Kurs i regi av Juriteket

Juriteket holder kurs i Lovdata Pro, tekstbehandling og innføringskurs til IT-tjenestene i løpet av semesteret.

Nedenfor finner du informasjon om disse kursene.

Rettskilder til fots

Innføring i IT-tjenestene ved fakultetet for studenter på første studieår.

 

Lovdata Pro som eksamens- og studieverktøy

Kurs for studenter som skal benytte Lovdata Pro som studieverktøy og på eksamen.

Tekstbehandling

Kurs i tekstbehandling for studenter på 5. avdeling som skriver masteroppgave.

Spørsmål?

Besøksadresse
3. etasje, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Telefon
22 85 00 31              

Kontaktskjema