Undervisning og eksamen høsten 2020

Undervisning og eksamen vil også høsten 2020 bli påvirket av korona-situasjonen.

Oppdatering 16. oktober: Alle eksamener gjennomføres som hjemmeeksamen

Forbehold om endringer

Undervisning og eksamen er planlagt ut fra det vi vet i dag. Universitetet har besluttet at Silurveien 2 kan åpne for skoleeksamener i høst, men tar forbehold om endringer dersom det blir endringer i koronasituasjonen.

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer. Hvis det blir endringer i undervisning og eksamen på emner du er oppmeldt til høsten 2020, vil du bli varslet om dette.

Undervisning

Pr i dag er det planlagt at alle forelesninger skal gjennomføres digitalt høsten 2020.

På noen emner er det pr i dag planlagt at kurs- og seminargrupper vil få undervisning med fysisk oppmøte, og at de større auditoriene skal brukes til dette. Det er begrenset kapasitet, og kan derfor ikke tilbys på alle emner. På jusstudiet er det inntil videre planglagt at 1. og 4. studieår vil få mulighet til kursundervisning med fysisk oppmøte.

Vi gjør igjen oppmerksom at endringer kan forekomme, og at vi planlegger ut fra gjeldende retningslinjer.

Semestersiden for ditt emne vil oppdateres med mer informasjon dersom det forekommer endringer, og i timeplanen vil det stå om undervisningen skal gjennomføres digitalt eller med fysisk oppmøte.

Eksamen

Se: Fullstendig oversikt over alle eksamener høsten 2020

Publisert 27. mai 2020 22:41 - Sist endret 16. okt. 2020 15:52