Brukerveiledning for virtuelle klikkere

Programmet heter SRS/One2Act.

Studenter svarer via websiden demo.one2act.no.

 
 

Bruk av SRS

Spørsmål som skal brukes i spørring lages i et valgfritt program (Word, PowerPoint, etc.). SRS legger seg over andre programmer og viser innholdet i bakgrunnen, mens menyene til SRS vises over. Det er derfor viktig å være klar over at støtte for slike programmer ikke dekkes i  denne brukerveiledningen.

For lærere

Viktig! Det er lurt å opprette en ny sesjon mellom hver forelesning. Dette skyldes resultatet fra spørringene vil vises raskere da det blir tregere for hver sesjon over tid.

Logge inn

 1. Start SRS ved å søke på srs i Startmenyen eller snarvei på Skrivebordet

   
 2. Logg på med brukerkonto brukernavn@one2act

   
 3. Velg New Session for å starte ny runde med besvarelserinnsamling

Nederst i høyre hjørne, når man har SRS startet, vises alle tilgjengelige knapper. En boks med en avspillings- og stopknapp starter og stopper spørringer. Unntaket for stopping er om man bruker nedtelling, noe som er standard valg

 

Kontrollpanelet

 1. Start spørsmål
 2. Stopp spørsmål
 3. Spørsmålsoversikt med svar
 4. Vis spørringsoversikt og instillinger (viser alternativ 7 til 13 om annen meny er oppe)
 5. Vise/skjule SRS
 6. Vis SRS innstillinger og sesjonsinformasjon
 7. Svarttyper
 8. Vise resultat av spørring ved utløpt tid (hvis aktiv)
 9. Lyd når tid for spørsmål er ute (av/på)
 10. Tidsinnstilling for svartid (deaktiveres om alternativ 11 er skrudd på)
 11. Slå av/på nedtelling av tid (tar tiden i stedet for nedtelling hvis aktivert)
 12. Tillater å avgi et eller flere svarmuligheter under spørring
 13. Viser graf med avgitte svar under spørring (hvis aktiv)
 14. Sesjonskode

Knapper som er grå er aktive, knapper som er svart er inaktiv

 

Starte et spørsmål

Trykk på (1) avspilling for å starte en spørring.

Viktig! Spørringene som stilles får ingen tittel, men blir kronologisk kalt ai0, ai1, ai2, osv. Viktig å derfor notere ned hvilken spørring som hører til hvilket spørsmål.

 

Vise resultater

Trykk på (3) spørsmålsoversikt og deretter selve spørsmålet for å få se graf.

 

Kopiere resultat til utklippstavle

For uthenting og behandling av data, og hvordan opprette grafer, se under seksjonen Bruk av Excel.

 

Navigering mellom SRS og andre programmer

SRS vil alltid ligge over skjermbilde som et gjennomsiktig ark. For å navigere/bytte mellom programmer man har oppe kan man holde Alt-knappen nede på tastaturet og trykke på TAB-knappen for å kronologisk  bytte mellom programmer som skal ligge i bakgrunnen og vises under spørring.

 

Skjule ned SRS

SRS kan skjules ved å trykke på hvite sirkelen som befinner seg nederst i høyre hjørne nå programmet er aktivt. Man ser også at det er ikon på oppgavelinjen nå SRS er satt til å skjules.
 

 

Stenge programmet

Avslutt SRS ved å trykke på den røde knappen øverst i høyre hjørne, som vises når SRS er aktivt (oransje farge på sirkelen nede i høyre hjørne av skjermen)

 

Fortsette sesjon

Hvis man vil bruke samme sesjon neste gang man logger på trykker man på Existing Session, deretter More for å få opp alle sesjoner man har opprettet.

Tips

Hvis programmet bruker lang tid på å respondere, så skyldes det trolig at sesjonen har blitt brukt til å stille for mange spørsmål (opp til ca. 10 stk). Dette er på grunn av lasten som serveren kan ta er begrenset. Løses ved å opprette ny sesjon.

 

For studenter

 1. Skriv inn demo.one2act.no i nettleseren, trykk på  Join session og skriv inn koden for sesjonen.

   
 2. Deretter får man opp en visning hvor man må vente til lærer har startet spørsmålet. Når spørsmålet er startet får man svaralternativer (A,B,C,D...)


Sesjonskoden står øverst i venstre hjørne av programmet som læreren bruk til å stille spørsmål på skjermen

 

Publisert 19. juni 2014 10:25 - Sist endret 9. okt. 2017 09:46