Undervisning og eksamen høsten 2020

Undervisning og eksamen vil også høsten 2020 bli påvirket av korona-situasjonen.

Oppdatert 22. juni 2020 kl. 08:00.

Forbehold om endringer

Undervisning og eksamen er planlagt ut fra det vi vet i dag. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer. Hvis det blir endringer i undervisning og eksamen på emner du er oppmeldt til høsten 2020, vil du bli varslet om dette.

Adgang til lesesaler og bygg

Fakultetets bygninger i sentrum vil åpne for adgang fra og med 3. august 2020. Betingelsen for åpning av byggene er at retningslinjer for smittevern overholdes. Kapasitet vil være redusert i blant annet lesesaler og auditorier. Lesesalsplass må reserveres online i forkant av at du kommer til byggene.

Les mer om åpning av fakultetets bygninger 3. august

Frem til 3. august vil byggene være stengt for normal adgang.

Se også avsnittet under.

Pr nå har noen bygg på Blindern delvis åpnet for studenter, og et begrenset antall leseplasser er tilgjengelig gjennom reservasjon.

Undervisning

Pr i dag er det planlagt at alle forelesninger skal gjennomføres digitalt høsten 2020.

På noen emner er det pr i dag planlagt at kurs- og seminargrupper vil få undervisning med fysisk oppmøte, og at de større auditoriene skal brukes til dette. Det er begrenset kapasitet, og kan derfor ikke tilbys på alle emner. På jusstudiet er det inntil videre planglagt at 1. og 4. studieår vil få mulighet til kursundervisning med fysisk oppmøte.

Vi gjør igjen oppmerksom at endringer kan forekomme, og at vi planlegger ut fra gjeldende retningslinjer.

Semestersiden for ditt emne vil oppdateres med mer informasjon dersom det forekommer endringer, og i timeplanen vil det stå om undervisningen skal gjennomføres digitalt eller med fysisk oppmøte.

Eksamen

Master i rettsvitenskap 1. - 4. studieår

Karakterer: Til høsten 2020 vil det gis bokstavkarakterer (A-F) på eksamen.

Unntaket er JUS1111, der det fra før korona-krisen var planlagt en innføring av Bestått/Ikke bestått.

Eksamensform: For høsten 2020 vil alle emner ha 4-timers hjemmeeksamen. Unntaket er JUS3220 og JUS4122. Se fullstendig oversikt lenger ned på siden.

Dersom Silurveien åpner til høsten, vil eksamen gjennomføres som 4-timers skoleeksamen.

Merk: På semestersiden for flere emner vil du se at eksamen er lagt til Silurveien 2, selv om vi her sier at emnet i utgangspunktet skal ha hjemmeeksamen. Årsaken er at vi holder av plass i tilfelle Silurveien åpner for skoleeksamen høsten 2020.

Nye obligatoriske arbeidskrav: Flere av emnene i 1.-4. studieår har fra før obligatoriske arbeidskrav, som for eksempel oppgaveinnlevering eller obligatoriske kurs. Disse må gjennomføres og bestås for å ta eksamen i emnet.

Høsten 2020 vil samtlige emner i 1.-4. studieår få obligatoriske arbeidskrav, for det meste som skriftlige innleveringer eller gruppeoppgaver. Se fullstendig oversikt lenger ned på siden.

Gjentak: Dersom du ønsker å gjenta et emne som høsten 2020 får et nytt obligatorisk arbeidskrav, må du gjennomføre det nye arbeidskravet for å ta eksamen i emnet.

Valgemner, norske

Det følgende gjelder norske emner som begynner med emnekode JUS5....:

Karakterer: Til høsten 2020 vil det gis bokstavkarakterer (A-F) på eksamen.

Eksamensform: De fleste norske valgemner vil høsten 2020 ha 4-timers hjemmeeksamen. Dersom Silurveien åpner til høsten, vil eksamen gjennomføres som 4-timers skoleeksamen.

Unntaket er JUS5550 / JUR1550: emnet skal høsten 2020 ha hjemmeeksamen over flere dager. Flere unntak kan komme, vi oppdaterer fortløpende. Se semestersidene, under 'Eksamen' for oppdatert info.

Merk: På semestersiden for flere emner vil du se at eksamen er lagt til Silurveien 2, selv om vi her sier at emnet i utgangspunktet skal ha hjemmeeksamen. Årsaken er at vi holder av plass i tilfelle Silurveien åpner for skoleeksamen høsten 2020.

Valgemner, engelske

Det følgende gjelder engelske emner som begynner med emnekode JUS5....:

Karakterer: Til høsten 2020 vil det gis bokstavkarakterer (A-F) på eksamen.

Eksamensform: De fleste engelske valgemner vil høsten 2020 ha hjemmeeksamen over 2-3 dager, for å tilrettelegge for internasjonale studenter. Noen emner skal ha essays eller term papers. Vær også oppmerksom på at lengde på hjemmeeksamen kan bli justert. Se semestersidene, under 'Eksamen' for oppdatert info.

Emner med kode RSOS, KRIM, FINF og RINF

Karakterer: Alle emner beholder den opprinnelige karakterskalaen fra før koronasituasjonen.

Eksamensform: 

  • RSOS: Alle emner denne høsten har normalt hjemmeeksamen
  • KRIM: Emner som normalt har hatt 4-timers skoleeksamen, vil høsten 2020 ha enten 6-timers hjemmeeksamen eller 3 dagers hjemmeeksamen. 
  • FINF og RINF: Emner som før koronakrisen har hatt skoleeksamen, vil høsten 2020 ha 4-timers hjemmeeksamen.

Merk: På semestersiden for flere emner vil du se at eksamen er lagt til Silurveien 2, selv om vi her sier at emnet i utgangspunktet skal ha hjemmeeksamen. Årsaken er at vi holder av plass i tilfelle Silurveien åpner for skoleeksamen høsten 2020.

Obligatoriske arbeidskrav og eksamen på 1.-4. studieår, jusstudiet

Det følgende er vedtatt om obligatoriske elementer og eksamensform for 1.-4. studieår på jusstudiet høsten 2020:

JUS1111

Ingen endring, det er allerede krav om to obligatoriske innleveringer (Godkjent/Ikke godkjent) og en 4 timers hjemmeeksamen (skoleeksamen hvis Silurveien åpner), med karakterskala Bestått/Ikke bestått

JUS1211

En obligatorisk skriftlig innlevering i juridisk metodelære (Godkjent / Ikke godkjent), 4 timers hjemmeeksamen (skoleeksamen hvis Silurveien åpner), karakterskala A-F.

JFEXFAC04

En obligatorisk skriftlig innlevering (ordgrense 1200 ord) (Godkjent / Ikke godkjent), 4 timers hjemmeeksamen (skoleeksamen hvis Silurveien åpner), karakterskala A-F

JUS2111

Ingen nye obligatoriske elementer, det er allerede krav om obligatorisk prosedyreøvelse, 4 timers hjemmeeksamen (skoleeksamen hvis Silurveien åpner), karakterskala A-F

JUS2211

Ingen endringer, eksamensform er semesteroppgaven Bestått/Ikke bestått, 4 timers hjemmeeksamen (skoleeksamen hvis Silurveien åpner), karakterskala A-F

JUS3111

Ingen nye obligatoriske elementer, det er allerede krav om obligatorisk kurs, 4 timers hjemmeeksamen (skoleeksamen hvis Silurveien åpner), karakterskala A-F

JUS3220

Ingen endringer, eksamensform er hjemmeeksamen over 3 dager karakterskala A-F

JUS3212

To obligatoriske skriftlige innleveringer, en i selskapsrett og en i tingsrett (Godkjent / Ikke godkjent), 4 timers hjemmeeksamen (skoleeksamen hvis Silurveien åpner), karakterskala A-F

JUS4111

Ingen endringer, det er allerede krav om obligatorisk kurs i yrkesetikk og en 4 timers hjemmeeksamen (skoleeksamen hvis Silurveien åpner), karakterskala A-F

JUS4121

En obligatorisk skriftlig innlevering (Godkjent / Ikke godkjent), 4 timers hjemmeeksamen (skoleeksamen hvis Silurveien åpner), karakterskala A-F

JUS4122

En obligatorisk gruppeoppgave og en obligatorisk skriftlig innlevering begge (Godkjent / Ikke godkjent), 2-3 dagers hjemmeeksamen karakterskala A-F

JUS4123

Ingen endringer, 4 timers hjemmeeksamen (skoleeksamen hvis Silurveien åpner), karakterskala A-F

JUS4211

To obligatoriske oppgaver som skrives i grupper på 4 studenter, en i sivilprosess og en i strafferett, (Godkjent / Ikke godkjent). Med oppgaven skal hver student levere et individuelt kort refleksjonsnotat. Tilbakemelding på oppgaven gis muntlig i grupper. 4 timers hjemmeeksamen (skoleeksamen hvis Silurveien åpner), karakterskala A-F.  

Publisert 27. mai 2020 22:41 - Sist endret 22. juni 2020 13:17