Dette har du tilgang på i Lovdata under skoleeksamen

I Lovdatas "eksamensmodus" vil du nå ha tilgang på flere rettskilder enn tidligere under skoleeksamen, og du vil i større grad kunne se egne kommentarer.

Etter to års opphold, vil det igjen bli skoleeksamen på studieårsemnene i jusstudiet. Under en skoleeksamen har du tilgang på Lovdata Pro i såkalt "eksamensmodus", med begrenset tilgang på rettskilder. I samråd med JSU har fakultetet nå utvidet rettskildetilgangen, og du kan i tillegg bruke fritekstmerknader på inntil 1000 tegn.

Endringen gjelder fra og med høsten 2022.

Dette er besluttet

Under en skoleeksamen i Master i rettsvitenskap gjelder:

  • Kilder utvides til også å gjelde forarbeider, utvalgte internasjonale kilder, nemder og utvalg med videre, rundskriv og uttalelser
  • Fritekstmerknader tillates med en begrensing på 1000 tegn
  • Kilder det ikke gis tilgang til: Rettsavgjørelser fra tingretter, litteratur, Karnov lovkommentarer

Endringen er besluttet i Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR). Endringen legger opp til at studenter kan jobbe med stoffet på måter som gir bedre læring, og som de kan støtte seg på under eksamen.

Les om vedtaket i møteprotokoll fra PMR (endelig ordgrense ble satt etter møtet, i samråd med JSU).

Hvordan du velger eksamensmodus fra innstillingene i Lovdata Pro. Skjermdump
Om du lurer på hvordan Lovdata Pro ser ut i eksamensmodus, kan du velge eksamensmodusvisning i menyen (skjermdump, lovdata.no) 

Kommenter fritt (nesten)

Under tidligere skoleeksamener måtte egne henvisninger (jf.) skrives på en bestemt måte for at du skulle kunne se dem i Lovdatas eksamensmodus, og fritekstkommentarer var ikke tilgjengelige. Nå er det altså åpnet for å fritt skrive kommentarer, men da med begrensning på 1000 tegn.

OBS: Når du skriver inn merknad i "normal-modus" blir en grønn hake til et rødt kryss når 1000 tegn overstiges, og det skal være enkelt å se.

Det er satt begrensning i antall tegn blant annet for å sikre at ikke overdreven bruk av merknader gjør Lovdata Pro treg under skoleeksamen. 

Med de nye endringene vil det ikke lenger være behov for reglene om innarbeidelser i Lovdata Pro.

Veiledninger og mer info

Fakultetet jobber nå med å oppdatere veiledninger om Lovdata Pro, og vi vil utover høsten komme med mer info om hvordan eksamen gjennomføres med Lovdata Pro som hjelpemiddel.

Publisert 31. aug. 2022 10:13 - Sist endret 27. sep. 2022 08:32