Eierskapsmyten (Selskapsrettsforum)

Hva er egentlig en aksje? Hva slags forhold er det mellom aksjonær og aksjeselskap? Eier aksjonærene selskapet?

 

Den siste tids mediedebatt har vist at dette er omdiskuterte og viktige spørsmål. Synet på aksjeselskapet natur, hvem selskapet er til for og hva slags formål det skal ha, kan anes å ligge under den heftige debatten om hva aksjonærer eier.

I dette Selskapsrettsforumet innleder professor Beate Sjåfjell til diskusjon om "eierskapsmyten".

 

Opptak fra Selskapsrettsforum 5. mars 2013, Rom 540, Domus Nova.

 

Innledning ved professor Beate Sjåfjell

Last ned mediefil

 

Plenumsdiskusjon
(OBS! Dårlig lyd)

Last ned mediefil

 

Publisert 8. mars 2013 20:35 - Sist endret 11. mars 2013 09:14