2017

Sist endret 24. okt. 2017 16:09 av chrisost@uio.no

Kurset er avlyst grunnet for få påmeldte.

Sist endret 31. okt. 2017 11:20 av Egil Stabell Jahren

Amerikanske Law Schools presentere sine 1-årige internasjonale mastergrader for jusstudenter. Få en spesialisering, bygg karriere og få et større nettverk mens du er "over there".

Sist endret 5. apr. 2017 14:06 av chrisost@uio.no
Sist endret 10. okt. 2017 12:50 av Egil Stabell Jahren

Bli bedre kjent med EØS-avtalen og få info om en kommende prosedyrekonkurranse med heftig premie.

Sist endret 23. jan. 2017 13:05 av chrisost@uio.no

Ønsker du å bli bedre kjent med foreninger og organisasjoner tilknyttet fakultetet?

Do you want to know more about student activities at the Faculty of law?

Sist endret 14. aug. 2017 19:43 av chrisost@uio.no

Ønsker du å bli bedre kjent med foreninger og organisasjoner tilknyttet fakultetet?

Do you want to know more about student activities at the Faculty of law?

Sist endret 19. des. 2016 10:26 av chrisost@uio.no

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Sist endret 21. sep. 2017 10:30 av chrisost@uio.no

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Sist endret 19. des. 2016 10:59 av chrisost@uio.no

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Kurset er forbeholdt studenter på studieprogrammene: Bachelor i kriminologi og bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet.

Sist endret 5. apr. 2017 14:22 av chrisost@uio.no

Forbedre dine språkkunnskaper med fakultetets emner i engelsk, fransk og tysk for jurister. Emnene kan inngå som bacheloremne i jusstudiet.

Sist endret 2. jan. 2017 15:23 av chrisost@uio.no

Har du lyst til å studere i utlandet som en del av graden din? Drømmer du om et semester i Berlin, Chicago, Roma eller Paris? Et semester i utlandet vil gi deg nye faglige perspektiver, venner og erfaringer.

Sist endret 25. okt. 2017 12:55 av Steinar Hafto Myre

Mange av dagens studenter skal ta i bruk det nye jussbygget når dette står klart om ca 2 år.

Men hva skal bygget romme? Hvilke nye muligheter gir det for læring?

Møt opp og få svarene!

Sist endret 31. aug. 2017 13:58 av Egil Stabell Jahren

Når ny teknologi utvikles for å skape bærekraftige energikilder, er det behov for juridiske rammer og støtteordninger.

Sist endret 25. okt. 2017 08:58 av Steinar Hafto Myre
Sist endret 12. jan. 2017 12:59 av chrisost@uio.no
Sist endret 19. des. 2016 10:32 av chrisost@uio.no

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Vårsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Sist endret 19. des. 2016 10:36 av chrisost@uio.no

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Vårsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Sist endret 17. aug. 2017 16:34 av chrisost@uio.no

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Høstsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Sist endret 5. jan. 2017 13:47 av chrisost@uio.no

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Vårsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Sist endret 2. jan. 2017 15:21 av chrisost@uio.no

Matt Stubbert fra Bond University vil gi en presentasjon av Bond University og presentere studiemulighetene der (utveksling, study abroad, LLM).

Presentasjonen er både for juss- og kriminologistudenter.

Sist endret 9. jan. 2017 13:57 av chrisost@uio.no

Prof. Steve Barnes, Assistant Dean for Graduate and International Programs, og Brenda Johnson, Graduate and Int’l Programs Admission Coordinator, fra Penn State Law, presenterer studiemulighetene som vår avtale med Penn State Law åpner for jusstudentene fra fakultetet.

Sist endret 2. jan. 2017 15:26 av chrisost@uio.no

Eléonore Claret fra Sorbonne Law School vil gi en presentasjon av Sorbonnes Law School og presentere mulighetene for utvekslingsstudenter fra fakultetet.

Sist endret 9. jan. 2017 13:59 av chrisost@uio.no

As U.S. cultural and political attitudes change, so do trends in U.S. law. Where is the U.S. Constitution in all of this?

Sist endret 31. aug. 2017 13:55 av Egil Stabell Jahren
Sist endret 31. aug. 2017 13:53 av Egil Stabell Jahren