Infosenter fra hjemmekontor

Infosenteret flyttet også til hjemmekontor da universitetsbygningene stengte 12. mars. De klarer å gjøre jobben digitalt, men savner det personlige møtet med studentene.

Bildet kan inneholde: laptop, teknologi, elektronisk apparat.

Fredrikke Holt Kleivane svarer studentene fra egen stue.

Foto: UiO/Fredrikke Holt Kleivane

Fredrikke Holt Kleivane er en av dem studentene til vanlig møter på Informasjonssenteret i Domus Juridica. Nå er det personlige møtet erstattet med epost, og kontakten med kollegene skjer digitalt. Alt fra stuebordet hjemme. Hun forteller at hun savner den personlige kontakten med studentene.

Opplever takknemlighet

– Hvordan opplever du henvendelsene fra studentene?

– Studentene har naturlig nok mange ulike spørsmål nå, de fleste knytter seg til usikkerhet rundt eksamenssituasjon og hvordan dekanvedtakene påvirker dem.

– Vi opplever forståelse for at det er stor pågang hos oss nå, selv om det til tider har vært mye frustrasjon og forvirring blant studentene. Vi prøver å hjelpe studentene så raskt som mulig, og føler at vi får mye takknemlighet tilbake.

– Hvordan vil du beskrive spørsmålene fra studentene?

– Det er mange kompliserte spørsmål, og det er ikke alltid så lett å gi gode svar med en gang. Beslutningene de siste ukene om undervisning og eksamen, betyr at informasjonen har endret seg raskt, og det har ikke alltid vært like lett å holde seg oppdatert. Den store mengden henvendelser gjør at også "enkle" spørsmål tar tid.

– Hvordan opplever du å ikke alltid ha konkrete svar å gi studentene?

– Vi liker ikke å måtte be studenter vente på svar, og vi forstår at det oppleves som frustrerende å vente. Vi vet også fra studentundersøkelsen til CELL at flere studenter har en krevende studiesituasjon, sier Fredrikke Holt Kleivane.

Hun avslutter med å si at det de vedtakene som nå er fattet om eksamen våren 2020 stort sett er godt mottatt av studentene, og at hun og kollegene nå kan gi konkrete svar til de som skal opp til eksamen.

Flott innsats

– De som jobber i førstelinjen og studieveilederne har gjort en flott og uvurderlig innsats i å formidle spørsmål og usikkerhet hos studentene videre til saksbehandlere og oss i ledelsen. Jeg vil spesielt berømme dem for at de har stilt mange kompliserte spørsmål de har forutsett ville komme ut fra studentene. Dette har hjulpet oss frem til det jeg mener er gode vedtak og presiseringer av praksis, sier dekan Ragnhild Hennum.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 3. apr. 2020 12:12 - Sist endret 3. apr. 2020 16:04