Podcast

Siden 2012 har fakultetet brukt Techsmith Relay til opptak av forelesningsvideo (podcast). Denne løsningen erstattes i løpet av 2017/2018 av ny løsning.

Techsmith Relay gir mulighet for å ta opp lyd fra mikrofon og bilde fra PC som koblet opp i rommet. Det er ikke mulig å ta opp lyd og bilde fra medbragte enheter eller dokumentkamera.

Generelt

For å bruke løsningen må man gjøre følgende:

  1. Opprette en brukerkonto[1]
  2. Åpne deretter TechSmith Relay, og start opptaket
  3. Etter endt opptak fyll inn informasjon og send inn (bruk emnekode el.l.)

Misjonsalen og Storsalen har et avvik fra denne veiledningen. Se neste seksjon.

[1] Krever at man har brukerkonto hos UiO og er registrert som ansatt.

Misjonsalen

MERK: Misjonsalen har fra høsten 2017 den nye opptaksløsningen fra fakultetet, men Techsmith Relay vil være tilgjengelig høstsemesteret 2017.

Storsalen

MERK: Storsalen har fra våren 2017 den nye opptaksløsningen fra fakultetet, men Techsmith Relay vil være tilgjengelig høstsemesteret 2017.

Publisering

Etter å avsluttet opptak kan man klikke Submit. Det som skjer videre avhenger av hvilket bygg man er i.

Generelt

Epost sendes UiO-epostkonto med en lenke til opptaket, som kan laste ned.

For å publisere dette på fakultetets læringsresursside for podcast eller i Canvas videresendes eposten til podcast-admin@jus.uio.no og avtaler med dem.

 

Misjonsalen og Storsalen

Opptak blir automatisk sendt til Infosenteret og publisert når man trykker Submit. Kontakt Infosentert for å få dette fjernet fra læringsresurssidene for podcast og Canvas.

Glemt passord eller brukerkonto?

Om man ikke husker passordet til podcastkontoen kan man be om nytt på denne siden.

Brukernavn er en eposadresse som ser slik ut: brukernavn@uio.no

Er man usikker på om man har konto kan man prøve å opprette en konto. Får man ikke lov til det har man en allerede eventuelt er man ikke registrert som ansatt ved UiO. Kontakt IT-ansvarlig for hjelp

Brukerstøtte

Hjelp med bruk av podcast:

Hjelp med publisering:

Lokaler med Techsmith Relay

Domus Academica

  • Juridisk eksamensal

Domus Media

  • Auditorium 13
  • Kjerka

Domus Biblioteca

  • Auditorium 14

Domus Nova

  • Rom 370
  • Rom 540
  • Auditorium 7 (7.etg)