Kurs i tekstbehandling

For studenter på 5. avdeling som skriver masteroppgave.

Generelt om kurset

Student-IT arrangerer kurs i Wordmal for masteroppgaver (avhandlingsskrivende på 5. avd) hvert semester.

Kurset omhandler Microsoft Word 2016 generelt, og bruk av fakultets mal for masteroppgave.

Her finner du oppgavene som løses under kurset: Oppgaver

Student-IT har også utarbeidet en omfattende ressursside for masteroppgaveskrivende.

Se også emnebeskrivelsen for JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap

Tidspunkt og påmelding

Kurset er for tiden gjort digitalt i form av videokurs og ligger på Bibliotekets sider.

Passord?

Husk å kontrollere at du har fungerende brukernavn og passord før du møter opp på kurset.

Passord får du ved å kontakte Infosenteret.