Studieveiledning ved JUS

Studieveileder kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om studieprogrammet eller andre forhold knyttet til studiehverdagen din.

Infosenteret kan svare deg på det aller meste rundt spørsmål om dine studier. Men dersom du trenger hjelp til mer enn bare ren studieinformasjon, kan du booke en time hos en av våre studieveiledere.

Veiledningssamtalen varer i 30 minutter og kan dreie seg om valg av studier, spørsmål om utveksling, lover og regler du må forholde deg til som student, tilrettelegging av studiehverdagen, permisjoner med mer.

Forbered deg

For at du skal få størst mulig utbytte av veiledningen, forventer vi at du setter deg inn i det som finnes av relevant informasjon på nettsidene om det temaet du ønsker å diskutere før du kommer til veiledning.

Universitetets serviceerklæring gir en oversikt av hva du kan forvente av studieveileder, samt hva studieveileder forventer av deg som student.

Hvem kan få veiledning?

  • Alle studenter med opptak til et studieprogram ved Det juridiske fakultet.
  • Innreisende utvekslingsstudenter

Hvor får du veiledning?

Veiledningstime må som regel avtales på forhånd.

Faglige spørsmål?

Har du spørsmål om forståelse av faglitteratur, læringskrav og læringsutbytte, er du velkommen til å ta kontakt med våre faglærere

Kontaktinfo til faglærere: Se emnesider eller se oversikt over institutter og sentre ved Det juridiske fakultet

Publisert 1. juli 2015 15:36 - Sist endra 16. okt. 2017 12:22