Introduksjon i forvaltningsrett- forelesninger ved Jon Chr.Fløysvik Nordrum

Semestersiden til JUROFF1201

(ingen opptak fra første time den 28.09 pga ekstern teknisk feil)

28.09.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (andre time)

28.09.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (tredje time)

 

03.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (første time)

03.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (andre time)

03.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (tredje time)

 

05.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (første time)

05.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (andre time)

05.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (tredje time)

 

12.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (første time)

12.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (andre time)

12.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (tredje time)

 

17.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (første time)

17.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (andre time)

17.10.2016: Flash.versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (tredje time)

 

19.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (første time)

19.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (andre time)

 

26.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (første time)

26.10.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (andre time)

 

02.11.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (første time)

02.11.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (andre time)

02.11.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (tredje time)

 

09.11.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (første time)

09.11.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (andre time)

09.11.2016: Flash-versjon (PC) - Nettbrett - Mobil - mp3 (tredje time)

 

Publisert 30. sep. 2016 14:27 - Sist endret 10. nov. 2016 09:52