Innovasjon i energisektoren - det grønne skiftet

Når ny teknologi utvikles for å skape bærekraftige energikilder, er det behov for juridiske rammer og støtteordninger.

Påmelding (frist mandag 4. september)

Få kjennskap til hvordan jussen bidrar når det utvikles nye miljøteknologier, for eksempel solcellepaneler og vindkraft.

Vi ser også på hvordan noen stater ønsker å beskytte egne grønne innovasjoner og teknologier for å fremme nasjonale interesser. Kan dette komme i konflikt med WTOs regler?

Aktuelt for alle jusstudenter som studerer naturressursrett, konkurranserett, patentrett, avtalerett, energirett, selskapsrett m.m. Vurderer du å jobbe i energisektoren, på privat eller offentlig side, bør du få med deg dette seminaret.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Program

  • Statoils innovasjonsstrategier og aktuelle problemstillinger. Per Sandberg, seniorrådgiver med ansvar for energissystemer i Statoil Research & Technology.
  • Teknologi og innovasjon, konkurranserett og immaterielle rettigheter. Patricia Park, Professor Emerita i Environmental and Energy Law, Visiting Lecturer at Cass Business School, City University London, UK.
  • Techno-nasjonalisme og skifte av energikilder. Tekno-nasjonalisme i en energiomstillingsperiode. Hvordan ulike forsøk på å beskytte nasjonale fornybarenergi-industrier gjennom handelsbegrensende tiltak, kan komme i konflikt med Verdenshandelsorganisasjonens regler (WTO). Som et eksempel ser vi på havvindteknologier.
  • Paneldebatt

Seminaret arrangeres av forskningsgruppene Naturressursrett og Marked, Innovasjon og konkurranse ved Det juridiske fakultet

Vi serverer kaffe frukt og bakervarer.

Publisert 31. aug. 2017 13:58