Kurs i tekstbehandling

For studenter på 5. avdeling som skriver masteroppgave.

Generelt om kurset

Juriteket arrangerer kurs i Wordmal for masteroppgaver (avhandlingsskrivende på 5. avd) hvert semester.

Kurset omhandler MS Word 2010 generelt, og bruk av fakultets mal for masteroppgave.

Se også emnebeskrivelsen for JUR5030

Tidspunkt og påmelding

Kurset holdes på IT-seksjonens kursrom i 3. etasje Domus Nova, DN 352. Det er plass til 16 deltagere på hvert kurs.

Undervisningsmateriale

Passord?

Husk å kontrollere at du har fungerende brukernavn og passord før du møter opp på kurset.

Passord får du ved å kontakte Juriteket.

Spørsmål?

Kontakt Juriteket.

Besøksadresse
3. etasje, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Telefon
22 85 00 31              

Kontaktskjema