EØS-avtalen og konkurranse med unik premie

Bli bedre kjent med EØS-avtalen og få info om en kommende prosedyrekonkurranse med heftig premie.

EFTAs overvåkningsorgan kommer på besøk til fakultetet (illustrasjonsbilde: UiO/Colourbox)

Representanter fra ESA kommer til fakultetet for å gi deg et gratis foredrag om EØS-avtalen og de tilhørende organisasjoner. Åpent for spørsmål fra salen.

Les mer om ESA (EFTAs kontrollorgan) på wikipedia

De skal også informere om en prosedyrekonkurranse som skal holdes i Norge mars 2018, for studenter fra Oslo, Bergen og Tromsø.

Og premien? Vi siterer ESA:

"An all-expenses paid VIP visit behind the scenes in Luxembourg and Brussels, including high-level access to the Courts, European Parliament, Commission and a series of skills development workshops at ESA - a money-can’t-buy opportunity for students interested in a career in EEA Law"

Vi sees!

Arrangør

EFTA Surveillance Authority, Juristforeningen og Det juridiske fakultet
Publisert 10. okt. 2017 12:46 - Sist endret 10. okt. 2017 12:50