Hjemmeeksamen for alle og digital undervisning til påske

Fakultetet har besluttet at alle eksamener våren 2021 skal gjennomføres som hjemmeeksamen, og at all ordinær undervisning skal være digital frem til påske.

Bilde av eksamenslokalet i Silurveien.

Ingen eksamen i Silurveien våren 2021 for fakultetets studenter. Foto: UiO

Beslutningen kommer etter at studiedekan Tarjei Bekkedal har hatt en serie allmøter med studentene på master i rettsvitenskap.

Forutsigbarhet viktig

Beslutningene

  • Frem til påske vil all undervisning være digital.
  • Fakultetet garanterer at det opprettholdes et fulldigitalt undervisningstilbud ut hele semestret.
  • Undervisning hvor det er obligatorisk oppmøte vil kun bli gjennomført digitalt, også etter påske.
  • Alle eksamener på alle studieprogrammer og emner skal gjennomføres som hjemmeeksamen våren 2021.

Studiedekanen forteller at allmøtene og annen dialog med studenter har gitt ham god innsikt i hva studentene er opptatt av, men at innspillene på hva som bør besluttes har vært sprikende. 

– For meg har det vært viktig å lytte til studentene, og det jeg trekker ut av dialogen er at en forutsigbar studiesituasjon er viktig. Det er det vi behovet vi  imøtekommer nå, utdyper Bekkedal.

Garanterer digital undervisning ut semesteret

Ifølge studiedekanen blir det gitt et fulldigitalt undervisningstilbud ut vårsemestret, og frem til påske vil all undervisning være digital. Selv om fysisk undervisning skulle være mulig etter påske, vil fakultetet altså tilby digitale alternativer helt frem til eksamen for studenter som ønsker det.

– Det er viktig å ta hensyn til de som av ulike grunner ikke har anledning til å delta fysisk, derfor garanterer vi at det vil være et digitalt undervisningstilbud ut semesteret. Dette gjelder selv om samfunnet skulle åpnes opp mer, sier han.

Gir honnør til studentene

– Statistikk fra eksamenene i 2020 viser at vi har en høy gjennomføringsgrad blant våre studenter, og det står stor respekt av den innsatsen de gjør med å gjennomføre studiene, avslutter Bekkedal.

Fakultetsadministrasjonen opplyser at emne- og semestersider blir oppdatert fortløpende, og at studentene vil finne oppdatert informasjon fra "Mine studier" i løpet av uken.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 10. feb. 2021 17:59 - Sist endret 10. feb. 2021 19:22