Undervisning og eksamen vår 2021

Undervisning og eksamen vil også vårsemesteret 2021 tilpasses slik at vi får en "korona-trygg" gjennomføring.

Vi må regne med at korona vil fortsette å prege hverdagen også i første halvdel av 2021.

Det innebærer at vi også i vårsemesteret 2021 må ta forbehold om endringer i undervisning og eksamen.

Forelesninger fortsatt digitalt

Oppdatering 19. januar 2021: Inntil videre er all undervisning digital, også kurs.

Hovedregelen er at forelesninger skal være digitale.

På Master i rettsvitenskap er en del kursundervisning planlagt å gjennomføres med fysisk oppmøte. Dette gjelder på 1. og 4. studieår, men det vurderes også muligheter for noe kurs med fysisk oppmøte på 2. og 3. studieår. Det vil bli mulig å tilpasse for studenter som av ulike grunner ikke kan møte opp fysisk.

Enkelte emner med få studenter, på øvrige studieprogram, er også planlagt med fysisk undervisning.

På semestersiden for ditt emne vil du finne oppdatert informasjon om undervisningen.

Eksamen hjemme og i Silurveien

På jusstudiet vil de obligatoriske emnene ha 4 timers skoleeksamen.

Øvrige emner, med noen få unntak, vil ha hjemmeeksamen. Se oversikten under

De obligatoriske arbeidskravene som i høst ble innført for en del studieårsemner på jusstudiet, vil videreføres, med noen justeringer på 3. og 4. studieår.

Les om endringer i 3. studieår

Se oversikt: emner med endret eksamen vår 2021

Oversikten viser de obligatoriske emnene i jusstudiet og emner som får endret eksamen på grunn av korona. Unntakene fra hovedregelen om hjemmeeksamen er også med.

Du ser også emner der det er ekstraordinære obligatoriske elementer. Ved gjentak av disse emnene må også det obligatoriske elementet gjentas. Se kapittel lenger ned på siden.

Emnekode Emnenavn Eksamen Ekstra obl. elem.
FINF4021 Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi Skole* 4 timer  
JFEXFAC04 Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant Hjemme 4 timer Skriftlig innlevering
(godkj./ikke-godkj.)
JUR1120 Utlendingsrett (fremmedrett) (BA) Hjemme 48 timer  
JUR1220 Bygge- og entrepriserett (BA) Hjemme 4 timer  
JUR1230 International Commercial Law (BA) Hjemme 48 timer  
JUR1260 English Law of Contract (BA) Hjemme 24 timer  
JUR1285 Innføring i markeds-, konkurranse- og
immaterialrett
Hjemme 4 timer  
JUR1440 EU Substantive Law (BA) Hjemme 24 timer  
JUR1450 Marine Insurance (BA) Hjemme 24 timer  
JUR1504 Konflikthåndtering (BA) Hjemme 72 timer  
JUR1512 Arbeidsrett, den kollektive del (BA) Hjemme 4 timer  
JUR1530 Refugee and Asylum Law (BA) Hjemme 48 timer  
JUR1560 Intern. Constitutional Law & Democracy (BA) Hjemme  24 timer  
JUR1580 Kommmunalrett Hjemme 4 timer  
JUR1630 Privacy, Data Protection
and Lex Informatica (BA)
Hjemme 24 timer  
JUR1820 Patent- og varemerkerett (BA) Hjemme 4 timer  
JUR1960 Trygderett (BA) Hjemme 4 timer  
JUR1970 Barnerett (BA) Hjemme 4 timer  
JUR1981 Grunnleggende skatterett Skole* 4 timer  
JUROFF1410 Folkerett Hjemme  4 timer  
JUS1111 Privatrett I Hjemme  4 timer  
JUS1211 Privatrett II Skole* 4 timer Skriftlig innlevering
(godkj./ikke-godkj.)
JUS2111 Statsforfatningsrett,
folkerett og menneskerettigheter
Skole* 4 timer  
JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett Skole* 4 timer  
JUS3111 Formuerett I Skole* 4 timer  
JUS3112 Formuerett I Skole* 4 timer  
JUS3212 Formuerett II Skole* 4 timer 2 stk oblig. fak.oppgave
JUS4111 Metode og etikk Skole* 4 timer  
JUS4121 Rettsøkonomi 1 Hjemme 4 timer  
JUS4122 Rettssosiologi 1 Hjemme 48 timer 1 stk oblig. fak.oppgave
JUS4123 Rettsfilosofi Hjemme 4 timer  
JUS4211 Prosess og strafferett Skole* 4 timer 2 stk gruppeoppg.
(godkj./ikke-godkj.)
JUS5120 Utlendingsrett (fremmedrett) Hjemme 48 timer  
JUS5220 Bygge- og entrepriserett Hjemme 4 timer  
JUS5230 International Commercial Law Hjemme  48 timer  
JUS5260 English Law of Contract Hjemme 24 timer  
JUS5411 Petroleum Law Hjemme 48 timer  
JUS5420 Forsikringsrett Hjemme 4 timer  
JUS5440 EU Substantive Law Hjemme 24 timer  
JUS5450 Marine Insurance Hjemme 24 timer  
JUS5504 Konflikthåndtering Hjemme 72 timer  
JUS5512 Arbeidsrett, den kollektive delen Hjemme 4 timer  
JUS5530 Refugee and Asyleum Law Hjemme 48 timer  
JUS5560 Intern. Constitutional Law & Democracy Hjemme 24 timer  
JUS5570 International Criminal Law Hjemme 24 timer  
JUS5580 Kommunalrett Hjemme 4 timer  
JUS5630 Privacy and Data Protection Hjemme 24 timer  
JUS5801 Selskapsrett Hjemme 48 timer  
JUS5820 Patent- og varemerkerett Hjemme 4 timer  
JUS5851 International Investment Law Hjemme 48 timer  
JUS5911 Intern. Climate Change & Energy Law Hjemme 24 timer  
JUS5960 Trygderett Hjemme 4 timer  
JUS5970 Barnerett Hjemme 4 timer  
JUS5981 Skatterett I: Grunnleggende skatterett Skole* 4 timer  
KRIM1300 Sosial kontroll Hjemme 4 timer  
RINF1100 Ytringsfrihet, medie- og nettregulering Hjemme 4 timer  

* = med forbehold

Gjentak og obligatoriske elementer, jusstudiet

Alle de obligatoriske emnene i jusstudiets 1.-4. studieår har obligatoriske elementer (øvelser, oppgaver osv.) som må gjennomføres og godkjennes før man kan ta eksamen i emnet.

På mange emner ble slike elementer innført høsten 2020, og fungerer som en ekstra vurdering. Disse nye obligatoriske elementene er i utgangspunktet tenkt å være midlertidige, som et "korona-tiltak"

Dersom du skal gjenta et emne, hvilke emner har obligatoriske elementer som også må gjentas? 

Obligatoriske elementer som er innført midlertidig på grunn av korona, regnes som en del av eksamen og vil foreldes. Det vil si at de også må gjentas dersom du ønsker å gjenta emnet. Dette gjelder:

  • JUS1211
  • JUS3212
  • JUS4122
  • JUS4211

Merk at det er noen endringer i obligatoriske elementer våren 2021:

  • JUS4121: obligatorisk element utgår
  • JUS4122: obligatorisk gruppeoppgave utgår, obligatorisk fakoppgave består.

Eksamenskarakter

Alle obligatoriske emner i Master i rettsvitenskap (jusstudiet), alle norske valgemner og alle engelske valgemner vil ha bokstavkarakter, A-F. Unntaket er JUS1111 hvor det fra våren 2020 er innført bestått/ikke-bestått (dette var en planlagt endring fra før koronasituasjonen oppsto).

På alle øvrige emner, med emnekoder som begynner på KRIM, RSOS, FINF og RINF vil den opprinnelige karakterskalaen fra før koronasituasjonen gjelde.

Publisert 19. nov. 2020 13:35 - Sist endret 19. jan. 2021 12:45