2016 - Side 2

Sist endret 26. okt. 2016 10:59 av chrisost@uio.no

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne høsten 3 prøveforelesninger. 

Denne forelesningen holdes av Mona Keiko Løken.

Temaet er eksamensrelevant for 2. studieår, vel møtt!

Sist endret 27. okt. 2016 14:23 av chrisost@uio.no

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne høsten 3 prøveforelesninger. 

Denne forelesningen holdes av Jon Christian Nordrum.

Temaet er eksamensrelevant for 2. studieår, vel møtt!

Sist endret 26. okt. 2016 11:01 av chrisost@uio.no

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne høsten 3 prøveforelesninger. 

Denne forelesningen holdes av Laurits Ketscher.

Temaet er eksamensrelevant for 2. studieår, vel møtt!