Gode plasseringer i internasjonal prosedyrekonkurranse

Studentene fra JUS landet gode plasseringer i årets Telders prosedyrekonkurranse, med god støtte fra fakultetet og UDs rettsavdeling.

Dommerpanelet i prosedyrekonkurransen, tre dommere. Foran dem står det et tomt podie.

I Telders prosedyrekonkurranse får studentene mulighet til å bryne seg på dommere fra International Court of Justice (foto: Telders)

Telders er en av de mest prestisjefylte prosedyrekonkurranse i folkerett, og finalen avholdes hvert år i Haag. Det norske laget har for vane å gjøre det skarpt, og også i år ble det gode plasseringer.

Ønsker du å delta i 2021?

Over tretti lag

Finalen ble i år noe preget av koronapandemien, og dermed ble konkurransen begrenset til skriftlige innlegg. Fakultetets lag hevdet seg godt og endte med en sammenlagt 6. plass, blant 30 lag fra hele Europa.

- De har vært fantastisk dyktige hele veien og har lagt ned hardt arbeid, forteller Jørgen Skjold, stipendiat ved Institutt for offentlig rett, og ansvarlig for undervisning av Telders-laget. - Det ble et sterkt resultat, og fakultetet er stolte av å bli representert internasjonalt av så flinke studenter.

Deltagerne i årets lag var Edvard Syse (student på Master i rettsvitenskap), Timisha Ward (PIL masterstudent, fra Australia) og Timothy Axtman (PIL masterstudent, fra Storbritannia)

Noe helt annerledes

Selv om prosedyreøvelse nå er obligatorisk i jusstudiet, er det foreløpig ikke mange muligheter studenter har til å trene på realistiske jurist-situasjoner.

- Å delta i Telders var som et friskt pust i studiehverdagen, forteller deltager Edvard Syse. - Som for de fleste jusstudenter, blir mye av tiden brukt på lesesalen, kun avbrutt av forelesninger. For første gang i min tid ved universitetet gjorde jeg noe som var virkelig annerledes.

Studentene synes det var synd det ikke ble en muntlig runde i år, men kan likevel fortelle om en lærerik erfaring.

- Gjennom en prosedyrekonkurranse lærer du å bli mer selektiv, kreativ og strategisk i dine valg av kilder og argumenter, forteller Timothy Axtman.

De tre studentene er enige om at det de har lært gjennom Telders er noe du ikke kan lære i et klasserom eller på en lesesal. 

Søker deltagere til neste år

Fakultetet søker nå etter fire nye studenter til å delta i neste års Telders prosedyrekonkurranse. Stipendiat Jørgen Skjold vil igjen ha ansvaret for overordnet oppfølging av laget.

- Du trenger ikke være en folkerettsekspert for å søke, sier Jørgen. - Det er ikke en konkurranse for personer som er utlært.

I forkant av konkurransen vil deltagerne få god støtte og veiledning. I tillegg til hjelp fra faglærere fra fakultetet, fikk årets deltagere bistand av jurister fra UDs rettsavdeling, Øyvind Hernes, Andreas Kravik og Jo Høvik.

- Selv om du ikke har planer om å bli folkerettsjurist, så er det å prosedere på internasjonale rettskilder noe norske jurister forholder seg til daglig, i og utenfor domstoler, legger Jørgen til. - Det er vanskelig å tenke seg bedre trening enn å delta i Telders!

Slik kan du delta i 2021

Alle jusstudenter ved fakultetet kan søke. Du bør helst ha fullført 2. år av studiet, herunder faget jus 2111. I utvelgelsen av deltagere blir det en lukket audition/intervju, på engelsk.

Send en kort søknad (maks 300 ord) på engelsk hvor du forklarer hvorfor du ønsker å delta på laget. Legg ved kortfattet CV. Søknad sendes til stipendiat Jørgen Sørgard Skjold – j.s.skjold@jus.uio.no

Søknadsfrist 20. september

Fakultetet dekker reise og opphold for deltagere, og deltagere har mulighet til å få 10 studiepoeng innpasset i mastergraden.

Om konkurransen:

Deltagelse innebærer regelmessig arbeid med forberedelser fra og med oktober 2020 til og med mai 2021.

Konkurransen finner sted i Haag og finalen foregår i Den Internasjonale Domstolens (ICJs) lokaler, Peace Palace i Haag (betinget av utviklingen i koronasituasjonen).

Laget vil bestå av fire deltagere og følges opp gjennom hele prosessen av «coacher» som vil hjelpe med utforming av prosess-skriv og reise sammen med laget til Haag for den muntlige delen av konkurransen.

Se flere detaljer på emnesidene:

Publisert 1. sep. 2020 15:49 - Sist endret 2. sep. 2020 09:49