Læringsmiljø og studiekvalitet

Det juridiske fakultet skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å videreutvikle kvaliteten i studiene og læringsmiljøet.

Si fra om læringsmiljø

Si fra

...om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare forhold

...når noe må forbedres ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet

...når du vil gi ros

 

Studiekvalitetsrapporter

Rapporter fra emne- og studieprogramevalueringer

Kvalitetssystemet

Les om hvordan Det juridiske fakultet jobber med studiekvalitet

Si fra-mottak