Epost til studenter om koronasmitte 11. mars 2020

Dekanen sendte denne eposten til studentene ved fakultetet 11. mars.

(OBS: innholdet i denne eposten er nå utdatert)

UiO har besluttet at fra torsdag 12. mars, og i første omgang, til tirsdag 14. april så vil det legges til rette for at mest mulig undervisning skal foregå digitalt. Det gjelder også kurs. Det er også besluttet at alle arrangementer i regi av UiO som ikke er undervisning, avlyses. Dette gjelder også arrangementer i studentpuber, og arrangementer i regi av studentforeninger i fakultetets lokaler.

Undervisning

Fakultetet avlyser alle forelesningene på 1. til 4. studieår på masterstudiet i rettsvitenskap, undervisningen vil så langt mulig gjøres tilgjengelig som podcast. Kursundervisningen går som planlagt. 

For annen undervisning gjelder UiOs beslutning om at mest mulig skal gå digitalt, og at undervisning med over 100 avlyses, eller formidles digitalt.

Følg med på «Mine studier» og semestersider hvor endringer blir kunngjort.

Eksamen

Alle eksamener vil bli gjennomført. UiO og fakultetet jobber med hvordan dette skal gjøres. 

Åpningstider

Åpningstiden i våre bygninger vil fra i morgen være fra kl. 0800-1800 på hverdager. De som har adgangskort (studentkort) vil ha tilgang utenom denne tiden. Dette for å kunne utføre utvidet renhold og ha færre folk til stede samtidig.

Studentsamskipnaden (SiO) har ansvar for kantinedriften, og foretar fortløpende vurdering av hvilke tiltak som skal gjennomføres. 

Renhold

Vi har bedt UiO om forsterket renhold og at man påser at dispensere med såpe og tørkepapir fylles opp.

Følg med på informasjon

UiOs nettsider om koronaviruset oppdateres fortløpende, vi ber om at du følger med på denne siden: https://www.uio.no/om/hms/koronavirus/

Vi minner og om helsemyndighetenes råd for smittebegrensning og Utenriksdepartementets reiseråd. Du finner lenke til disse fra UiOs nettsider om koronaviruset.

Hvis du har spørsmål, så kan du kontakte info@jus.uio.no

 

Med hilsen

Ragnhild Hennum

dekan

Publisert 11. mars 2020 17:25 - Sist endret 16. mars 2020 13:54