Veiledninger for Fronter

Her finner du veiledninger på hvordan du leverer oppgaver i Fronter og leser kommentarer. 

Levere oppgave?

En veiledning på hvordan du leverer oppgaver. 

Lese kommentarer?

En veiledning på hvordan du leser kommentarer. 

Video-veiledning på hvordan du leverer oppgaver.

Video-veiledning på hvordan du leser kommentarer.

Ikke tilgang til rom?

Får du logget inn i Fronter, men mangler tilgang til rom? Infosenteret hjelper deg.

IT brukerstøtte?

Juriteket hjelper deg: