Aktuelle saker - Side 4

Publisert 20. mars 2017 12:40

Hvert semester avholdes evalueringsmøter for 1. - 4. studieår der studiedekan og en gruppe studenter. Denne gangen skal også studieårsansvarlig være med på møtene. Vi trenger 10-15 studenter fra hvert studieår som ønsker å være med på møtene.

Publisert 6. feb. 2017 10:04

Forholdet mellom Kina og Norge er normalisert, norske advokatkontorer etablerer seg i landet og det spås økt norsk satsing. Utveksling til Kina gir nye muligheter.

Publisert 6. feb. 2017 09:47

Markus Laurantzon har fått innpass på China University of Political Science and Law (CUPL), som er ansett for å være en av de beste kinesiske universiteter innen juridiske studier.

Publisert 6. des. 2016 08:10

Fakultetet jobber aktivt med at alle studenter skal føle seg godt mottatt i forbindelse med studiestart. Vi har, basert på tilbakemeldinger fra tidligere fadderuker, sett at det er flere studenter som ikke føler at fadderuken er egnet for dem. Fakultetet ønsker derfor å sette sammen en gruppe for studenter, som befinner seg i en annen livssituasjon og ønsker seg en faddergruppe med fokus på en roligere studiestart.

Kari Jussi Lønning fra SiO-Helse
Publisert 19. okt. 2016 09:25

Planlegg, men ta vare på fritiden, var et av rådene som ble gitt de fremmøtte studentene da Studentsamskipnaden og flere av fakultetets lærere ga råd om hvordan skape den gode studiehverdagen.

Publisert 25. aug. 2016 11:37

Kjære student på Masterstudiet i rettsvitenskap!

Høstsemesteret er allerede godt i gang! Håper alle nye studenter har hatt glede av fadderuken. Vi retter en stor takk til studentforeningene som arbeider hardt for et best mulig mottak av nye studenter.

Publisert 16. juni 2016 11:15

Anna Marina Moland har tatt sitt første steg mot å bli en gründer. UiO mener den tidligere jusstudenten har en idé med forretningspotensial, og har hjulpet henne med å søke pengestøtte fra Forskningsrådet.

Publisert 29. apr. 2016 14:13

Når du leverer din besvarelse under en digital eksamen sender systemet automatisk en kopi av din besvarelse til deg på epost. På første eksamensdag i emnet JUR4000P oppsto en feil, og noen kandidater mottok besvarelsen til andre kandidater.

Publisert 4. apr. 2016 09:28

Karakternivået på jussen har tilsynelatende sunket, samtidig blir inntakskravene stadig høyere. Professor Alf Petter Høgberg (forskningsdekan) forklarer hvorfor i foredraget "Karakterer i fritt fall".

Publisert 18. feb. 2016 09:19

Universitetsplassen blir omgjort til VM-scene 2.-13. mars, når Skiskytter-VM 2016 går av stabelen. Les om hva dette betyr for deg - og hvorfor du må huske å ha med studentkortet.

Publisert 29. okt. 2015 10:39

Styret ved Det juridiske fakultet i Oslo vedtok for kort tid siden at masterstudiet i rettsvitenskap fortsatt skal ha et sammenhengende 5-årig studieløp.