Kurs i tekstbehandling

For studenter på 5. avdeling som skriver masteroppgave.

Generelt om kurset

Juriteket arrangerer kurs i Wordmal for masteroppgaver (avhandlingsskrivende på 5. avd) hvert semester.

Kurset omhandler Microsoft Word 2016 generelt, og bruk av fakultets mal for masteroppgave.

Juriteket har også utarbeidet en omfattende ressursside for masteroppgaveskrivende.

Se også emnebeskrivelsen for JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap

Tidspunkt og påmelding

Kurset holdes for tiden på kursrom K39 i kjelleren på Domus Biblioteca, gjennomgang via biblioteket. Det er plass til 39 deltagere på hvert kurs.

Passord?

Husk å kontrollere at du har fungerende brukernavn og passord før du møter opp på kurset.

Passord får du ved å kontakte Juriteket.

Spørsmål?

Kontakt Juriteket.

Besøksadresse
3. etasje, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Telefon
22 85 00 31              

Kontaktskjema