Informasjonsmøte for masteroppgaver HØSTEN 2016

Hvis du skal skrive masteroppgave i rettsvitenskap høsten 2016 bør du få med deg infomøte torsdag 3. mars kl 14.15-16.00. Sted: Storsalen, St. Olavs gate 24.


I møtet får du informasjon om:
•    det å skrive masteroppgave
•    frister
•    valg av emne
•    fakultetets tilbud underveis i skriveprosessen.

Møtet er for studenter som planlegger å skrive masteroppgave høsten 2016 eller senere. Studenter fra både 3., 4. og 5. studieår er velkommen.
 

Viktige frister
15.mars: Frist for privatister som skal søke om studierett til å skrive masteroppgave
1. april: Frist for å levere oppmeldingsskjema for masteroppgaver

Mer informasjon
Du finner mer info om masteroppgaveskriving på emnesiden til JUR5030

Publisert 1. mars 2016 11:19