English version of this page

Undervisning og eksamen vår 2021

UiOs nettsider om koronasituasjonen oppdateres ved endringer. Her informerer vi om det som gjelder spesielt for studenter ved Det juridiske fakultet våren 2021.

Korona vil fortsette å prege hverdagen også i 2021, og fakultetet søker å fatte beslutninger som gir mest mulig forutsigbarhet. Følgende er besluttet av dekanen for vårsemesteret 2021:

Forelesninger fortsatt digitalt

Oppdatering 10. februar 2021:

 • All undervisning være digital frem til påske.
 • Fakultetet garanterer at det opprettholdes et fulldigitalt undervisningstilbud ut hele semestret, selv om det åpnes for fysisk undervisning etter påske.
 • Undervisning hvor det er obligatorisk oppmøte vil kun bli gjennomført digitalt, også etter påske.

Følg med på Mine studier og Canvas for informasjon om din undervisning.

Hjemmeeksamen våren 2021

Oppdatering 10. februar 2021:

 • Alle eksamener våren 2021 gjennomføres som hjemmeeksamen for alle studieprogrammer og emner.
 • Eksamensdato er uendret.
 • Karakterregler er uendret, og følger det som er vedtatt for emnet.
 • Eksamenslengden endres for enkelte studieårsemner på master i rettsvitenskap.

Følg med på Mine studier for detaljert informasjon om din eksamen. Det kan ta noen dager før eksamensinformasjonen er oppdatert.

Oversikt: Emner med endret eksamen vår 2021

Oversikten viser de obligatoriske emnene i jusstudiet og emner som får endret eksamen på grunn av korona. 

Du ser også emner der det er ekstraordinære obligatoriske elementer. Ved gjentak av disse emnene må også det obligatoriske elementet gjentas. Se kapittel lenger ned på siden.

Emnekode Emnenavn Eksamenslengde Ekstra obl. elem.
FINF4021 Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi 4 timer  
JFEXFAC04 Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 4 timer Skriftlig innlevering
(godkj./ikke-godkj.)
JUR1120 Utlendingsrett (fremmedrett) (BA) 48 timer  
JUR1220 Bygge- og entrepriserett (BA) 4 timer  
JUR1230 International Commercial Law (BA) 48 timer  
JUR1260 English Law of Contract (BA) 24 timer  
JUR1285 Innføring i markeds-, konkurranse- og
immaterialrett
4 timer  
JUR1412 Energy Law 24 timer  
JUR1440 EU Substantive Law (BA) 24 timer  
JUR1450 Marine Insurance (BA) 24 timer  
JUR1504 Konflikthåndtering (BA) 72 timer  
JUR1512 Arbeidsrett, den kollektive del (BA) 4 timer  
JUR1530 Refugee and Asylum Law (BA) 48 timer  
JUR1560 Intern. Constitutional Law & Democracy (BA) 24 timer  
JUR1580 Kommmunalrett 4 timer  
JUR1630 Privacy, Data Protection
and Lex Informatica (BA)
24 timer  
JUR1820 Patent- og varemerkerett (BA) 4 timer  
JUR1910 Women's law and human rights (BA) 72 timer   
JUR1960 Trygderett (BA) 4 timer  
JUR1970 Barnerett (BA) 4 timer  
JUR1981 Grunnleggende skatterett 4 timer  
JUROFF1410 Folkerett 4 timer  
JUS1111 Privatrett I 4 timer  
JUS1211 Privatrett II 6 timer Skriftlig innlevering
(godkj./ikke-godkj.)
JUS2111 Statsforfatningsrett,
folkerett og menneskerettigheter
6 timer  
JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett 6 timer  
JUS3111 Formuerett I 6 timer  
JUS3112 Formuerett I 6 timer  
JUS3212 Formuerett II 6 timer 2 stk oblig. fak.oppgave
JUS4111 Metode og etikk 4 timer  
JUS4121 Rettsøkonomi 1 4 timer  
JUS4122 Rettssosiologi 1 48 timer 1 stk oblig. fak.oppgave
JUS4123 Rettsfilosofi 4 timer  
JUS4211 Prosess og strafferett 6 timer 2 stk gruppeoppg.
(godkj./ikke-godkj.)
JUS5120 Utlendingsrett (fremmedrett) 48 timer  
JUS5220 Bygge- og entrepriserett 4 timer  
JUS5230 International Commercial Law 48 timer  
JUS5260 English Law of Contract 24 timer  
JUS5411 Petroleum Law 48 timer  
JUS5412 Energy Law 24 timer  
JUS5420 Forsikringsrett 4 timer  
JUS5440 EU Substantive Law 24 timer  
JUS5450 Marine Insurance 24 timer  
JUS5504 Konflikthåndtering 72 timer  
JUS5512 Arbeidsrett, den kollektive delen 4 timer  
JUS5530 Refugee and Asyleum Law 48 timer  
JUS5560 Intern. Constitutional Law & Democracy 24 timer  
JUS5570 International Criminal Law 24 timer  
JUS5580 Kommunalrett 4 timer  
JUS5630 Privacy and Data Protection 24 timer  
JUS5801 Selskapsrett 48 timer  
JUS5820 Patent- og varemerkerett 4 timer  
JUS5851 International Investment Law 48 timer  
JUR5910 Women's law and human rights 72 timer  
JUS5911 Intern. Climate Change & Energy Law 24 timer  
JUS5960 Trygderett 4 timer  
JUS5970 Barnerett 4 timer  
JUS5981 Skatterett I: Grunnleggende skatterett 4 timer  
KRIM1300 Sosial kontroll 4 timer  
RINF1100 Ytringsfrihet, medie- og nettregulering 4 timer  

 

Gjentak og obligatoriske elementer, jusstudiet

Alle de obligatoriske emnene i jusstudiets 1.-4. studieår har obligatoriske elementer (øvelser, oppgaver osv.) som må gjennomføres og godkjennes før man kan ta eksamen i emnet.

På mange emner ble slike elementer innført høsten 2020, og fungerer som en ekstra vurdering. Disse nye obligatoriske elementene er i utgangspunktet tenkt å være midlertidige, som et "korona-tiltak"

Dersom du skal gjenta et emne, hvilke emner har obligatoriske elementer som også må gjentas? 

Obligatoriske elementer som er innført midlertidig på grunn av korona, regnes som en del av eksamen og vil foreldes. Det vil si at de også må gjentas dersom du ønsker å gjenta emnet. Dette gjelder:

 • JFEXFAC04
 • JUS1211
 • JUS3212
 • JUS4122
 • JUS4211

Merk at det er noen endringer i obligatoriske elementer våren 2021:

 • JUS4121: obligatorisk element utgår
 • JUS4122: obligatorisk gruppeoppgave utgår, obligatorisk fakoppgave består.

Eksamenskarakter

Alle obligatoriske emner i Master i rettsvitenskap (jusstudiet), alle norske valgemner og alle engelske valgemner vil ha bokstavkarakter, A-F. Unntaket er JUS1111 hvor det fra våren 2020 er innført bestått/ikke-bestått (dette var en planlagt endring fra før koronasituasjonen oppsto).

På alle øvrige emner, med emnekoder som begynner på KRIM, RSOS, FINF og RINF vil den opprinnelige karakterskalaen fra før koronasituasjonen gjelde.

Publisert 19. nov. 2020 13:35 - Sist endret 5. mars 2021 14:59