2013

Publisert 8. mars 2013 20:35

Hva er egentlig en aksje? Hva slags forhold er det mellom aksjonær og aksjeselskap? Eier aksjonærene selskapet?