Velkommen til prøveforelesninger i kommersiell privatrett 2 av 2

I forbindelse med tilsetting i stillingene som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap- kommersiell privatrett avholdes det 2 prøveforelesninger.

Marte Kjørven foreleser over ett av følgende to temaer etter eget valg:

1. Hvilke krav stiller EU-retten til rettsanvenderen på områder som kommersiell kontraktsrett, selskapsrett og verdipapir- og finansrett?

2. Spillerommet i nasjonal rett ved implementering av det europeiske regelverket innenfor verdipapir- og finansrett.

Publisert 14. aug. 2017 13:05 - Sist endret 14. aug. 2017 13:05