English version of this page

Koronaviruset: Studieinformasjon ved Det juridiske fakultet

Bygninger ved UiO er stengt for å forebygge korona-smitte, og all fysisk undervisning er avlyst. Studenter og ansatte må jobbe hjemmefra.Følg med på eposter fra fakultetet og UiO, og sjekk semestersider og Mine studier. UiO oppdaterer jevnlig en side med informasjon til alle studenter og ansatte ved UiO

Bygninger og bokskap

Alle bygninger i sentrum er stengt for adgang. Ta kontakt med vaktesentralen på 22855007 (ring når dere står ved døren og vent på vekter).

Infosenter og bibliotek

Infosenteret er tilgjengelig på epost: info@jus.uio.no . Se også Infosenterets nettsider

Biblioteket er tilgjengelig på epost: ujur@ub.uio.no. Se også bibliotekets nettsider, her finner du blant annet elektroniske artikler og e-bøker.

Undervisning

Det jobbes med å få så mye som mulig av undervisningen digital. Du finner informasjon om ditt emne på semestersidene.

Digital undervisning for studenter - Ressursside for studenter om digital undervisning og samarbeid.

Opptak av kursundervisning: Unntaksvis kan "live" kursundervisning tas opp hvis studenter ber om det. Les om opptak av kursundervisning og personvern.

Eksamen

Alle skoleeksamener ved Det juridiske fakultet våren 2020 blir gjennomført som hjemmeeksamen.

Informasjon om eksamen for studenter på fakultetet:

Informasjon om eksamen for alle studenter ved UiO:

Digital veiledning og hjelp

Mer informasjon til deg som...

Skriver masteroppgave

JUR5030: studenter som skal levere vår 20 får utsatt fristen for innlevering av masteroppgaven. Ny innleveringsfrist er 25. mai kl 12.00.

JUR5060: I tillegg til gjeldende ordinær og forlenget frist får studenter som ber om det utsatt innleveringsfrist til 15. juni 2020 klokken 1200.

Henvisningssjekken Vår 2020 - Selv om biblioteket er stengt kan du få hjelp med litteraturlister og henvisninger.

Er på utveksling

Les FAQ fra UiO, her er det informasjon til utvekslingsreisende

Om du har spørsmål ta gjerne kontakt med fakultetets utvekslingskoordinator. Vi prøver å bistå på best mulig måte, men ettersom det er en uvanlige og uoversiktelige situasjonen ber vi om forståelse for at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi konkrete svar på alle spørsmål.

Publisert 17. mars 2020 14:21 - Sist endret 27. apr. 2020 21:56