Eksamen i engelske valgemner

Eposten under ble fredag 13. mars sendt til studenter oppmeldt i engelskspråklige valgemner.

Eksamen i engelske valgemner / Exam for courses taught in English 

--- English text below--- 

Til deg som er meldt til eksamen i engelskspråklige valgemner ved Det juridiske fakultet: 

Fakultetet har bestemt at eksamen vil bli gjennomført  som oppsatt som hjemmeeksamen våren 2020. Detaljer om gjennomføring vil fortløpende bli lagt ut på semestersider for de aktuelle emnene. 

Vi jobber også med å legge til rette for digital undervisning. 

Vennlig hilsen 

Tarjei Bekkedal, studiedekan 

------- 

This is a message for all students following courses taught in English: 

All exams for these courses will be conducted as scheduled as home exams this spring. Further details will be published on the semester pages. 

We are also working on solutions for digital teaching. 

Regards 

Tarjei Bekkedal, Vice Dean for Studies 

Publisert 13. mars 2020 14:56 - Sist endret 13. mars 2020 14:56