Infomøte - juridiske språkemner i engelsk, fransk og tysk

Forbedre dine språkkunnskaper med fakultetets emner i engelsk, fransk og tysk for jurister. Emnene kan inngå som bacheloremne i jusstudiet.

Velkommen til infomøte om våre språkemner:

Du vil treffe faglærerne for språkemnene, du får høre mer om tilbudet og du får mulighet til å stille spørsmål.

Hvorfor velge et språkemne?

  • Språkkunnskaper blir viktigere i en globalisert verden
  • Emnene kan inngå som bacheloremne i Master i rettsvitenskap
  • En fin forberedelse på utvekslingsstudier
  • Du får et mer internasjonalt tilsnitt i utdanningen - viktige karriereveier kan åpnes
  • Få dine språkkunnskaper opp på et nivå som kan brukes profesjonelt
  • Språkemnene gir også et lite innblikk i utenlandsk rett

Vennlig hilsen fagansvarlige for språkemnene.

Publisert 16. mars 2016 12:47