2017 - Side 2

Sist endret 7. mars 2017 15:30 av chrisost@uio.no

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Sist endret 7. mars 2017 15:30 av chrisost@uio.no

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Sist endret 7. nov. 2017 10:18 av Eivind Roll

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Sist endret 16. nov. 2017 12:06 av Eivind Roll

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Sist endret 22. nov. 2017 17:29 av Eivind Roll

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Sist endret 7. mars 2017 15:31 av chrisost@uio.no

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Sist endret 7. mars 2017 15:33 av chrisost@uio.no

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Sist endret 31. aug. 2017 09:33 av Egil Jahren
Sist endret 2. jan. 2017 15:24 av chrisost@uio.no

Er du interessert i å reise på utveksling? Ønsker du å vite mer om våre partneruniversiteter? På utvekslingsmessen har du anledning til å møte studenter fra flere av våre partneruniversiteter. Du kan stille spørsmål om studiestedet, studiene eller teste språkkunnskapene dine.

Sist endret 16. aug. 2017 10:56 av chrisost@uio.no

Er du interessert i å reise på utveksling til våren? Ønsker du å vite mer om våre partneruniversiteter? På utvekslingsmessen har du anledning til å møte studenter fra flere av våre partneruniversiteter. Du kan stille spørsmål om studiestedet, studiene eller teste språkkunnskapene dine.

Sist endret 5. apr. 2017 10:04 av chrisost@uio.no

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Stian Øby Johansen.

Temaet er relevant for 1. studieår, vel møtt!

Prøveforelesningen er åpen for alle, og holdes i auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica.

Sist endret 5. apr. 2017 10:04 av chrisost@uio.no

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Elisabeth Eneroth.

Temaet er relevant for 1. studieår, vel møtt!

Prøveforelesningen er åpen for alle, og holdes i auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica.

Sist endret 5. apr. 2017 10:03 av chrisost@uio.no

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Sondre Torp Helmersen.

Temaet er relevant for 1. studieår, vel møtt!

Prøveforelesningen er åpen for alle, og holdes i auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica.

Sist endret 14. aug. 2017 13:02 av chrisost@uio.no

I forbindelse med tilsetting i stillingene som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap- kommersiell privatrett avholdes det 2 prøveforelesninger.

Sist endret 14. aug. 2017 13:05 av chrisost@uio.no

I forbindelse med tilsetting i stillingene som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap- kommersiell privatrett avholdes det 2 prøveforelesninger.