Oversikt over eksamensformer høsten 2020

Oppdatering 16. oktober: Alle eksamener skal gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2020

Oppdatering 16. oktober 2020:

Alle eksamener blir hjemmeeksamen høsten 2020

Flere emner har fått endret eksamensform for å tilpasse seg koronasituasjonen. Semestersidene er til en hver tid oppdatert, og her vil du også finne tidspunkter og frister knyttet til eksamen. 

Ikke alle emnebeskrivelser er oppdatert med høstens endringer, derfor legger vi nå ut en samlet oversikt over hva som er planlagt av eksamensformer, se under.

Med forbehold om endringer

UiO har vurdert at Silurveien kan brukes til skoleeksamen høsten 2020, med smitteverntiltak som sikrer en trygg eksamensgjennomføring. I oversikten under ser du hvilke emner som skal ha skoleeksamen i Silurveien 2. Informasjon om dette finner du også på semestersiden til de aktuelle emnene.

Vi gjør oppmerksom på at det må tas forbehold: Endringer i koronasituasjonen kan føre til at eksamen allikevel ikke kan avholdes i Silurveien. UiO vurderer dette løpende, og du vil få informasjon umiddelbart dersom det skulle bli endringer.

For emner som nå har planlagt skoleeksamen, vil en slik endring bety at skoleeksamen blir omgjort til hjemmeeksamen, på samme dato og med samme eksamenslengde.

Unntaket er KRIM1100, KRIM1500 og KRIM2961, som vil få 6-timers hjemmeeksamen som erstatning for 4-timers skoleeksamen.

Oversikt over eksamensformer (Utdatert pr 16. oktober 2020)

Oppdatering 16. oktober 2020: Det er besluttet at alle eksamener høsten 2020 skal gjennomføres som hjemmeeksamen. Semestersidene vil snart bli oppdatert med informasjon om eksamen.

Emnekode Emnenavn Eksamen Endring Ny oblig?
FINF1001 Digital forvaltning Skoleksamen 4 t * Nei  
FINF4012 Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning Skoleksamen 4 t * Nei  
FINF4031 Individuell semesteroppgave og forberedelse av masteroppgave Semesteroppg Nei  
FINF5002 Masteroppgave i forvaltningsinformatikk Masteroppgave Nei  
HUMR5131 Human Rights in History, Philosophy and Politics Hjemmeoppgaver Nei  
HUMR5132 Human Rights Law in Context Oppgave og muntlig forberedende Nei  
HUMR5140 Human rights in international and national law Hjemmeeks og midtveisevaluering Ja  
HUMR5200 Thesis in The Theory and Practice of Human Rights Masteroppgave Nei  
HUMR5260 Thesis in The Theory and Practice of Human Rights Masteroppgave Nei  
HUMR5502 Dealing with Diversity: Human Rights Approaches to Ethnic Conflict Hjemmeeksamen Nei  
ICTL5060 Master thesis Masteroppgave Nei  
ICTLTHESIS Spesialoppgave Masteroppgave Nei  
JFEXFAC04 Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant Skoleeksamen 4 t *  Ja Ja
JFSPR1210 Fransk for jurister Oppgave og skoleeksamen Nei  
JFSPR1310 Tysk for jurister Oppgave og skoleeksamen Nei  
JUR1280 Internasjonal privatrett (BA) Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUR1285 Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUR1310 EU Competition Law (BA) Hjemmeksamen 48 t Ja  
JUR1430 Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUR1511 Arbeidsrett, den individuelle del (BA) Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUR1550 Helserett (BA) Hjemmeksamen 6 t Ja  
JUR1590 Diskriminerings- og likestillingsrett (BA) Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUR1710 International Human Rights Law: Institutions and Procedures (BA) Hjemmeeksamen 48 t Ja  
JUR1730 International Humanitarian Law (BA) Hjemmeoppgave Ja  
JUR1880 Financial Market Law and Regulation Hjemmeeksamen 48 t Ja  
JUR5030 Masteroppgave Masteroppgave Nei  
JUR5060 Masteroppgave Masteroppgave Nei  
JUROFF1201 Introduksjon i forvaltningsrett Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUROFF1500 Strafferett Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS1111 Privatrett I Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS1211 Privatrett II Skoleeksamen 4 t * Ja Ja
JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter Skoleeksamen 4 t * Ja  
JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett Skoleeksamen 4 t * og semesteroppgave Nei  
JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett Semesteroppgave Nei  
JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS3111 Formuerett I Skoleeksamen 4 t * Ja  
JUS3212 Formuerett II Skoleeksamen 4 t * Ja Ja
JUS3220 Rettshistorie Hjemmeeksamen Nei  
JUS4111 Metode og etikk Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS4121 Rettsøkonomi 1 Skoleeksamen 4 t * Ja  
JUS4121 Rettsøkonomi 1 Innlevering Ja Ja
JUS4122 Rettssosiologi 1 Hjemmeeksamen 48 t Ja Ja
JUS4122 Rettssosiologi 1 Innlevering Ja Ja
JUS4123 Rettsfilosofi Hjemmeeksamen 4 t  Ja  
JUS4211 Prosess og strafferett Skoleeksamen 4 t * Ja Ja
JUS5010 Juridisk praksis Praksisordning Nei  
JUS5040 Moot Court Moot court Nei  
JUS5041 Prosedyrekonkurranse Prosedyrekonkurranse Nei  
JUS5070 Forhandlinger Hjemmeeksamen 3 dager Nei  
JUS5134 International Law of Peace Semesteroppgave Nei  
JUS5251 Ekspropriasjonsrett Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5280 Internasjonal privatrett Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5310 EU Competition Law Hjemmeksamen 48 t Ja  
JUS5401 Maritime Law: Contracts Hjemmeeksamen 48 t Ja   
JUS5402 Maritime Law: Liability and Insurance Hjemmeeksamen 48 t Ja  
JUS5430 Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5501 Rettslig bevisteori Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5506 Politi- og påtalerett Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5511 Arbeidsrett, den individuelle del Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5520 International Environmental Law Hjemmeeksamen 48 t Ja  
JUS5540 Public International Law Hjemmeeksamen Ja  
JUS5550 Helserett Hjemmeeksamen 6 t Ja  
JUS5590 Diskriminerings- og likestillingsrett Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5680 Internet Governance Hjemmeeksamen og utkast Nei  
JUS5680 Internet Governance Hjemmeeksamen Nei  
JUS5680 Internet Governance Utkast Nei  
JUS5690 Robot Regulation Gruppeeksamen og indiv. oppg. Nei  
JUS5690 Robot Regulation Individuell oppgave Nei  
JUS5690 Robot Regulation Muntlig gruppeeksamen Nei  
JUS5690 Robot Regulation Gruppeoppgave, film Nei  
JUS5710 International Human Rights Law: Institutions and Procedures Hjemmeeksamen 48 t Ja  
JUS5730 International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) Hjemmeoppgave Ja  
JUS5810 Opphavsrett Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5860 Konkurs- og panterett Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5880 Financial Market Law and Regulation Hjemmeeksamen 48 t Ja  
JUS5903 Supreme Courts, Politics and Rule of Law in Europe: Past, Present and Future Hjemmeoppgave Nei  
JUS5912 Legal Writing and Oral Advocacy in International Law Hjemmeoppg. og muntlig eksamen Nei  
JUS5912 Legal Writing and Oral Advocacy in International Law Hjemmeoppgave Nei  
JUS5912 Legal Writing and Oral Advocacy in International Law Muntlig eksamen Nei  
JUS5940 Offentlige anskaffelser Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5980 Skatterett II Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5982 Skatterett 3 Internasjonal skatterett Skoleeksamen 4 t * Nei  
JUS5983 Skatterett II Selskapsskatterett og internasjonal skatterett Skoleeksamen 4 t * Nei  
KRIM1100 Innføring i kriminologi Skoleeksamen 4 t * Nei  
KRIM1500 Lovbrudd, lovbrytere og ofre Skoleeksamen 4 t * Nei  
KRIM2000 Sentrale teoretiske perspektiver Hjemmeoppg. og muntlig eksamen Nei  
KRIM2000 Sentrale teoretiske perspektiver Hjemmeoppgave Nei  
KRIM2000 Sentrale teoretiske perspektiver Muntlig eksamen Nei  
KRIM2101 Fordypningsoppgave i kriminologi Hjemmeoppg. og muntlig eksamen Nei  
KRIM2101 Fordypningsoppgave i kriminologi Hjemmeoppgave Nei  
KRIM2101 Fordypningsoppgave i kriminologi Muntlig eksamen Nei  
KRIM2904 Fengsler, fanger, samfunn Hjemmeeksamen Nei  
KRIM2952 A criminology of globalization Hjemmeeksamen 3 dager Ja  
KRIM2956 International Criminal Justice and Mass Violence Hjemmeeksamen 3 dager Ja  
KRIM2961 Kriminalitetsforebygging Skoleeksamen 4 t * Nei  
KRIM4101 Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1 Hjemmeeksamen Nei  
KRIM4952 A criminology of globalization Hjemmeeksamen 4 dager Ja  
KRIM4956 International Criminal Justice and Mass Violence Hjemmeeksamen 4 dager Ja  
KRIM4961 Kriminalitetsforebygging Hjemmeeksamen/Semesteroppg. Nei  
KRIM5001 Masteroppgave i kriminologi Masteroppg. og muntlig eksamen Nei  
KRIM5001 Masteroppgave i kriminologi Masteroppgave Nei  
KRIM5001 Masteroppgave i kriminologi Muntlig eksamen Nei  
KRS4105 Kvantitativ metode Hjemmeeksamen 48 t Ja  
KRS4106 Kvalitativ metode Hjemmeeksamen Nei  
MARL5110 Maritime law: Safety, Competition and EU Hjemmeoppg. Nei  
MARLTHESIS Master Thesis (masterprogrammet i sjørett) Masteroppgave Nei  
PILTHESIS Master Thesis Masteroppgave Nei  
RINF1200 Opphavsrett og beslektede rettigheter Skoleeksamen 4 t * Ja  
RSOS2953 Legal Anthropology Hjemmeeksamen Nei  
RSOS4953 Legal Anthropology Hjemmeeksamen Nei  
RSOS5001 Masteroppgave i rettssosiologi Masteroppg. og muntlig eksamen  Nei  
RSOS5001 Masteroppgave i rettssosiologi Masteroppgave Nei  
RSOS5001 Masteroppgave i rettssosiologi Muntlig eksamen Nei  
KRIM4904 Fengsler, fanger, samfunn  Hjemmeeksamen Nei

 

* = med forbehold om endringer.

Eksamenskarakter

Alle obligatoriske emner i Master i rettsvitenskap (jusstudiet), alle norske valgemner og alle engelske valgemner vil ha bokstavkarakter, A-F. Unntaket er JUS1111 hvor det fra våren 2020 er innført bestått/ikke-bestått (dette var en planlagt endring fra før koronasituasjonen oppsto).

På alle øvrige emner, med emnekoder som begynner på KRIM, RSOS, FINF og RINF vil den opprinnelige karakterskalaen fra før koronasituasjonen gjelde.

Nye obligatoriske elementer på 1.-4. studieår jusstudiet

Flere av emnene i 1.-4. studieår har fra før obligatoriske arbeidskrav, som for eksempel oppgaveinnlevering eller obligatoriske kurs. Disse må gjennomføres og bestås for å ta eksamen i emnet.

Høsten 2020 vil samtlige emner i 1.-4. studieår få obligatoriske arbeidskrav, for det meste som skriftlige innleveringer eller gruppeoppgaver. Se oversikt under.

Gjentak: Dersom du ønsker å gjenta et emne som høsten 2020 får et nytt obligatorisk arbeidskrav, må du gjennomføre det nye arbeidskravet for å ta eksamen i emnet.

Oversikt over obligatoriske elementer og eksamensform for 1.-4. studieår på jusstudiet høsten 2020:

JUS1111

Ingen endring, det er allerede krav om to obligatoriske innleveringer (Godkjent/Ikke godkjent) og en 4 timers skoleeksamen i Silurveien, med karakterskala Bestått/Ikke bestått

JUS1211

En obligatorisk skriftlig innlevering i juridisk metodelære (Godkjent / Ikke godkjent), 4 timers skoleeksamen i Silurveien, karakterskala A-F.

JFEXFAC04

En obligatorisk skriftlig innlevering (ordgrense 1200 ord) (Godkjent / Ikke godkjent), 4 timers skoleeksamen i Silurveien, karakterskala A-F

JUS2111

Ingen nye obligatoriske elementer, det er allerede krav om obligatorisk prosedyreøvelse, 4 timers skoleeksamen i Silurveien, karakterskala A-F

JUS2211

Ingen endringer, eksamensform er semesteroppgaven Bestått/Ikke bestått, 4 timers skoleeksamen i Silurveien, karakterskala A-F

JUS3111

Ingen nye obligatoriske elementer, det er allerede krav om obligatorisk kurs, 4 timers skoleeksamen i Silurveien, karakterskala A-F

JUS3220

Ingen endringer, eksamensform er hjemmeeksamen over 3 dager karakterskala A-F

JUS3212

To obligatoriske skriftlige innleveringer, en i selskapsrett og en i tingsrett (Godkjent / Ikke godkjent), 4 timers skoleeksamen i Silurveien, karakterskala A-F

JUS4111

Ingen endringer, det er allerede krav om obligatorisk kurs i yrkesetikk og en 4 timers skoleeksamen i Silurveien, karakterskala A-F

JUS4121

En obligatorisk skriftlig innlevering (Godkjent / Ikke godkjent), 4 timers skoleeksamen i Silurveien, karakterskala A-F

JUS4122

En obligatorisk gruppeoppgave og en obligatorisk skriftlig innlevering begge (Godkjent / Ikke godkjent), 2-3 dagers hjemmeeksamen karakterskala A-F

JUS4123

Ingen endringer, 4 timers skoleeksamen i Silurveien, karakterskala A-F

JUS4211

To obligatoriske oppgaver som skrives i grupper på 4 studenter, en i sivilprosess og en i strafferett, (Godkjent / Ikke godkjent). Med oppgaven skal hver student levere et individuelt kort refleksjonsnotat. Tilbakemelding på oppgaven gis muntlig i grupper. 4 timers skoleeksamen i Silurveien, karakterskala A-F.  

Publisert 5. aug. 2020 15:35 - Sist endret 16. okt. 2020 15:48