Velkommen til prøveforelesning 2 av 3 med tema "Lovforarbeider som rettskildefaktor".

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Elisabeth Eneroth.

Temaet er relevant for 1. studieår, vel møtt!

Prøveforelesningen er åpen for alle, og holdes i auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica.

Publisert 30. mars 2017 13:34 - Sist endret 5. apr. 2017 10:04