English version of this page

Om vedtak 25. mars 2020 om gjennomføring av eksamen vårsemesteret 2020

Dekan Ragnhild Hennum sendte denne eposten til fakultetets studenter onsdag 25. mars om vedtak som gjelder for eksamen våren 2020. Engelskspråklige studenter får tilsendt relevant informasjon på engelsk.

Kjære alle studenter

Først og fremst håper jeg alle har det bra, og at dere holder dere friske. Vi vet at dere opplever store endringer i studiehverdagen, og at situasjonen er krevende for alle.

Onsdag 18. mars besluttet fakultetsledelsen at dersom Silurveien forble stengt ut semesteret skulle vi gjennomføre alle eksamener som hjemmeeksamen. Vi besluttet samtidig å endre bokstavkarakterer til bestått/ikke bestått på en del emner. Disse beslutningene berører mange, og vi ønsket å gjøre færrest mulig endringer før vi hadde hatt en bredere diskusjon om tiltakene.

Det blir hjemmeeksamen

Fredag 20. mars fikk vi beskjed om at eksamenslokalene i Silurveien stenger ut semestret. Dette innebærer at alle eksamener våren 2020 gjennomføres som hjemmeeksamen.

Vanskelig studiesituasjon for mange våren 2020

Vi har fått mange tilbakemeldinger fra studenter som forteller om en vanskelig studiesituasjon hjemme, og at bokstavkarakterer på eksamen gjør studiene ekstra stressende. Tilbakemeldingene forsterkes av en fersk undersøkelse om studentenes erfaringer etter en uke med digital undervisning: Mange studenter forteller at de mangler godt utstyr og god nettforbindelse, og en egnet arbeidsplass hjemme. Dette gjør det vanskelig å følge digital undervisning. I tillegg var det en del som oppga at egen sykdom eller ansvar for barn hindrer dem i å følge undervisning. Studenter som har skrevet direkte til ledelsen har også trukket frem at samfunnsforholdene påvirker studiesituasjonen. Argumentene ovenfor er trukket fram som begrunnelse for å bruke bestått/ikke bestått som karakterskala våren 2020.

Om lag en fjerdedel av studentene som har kontaktet oss har argumentert for karakterer på hjemmeeksamen fordi dette er viktig for deres progresjon.

Takk for innspill

Vi i fakultetsledelsen vil takke alle som har bidratt med innspill, det har ført til at saken har blitt godt belyst fra ulike sider.

Vi er inne i en utfordrende tid, og et godt samarbeid er viktig. Slik finner vi løsninger som fungerer. Samarbeidet med Juridisk studentutvalg (JSU) er viktig for fakultetsledelsen, spesielt i spørsmålene som koronasituasjon reiser. JSU har samlet studentenes synspunkter, og gitt oss råd om å bruke bestått/ikke bestått som karakterskala på hjemmeeksamen, samt å gi dispensasjon fra gjentakskvoten i de emnene en avlegger eksamen i våren 2020. Vi er også kjent med at Det juridiske fakultet i Bergen har besluttet å bruke karakterskalaen bestått/ikke bestått våren 2020.

Beslutning om eksamen på emner som inngår i master i rettsvitenskap våren 2020

På dette grunnlag har jeg som dekan besluttet følgende angående eksamen våren 2020:

  1. Alle eksamener på masterstudiet i rettsvitenskap våren 2020 gjennomføres som hjemmeeksamen med vurderingsformen bestått/ikke bestått.
  2. Eksamen avlagt våren 2020 teller ikke som et forsøk på gjentakskvoten.
  3. Studenter som ønsker å gjenta et emne som de avlegger eksamen i våren 2020 kan gjøre det enten høsten 2020 eller våren 2021 uten at emnesperren er til hinder for det.
  4. Masteroppgaver i rettsvitenskap (JUR5030 og JUR5060) bedømmes etter karakterskalaen A-F.

Vi oppfordrer alle til å lese det fullstendige vedtaket på nett  I vedtaket finnes også informasjon for studenter på andre studieprogram enn master i rettsvitenskap.

 

Med vennlig hilsen

Ragnhild Hennum

Publisert 25. mars 2020 15:42 - Sist endret 27. mars 2020 20:33