Vurderer innspill til eksamensvedtak

Fakultetsledelsen har fått flere innspill etter vedtakene som ble fattet 18. mars om eksamen våren 2020, innspillene er nå under vurdering.

Eksamen i Silurveien.

Silurveien er stengt for eksamensavvikling våren 2020, det betyr endringer for hvordan eksamen avvikles på mange emner.

– Det er kommet mange tilbakemeldinger på beslutningene om eksamen våren 2020 som ble fattet i forrige uke. Vi har spesielt merket oss Juridisk studentutvalgs velformulerte råd til dekanatet, sier dekan Ragnhild Hennum.

Ifølge dekanen er fakultetsledelsen i gang med å vurdere innspillene, og tar sikte på å konkludere senest onsdag denne uken.

Publisert 23. mars 2020 15:18 - Sist endret 23. mars 2020 15:18