Bruk av SMART Board

Hvordan virker SMART Board?

Den berøringsfølsomme skjermen er koblet til en datamaskin og en projektor for å vise bildet fra dataskjermen. Med en SMART Board kan du kontrollere all programvare, skrive for hånd eller med tastatur direkte på tavlen, gjøre notater på, eller legge data inn i en rekke programmer, lagre ditt arbeide for senere bruk, og enkelt dele det med andre.

Fingeren din som mus

Du kan styre alle datamaskinens funksjoner fra SMART Board tavlen.  Et trykk med fingeren på SMART Boardet tilsvarer et venstre-klikk med mus.

Du kan åpne et program eller en fil på samme måte som på datamaskinen, men isteden for å benytte musen, kan du trykke eller dobbeltklikke på ikonet med fingeren din direkte på tavlen

Pennehyllen

Pennehyllen består av fire fargekodede holdere for penner og en holder for svamp. Hvert rom har en optisk sensor for å identifisere når en penn eller svampen blir plukket opp, og du kan skrive med pennen eller med fingeren så lenge penneholderen er tom

Det er alltid det verktøyet som sist ble løftet opp fra sin plass som vil være det aktive. Lyset i pennedisplayet vil indikere hvilket verktøy som er aktivt.

Det er bare å plukke opp en penn og begynne å skrive på et hvilket som helst skjermbilde. For å fjerne det digitale blekket tar du opp svampen, og pusser ut notatene dine.

SMART Notebook: Tavle- og presentasjonverktøy

Hvis du ønsker å benytte SMART Board som et vanlig white-board må du ta i bruk programmet SMART Notebook.

For å åpne Notebook, dobbeltklikk på SMART Notebook ikonet på skrivebordet:

 

Hvis det er første gang Notebook åpnes vil Velkommen til Notebook-menyen vises på skjermen.

Det er bare å lukke dette ved å trykke på X oppe i høyre hjørne.

Du vil da se arbeidsområdet. Hver nye Notebook-fil har et arbeidsområde som kan fylles med objekter som for eksempel grafikk, tekst, håndskrevne notater, bilder og flashfiler. Her kan du ta i bruk pennene og skrive - akkurat som på et vanlig whiteboard. Se også veiledning for SMART Notebook.

Brukerveiledning