Bli studentrepresentant i fakultetsstyret!

Det skal snart velges studentrepresentant til fakultetsstyret. 4. desember 2020 er fristen for å foreslå kandidater til valget.

Kunne du eller noen du kjenner tenke seg å sitte i fakultetsstyret? Du vil få innblikk i saker av viktighet for fakultetet og du får erfaring med å sitte i et styre.

For perioden 1.januar - 31. desember 2021 skal det velges én student, samt to rangerte vararepresentanter. Det skal velges blant og av studentene på fakultetet.

Les mer om fakultetsstyret

Regler for nominering og valg

Utfyllende informasjon om fakultetsstyret finnes i fakultetets administrasjonsreglement §§ 2-8

Som det står i reglementet, har studentene tre representanter i fakultetsstyret. En av disse må være uavhengig av Juridisk studentutvalg (JSU).

Hvem kan velges? For å være valgbar til det ledige vervet i fakultetsstyret, må du være en student med stemmerett (semesterregistrert ved Det juridiske fakultet), og du kan ikke inneha verv i JSU.

Hvordan nominere? Alle studenter med stemmerett kan fremme forslag på enhver valgbar student. Kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret, og være underskrevet av minst like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder.

Les om valgbarhet og forslag til kandidater i Valgreglement for UiO § 9 og § 10.

Send ditt forslag

Forslag til kandidater sendes til valgstyrets sekretær Eirik Haakstad, eirik.haakstad@jus.uio.no, senest 4. desember 2020.

Valget gjennomføres som elektronisk valg i perioden 11. til 18. desember 2020.

Har du spørsmål? Kontakt Eirik Haakstad i valgstyret

Publisert 26. nov. 2020 16:45 - Sist endret 26. nov. 2020 16:45