Aktuelle saker - Side 4

Publisert 18. jan. 2018 15:32

Du har kanskje lagt merke til en påloggingsknapp for Canvas på semestersiden til emnet ditt. Flere emner tester ut den nye e-læringsplattformen, som blant annet vil erstatte Fronter.

Publisert 10. nov. 2017 16:50

Hjelpemidler til eksamen skal nå digitaliseres: Lovdata Pro erstatter den fysiske lovsamlingen som hjelpemiddel ved undervisning og eksamen. JUS1111 er første emne ut.

Publisert 23. juni 2017 09:22

Fakultetet jobber aktivt med at alle studenter skal føle seg godt mottatt i forbindelse med studiestart. Vi har, basert på tilbakemeldinger fra tidligere fadderuker, sett at det er flere studenter som ikke føler at fadderuken er egnet for dem. Fakultetet ønsker derfor å sette sammen en gruppe for studenter, som befinner seg i en annen livssituasjon og ønsker seg en faddergruppe med fokus på en roligere studiestart.

Publisert 14. juni 2017 13:04

To studenter ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi har undersøkt hvordan publikum og politi argumenterer for og imot bevæpning av politi. Funnene ble en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for Bevæpningsutvalget.

Publisert 20. mars 2017 12:40

Hvert semester avholdes evalueringsmøter for 1. - 4. studieår der studiedekan og en gruppe studenter. Denne gangen skal også studieårsansvarlig være med på møtene. Vi trenger 10-15 studenter fra hvert studieår som ønsker å være med på møtene.

Publisert 6. feb. 2017 10:04

Forholdet mellom Kina og Norge er normalisert, norske advokatkontorer etablerer seg i landet og det spås økt norsk satsing. Utveksling til Kina gir nye muligheter.

Publisert 6. feb. 2017 09:47

Markus Laurantzon har fått innpass på China University of Political Science and Law (CUPL), som er ansett for å være en av de beste kinesiske universiteter innen juridiske studier.

Publisert 6. des. 2016 08:10

Fakultetet jobber aktivt med at alle studenter skal føle seg godt mottatt i forbindelse med studiestart. Vi har, basert på tilbakemeldinger fra tidligere fadderuker, sett at det er flere studenter som ikke føler at fadderuken er egnet for dem. Fakultetet ønsker derfor å sette sammen en gruppe for studenter, som befinner seg i en annen livssituasjon og ønsker seg en faddergruppe med fokus på en roligere studiestart.

Kari Jussi Lønning fra SiO-Helse
Publisert 19. okt. 2016 09:25

Planlegg, men ta vare på fritiden, var et av rådene som ble gitt de fremmøtte studentene da Studentsamskipnaden og flere av fakultetets lærere ga råd om hvordan skape den gode studiehverdagen.

Publisert 25. aug. 2016 11:37

Kjære student på Masterstudiet i rettsvitenskap!

Høstsemesteret er allerede godt i gang! Håper alle nye studenter har hatt glede av fadderuken. Vi retter en stor takk til studentforeningene som arbeider hardt for et best mulig mottak av nye studenter.