Praksis i Europa: Krav til praksisplass

Gjennom emnet JUS5020 kan du ha praksisopphold i Europa. Her finner du de faglige kravene til praksisplassen og arbeidsoppgavene.

Se også: Reglement for Praksis i Europa

Praksisopphold må gjennomføres hos vertsinstitusjoner som tilbyr arbeidsoppgaver som bidrar til å utvikle faglig relevant praktisk, juridisk kompetanse og kunnskap og forståelse for hva praktisk juridisk arbeid går ut på.

På praksisplassen skal det utpekes en fagperson som skal være studentens veileder/mentor og gi studenten nødvendig veiledning om arbeidsoppgaver under praksisen

Fakultetet ønsker at studenten gjennom oppgavene får erfaring med det meste av det følgende:

  • Praktisk rettskildesøking
  • Forståelse av faktainnsamling og faktaanalyse
  • Innblikk i hvordan det foreliggende materiale og partenes argumentasjon analyseres og avveies, og hvordan begrunnelser for avgjørelser bygges opp.
  • Innsikt i planlegging og gjennomføring av juridiske strategier, dvs. i ulike fremgangsmåter som jurister bruker for å løse juridiske problemer, som rådgivning, forhandlinger, megling, søknader, klager og rettslige avgjørelser.
  • Få en viss innsikt i yrkesetiske og rettspolitiske problemstillinger fra et praktisk perspektiv.

Relevante arbeidsoppgaver kan dermed være:

  • Saksutredning
  • Utforming av forslag til brev, prosesskrift og avgjørelser
  • Deltagelse på befaringer, rettsmøter, konferanser
  • Deltagelse i faglige diskusjoner
Publisert 20. jan. 2022 10:36 - Sist endret 20. jan. 2022 10:37