Stenging av bygg - vår oppfølging

Eposten under ble sendt til studenter ved Det juridiske fakultet fredag 13. mars:

UiO stenger byggene – vår oppfølging/ University buildings closed – our measures 

--- English text below--- 

Kjære studenter 

Jeg viser til eposten som ble sendt i går om stenging av UiO. 

Undervisning og eksamen: 

Vi jobber nå med løsninger for digital undervisning, og sammen med UiOs ledelse jobbes det med løsning for gjennomføring av alle eksamener. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette. Følg med på epost, semestersider og «Mine studier». 

Fakultetet har bestemt at alle engelskspråklige emner skal ha hjemmeksamen våren 2020. 

Hente bøker i bokskap: 

Hvis du har bøker i bokskap som du trenger å hente ut, kan du gjøre det mandag 16. mars og tirsdag 17. mars mellom 12 og 15. 

Du må bruke kort og kode for å komme inn, og det vil være vekter i bygget. Du har kun anledning til å hente ut eiendeler i bokskap, for deretter å forlate bygget. Du kan altså ikke oppholde deg i bygget. 

Lurer du på noe, kontakt infosenteret: www.jus.uio.no/studier/kontakt/infosenteret.html 

Med hilsen 

Ragnhild Hennum 
Dekan 

------------ 

Dear students 

Yesterday the University of Oslo closed its buildings for students and staff in the period leading up to Easter.  For more information see the information about the coronavirus https://www.uio.no/english/about/hse/coronavirus/  

Teaching and exams 

We are currently working with solutions for digital teaching, as well as for conducting exams. We will get back to you with further information. Please pay attention to emails, semester pages and My studies. 

The Faculty has decided that our English courses will have their exams as a home examn. 

Access to book lockers 

If you have belongings in the locker that you need to collect, you may do so on Monday 16 March and Tuesday 17 March between 12 and 15 PM. 

Please bring you Student-ID. You must use your code to enter. Security personnel will be present, and you must exit the premises immediately after accessing your locker.  

For any questions, contact the Information Centre: https://www.jus.uio.no/english/studies/studentservices/informationcentre/ 

Regards, 

Ragnhild Hennum 
dean 

Publisert 13. mars 2020 14:53 - Sist endret 13. mars 2020 14:57