Kåre Lilleholt

Professor Emeritus
Image of Kåre Lilleholt
Norwegian version of this page
Phone +47 9971 5468
Username
Postal address Drogsetmoen Nord 4 7334 Storås

Background

Candidatus juris, University of Oslo 1979
Doctor juris, University of Bergen 1986
Professor, Faculty of Law, University of Bergen 1987–1989 and 1997–2006
Professor, Law Department, Norwegian School of Economics and Business Administration 1993–1996
Professor, Faculty of Law, University of Oslo, 2006–
Own law firm 1990–2006

Dr. juris honoris causa Stockholm (2005) Tartu (2018)

Special fields

 • Property law
 • Contract law
 • Comparative law
 • Housing law

Ongoing and planned research projects at Department of Private Law

 • Consumer Credit (in cooperation with University of Tartu)

CV

Selected publications

 

Publications

 • Lilleholt, Kåre (2019). A Half-built House? The New Consumer Sales Directive Assessed as Contract Law . Juridica International. ISSN 1406-1082. doi: 10.12697/ji.2019.28.01. Full text in Research Archive
 • Lilleholt, Kåre (2018). Digitale omsetningsgjeldsbrev? Festskrift til Mads Bryde Andersen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 9788757441130.
 • Lilleholt, Kåre (2018). Human rights aspects of consumer protection under EU law, Legal Pluralism - cui bono?. Tartu University Press. ISSN 9789949778409.
 • Lilleholt, Kåre (2018). Norwegian Supreme Court: The Law of the Assignor's Home Country is Applicable to Third-Party Effects of Assignments of Claims. IPRax : Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts. ISSN 0720-6585. 38(5), p. 539–541.
 • Lilleholt, Kåre (2016). Krav til praktiske juridiske oppgåvetekstar. Jussens venner. ISSN 0022-6971. p. 61–67. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2016-01-02.
 • Lilleholt, Kåre (2016). Tilsetjingsforholdet som kontrakt – «den almindelige Civilrets Vanmagt»? In Mulder, Bernhard Johan (Eds.), Sui Generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget. ISSN 9788215025995. p. 411–419.
 • Lilleholt, Kåre (2016). Lovspråket og nynorsken. In Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Ed.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. p. 333–340.
 • Lilleholt, Kåre (2016). Verknader av brot på lovfastsette informasjonsplikter i forbrukarforhold. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 291–305.
 • Lilleholt, Kåre & Volens, Urmas (2016). Consumer Insolvency Law in Estonia and Norway: Comparative Aspects. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. p. 759–790.
 • Lilleholt, Kåre (2015). The Influence of Human Rights and Basic Rights in Norway. In Trstenjak, Verica & Weingerl, Petra (Ed.), The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law. Springer. ISSN 978-3-319-25335-0. p. 473–482. doi: 10.1007/978-3-319-25337-4_15.
 • Lilleholt, Kåre (2015). Ny straffelov og det siviliserte samfunnet. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 444–445.
 • Lilleholt, Kåre (2015). Grenser for kontraktsfridommen. In Andersen, Mads Bryde (Eds.), Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-3321-0. p. 259–278.
 • Lilleholt, Kåre; Kalamees, Piia & Sein, Karin (2015). Responsible Lending in Estonian and Norwegian Law. EuCML (Munich). ISSN 2364-4710. p. 29–38.
 • Lilleholt, Kåre (2015). Oppgjer ved eigedomskjøp utan usikra kreditt. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 54(1), p. 39–57.
 • Lilleholt, Kåre & Sein, Karin (2014). Enforcement of Security Rights in Residential Immovable Property and Consumer Protection: An Assessment of Estonian and Norwegian Law. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 1(1), p. 20–46. doi: 10.5617/oslaw978.
 • Lilleholt, Kåre (2014). A European Property Law? In Alpa, Guido (Eds.), Studi in onore di Giovanni Iudica. Egea. ISSN 9788883502262. p. 791–800.
 • Lilleholt, Kåre (2014). Kontraktsrett og obligasjonsrett. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. p. 210–276.
 • Lilleholt, Kåre (2014). Fast eiendoms rettsforhold. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. p. 199–209.
 • Lilleholt, Kåre (2014). Alminnelig formuerett. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. p. 165–198.
 • Lilleholt, Kåre (2014). Norway: Non-secured Instant Loans to Consumers. Juridica International. ISSN 1406-1082. 22, p. 51–56. doi: 10.12697/ji.2014.22.06.
 • Lilleholt, Kåre & Kalamees, Piia (2014). Early Termination of Consumer Contracts for the Leasing of Cars under Estonian and Norwegian Laws. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. p. 545–558.
 • Lilleholt, Kåre (2013). Nye trendar i formueretten. In Kjønstad, Asbjørn (Eds.), Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-45075-2. p. 140–145.
 • Lilleholt, Kåre (2013). Ny norsk kjøpsrett? Om utkastet til forordning om sams europeisk kjøpsrett. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 51–66.
 • Lilleholt, Kåre (2013). Application of General Principles in Private Law in the Nordic Countries. Juridica International. ISSN 1406-1082. p. 12–19.
 • Lilleholt, Kåre (2013). Revitalisering av generalklausulen? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 126(4-5), p. 550–566.
 • Lilleholt, Kåre (2013). The right to housing and its impact on contract law. In Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Ed.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. p. 363–373.
 • Andenæs, Mads & Lilleholt, Kåre (2012). Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law, with introduction by the editors (Andenas and Lilleholt). European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 23(6), p. 861–912.
 • Lilleholt, Kåre (2012). Wind Power, Ownership, and Neighbours. Norwegian Supreme Court Case 27 May 2011. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. 20(4), p. 1139–1147.
 • Lilleholt, Kåre (2011). Forbrukarvernets framtid i Norden. In Ståhl, Kristina (Eds.), Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011. Den svenska styrelsen. p. 457–458.
 • Lilleholt, Kåre (2011). Passing of Risk and the Risk of Mystification: Some Drafting Issues. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. p. 921–929.
 • Lilleholt, Kåre (2011). European Private Law: Unification, Harmonisation or Coordination? In Brownsword, Roger; Micklitz, Hans-W.; Niglia, Leone & Weatherill, Stephen (Ed.), The Foundations of European Private Law. Hart Publishing Ltd. ISSN 978-1-84946-065-1. p. 353–361.
 • Lilleholt, Kåre (2011). Fast eiendom. Rt. 2011 s. 509 U. Utlegg i festerett omfattar hus som seinare festar fører opp. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 12–12.
 • Lilleholt, Kåre (2011). Bustadjussen gjennom førti år. In Rønning, Olaf Halvorsen (Eds.), Med loven mot makta. Juss-Buss førti år. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-648-3. p. 355–363.
 • Andenæs, Mads & Lilleholt, Kåre (2011). Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law. Introduction. Social Science Research Network (SSRN). ISSN 1556-5068. doi: 10.2139/ssrn.1916592.
 • Lilleholt, Kåre (2011). Universitetsjuristen gjennom femti år. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 50(1-2), p. 78–88.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Kontraktsrett. Justering av avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova - Høgsteretts dommar 24. september 2010 (HR 2010-1597-A og HR 2010-1598-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 12–13.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Ownership of Goods in the Draft Common Frame of Reference, Festskrift till Torgny Håstad. Iustus förlag. ISSN 978-91-7678-759-5. p. 447–454.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Case: CJEU – Sturgeon and others. European Review of Contract Law (ERCL). ISSN 1614-9920. 6(2), p. 184–191.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Case: CJEU – Quelle. European Review of Contract Law (ERCL). ISSN 1614-9920. 6(2), p. 192–196.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Avhending av pengekrav i strid med avtala forbod. In Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Ed.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. p. 171–180.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Lovval og jurisdiksjon for fast eigedom – nokre spørsmål om eigedomsrett og rettsvern. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 45(6), p. 369–383.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Krav om å nytte forkjøpsrett må som regel vera utan atterhald - Rt. 2009 s. 1299. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 12(1), p. 28–29.
 • Lilleholt, Kåre; Ajani, Gianmaria; Micklitz, Hans-W.; Morin, Ariane; Rott, Peter & Møgelvang-Hansen, Peter [Show all 18 contributors for this article] (2009). Report from Oslo Workshops on Consumer Contracts 2007 and 2008. European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 20(1), p. 199–242.
 • Lilleholt, Kåre (2009). The Consumer's Direct Claims against Parties to Previous Contracts and the Seller's Right of Redress in Norway. In Ebers, Martin; Janssen, André & Meyer, Olaf (Ed.), European Perspectives on Producers' Liability. Sellier. ISSN 978-3-86653-055-3. p. 461–474.
 • Lilleholt, Kåre (2009). Apartment ownership law - European model rules? In Eklund, Ronnie; Hager, Richard & Kleineman, Jan (Ed.), Skrifter till Anders Victorins minne. Iustus förlag. ISSN 978-91-7678-716-8. p. 345–356.
 • Lilleholt, Kåre (2009). Alminnelig formuerett. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. p. 167–205.
 • Lilleholt, Kåre (2009). Fast eiendoms rettsforhold. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. p. 206–217.
 • Lilleholt, Kåre & Mikelsen, Anders Bernhard (2009). The DCFR Rules on Unexpected Difficulties in Performance. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. 17(4), p. 573–580.
 • Lilleholt, Kåre (2009). Notes on the Proposal for a New Directive on Consumer Rights. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. 17(3), p. 335–344.
 • Lilleholt, Kåre (2008). A European Law of Lease? In Vaquer, Antoni (Eds.), European Private Law Beyond the Common Frame of Reference. Essays in Honour of Reinhard Zimmermann. Europa Law Publishing. ISSN 9789076871936. p. 57–64.
 • Lilleholt, Kåre (2008). Leige og forbrukarvern. In Lindell-Franz, Eva (Eds.), Festskrift til Lars Gorton. Juristförlaget, Lund. ISSN 978-91-544-0362-2. p. 317–327.
 • Lilleholt, Kåre (2008). Stillingsfullmakter i entrepriseretten. Erhversjuridisk Tidsskrift. ISSN 1901-3612. p. 27–33.
 • Lilleholt, Kåre (2008). The Draft Common Frame of Reference and "Cancellation" of Contracts. Juridica International. ISSN 1406-1082. XIV(1), p. 111–117.
 • Lilleholt, Kåre (2007). Kvifor norsk rett ikkje er case law. In Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan & Moss, Giuditta Cordero (Ed.), Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37592-5. p. 522–530.
 • Lilleholt, Kåre (2007). Familierett. Finst det reelle ekteskap? Refleksjonar på bakgrunn av Rt. 2006 s. 1657. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 12–12.
 • Lilleholt, Kåre (2007). Husleierett. Verkeområdet for husleigelova og faren med legal-definisjonar - Rt. 2007 s. 1090. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 12–13.
 • Lilleholt, Kåre (2006). Finansiell trygdgjeving. In Høivik, Knut; Lunde, Tore; Truyen, Filip & Tørum, Amund Bjøranger (Ed.), HÅKONARMÅL 2006. Det juridiske fakultet. ISSN 978-82-7960-001-5. p. 22–31.

View all works in Cristin

 • Selvig, Erling & Lilleholt, Kåre (2019). Kjøpsrett til studiebruk. 6. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03414-0. 443 p.
 • Lilleholt, Kåre & Wyller, Christian Fr. (2018). Borettslovene. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205514515. 806 p.
 • Lilleholt, Kåre (2017). Kontraktsrett og obligasjonsrett. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-55808-6. 706 p.
 • Selvig, Erling & Lilleholt, Kåre (2015). Kjøpsrett til studiebruk. 5. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-025445. 423 p.
 • Lilleholt, Kåre (2014). Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01992-5. 737 p.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-42443-2. 703 p.
 • Lilleholt, Kåre (2012). Allmenn formuerett. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019819. 357 p.
 • Hæreid, Gunnar O; Lilleholt, Kåre; Skeie, Ingvild Risnes & Tollefsen, Merete (2010). Mål og Rett - Juristmållaget 75 år. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-7236-207-1. 175 p.
 • Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (2009). Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-30235-1. 685 p.
 • Lilleholt, Kåre (2009). Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01406-7. 876 p.
 • Lilleholt, Kåre; Hagen, Ørnulf & Wyller, Christian Fr. (2008). Eierseksjonsloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01246-9. 405 p.
 • Lilleholt, Kåre; Victorin, Anders; Fötschl, Andreas; Konow, Berte-Elen R.; Meidell, Andreas & Tørum, Amund Bjøranger (2007). Principles of European Law Lease of Goods. sellier.european law publishers. ISBN 978-3-935808-64-4. 404 p.

View all works in Cristin

 • Irgens-Jensen, Harald & Lilleholt, Kåre (2016). Digitalt indre marknad - framlegg til nye EU-reglar.
 • Lilleholt, Kåre (2015). Solid punktum for soga om Høgsterett. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Lilleholt, Kåre (2015). Medarbeidar for norsk rett. In Merwe, Cornelius van der (Eds.), European Condominium Law. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-09389-8.
 • Lilleholt, Kåre (2014). Omtale av Elisabeth Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag. Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser (Jure Förlag, Stockholm 2013). Juridisk Tidskrift. ISSN 1100-7761. 2014-15(1), p. 198–200.
 • Lilleholt, Kåre (2014). Geneviève Helleringer and Kai Purnhagen (eds), Towards a European Legal Culture (Baden-Baden/München/Oxford: C.H. Beck/Hart/Nomos, 2014). European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. p. 597–600.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. In Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Ed.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. p. 13–16.
 • Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. In Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Ed.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. p. 13–16.
 • Lilleholt, Kåre (2011). Fast eiendom. Litteratur. Bokomtale. Line A. Parelius og Sverre Bragde-Ellenes: Husleieavtaler, 2. utgave, Fagbokforlaget, Oslo 2010. 328 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Lilleholt, Kåre (2011). Omtale av Hans Fredrik Marthinussen, Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet, Oslo 2010. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 50(4), p. 251–252.
 • Lilleholt, Kåre (2011). Omtale av Ingunn Elise Myklebust, Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø, Oslo 2010. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 50(3), p. 186–188.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Lovvalg og jurisdiksjon for fast eigedom : nokre spørsmål om eigedomsrett og rettsvern. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 45(6), p. 369–383.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Målform i lover. In Hæreid, Gunnar O; Lilleholt, Kåre; Skeie, Ingvild Risnes & Tollefsen, Merete (Ed.), Mål og Rett - Juristmållaget 75 år. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7236-207-1. p. 103–106.
 • Lilleholt, Kåre & Hæreid, Gunnar O (2010). Juristmållaget gjennom 75 år - nokre tilskot til ei soge som ikkje er skriven. In Hæreid, Gunnar O; Lilleholt, Kåre; Skeie, Ingvild Risnes & Tollefsen, Merete (Ed.), Mål og Rett - Juristmållaget 75 år. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7236-207-1. p. 15–26.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Lov og Rett 2010. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 49(1), p. 1–2.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Der ingenting er ... Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 49(7), p. 369–370.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Nytt i den europeiske privatretten. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 12(2), p. 1–2.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Datalagring, kontroll, tilsyn og innsyn. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 49(10), p. 577–578.
 • Lilleholt, Kåre (2010). Omtale av Geraint Howells og Reiner Schultze (red.), Modernising and Harmonising Consumer Contract Law. Sellier European Law Publishers, München 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 123(1), p. 152–154.
 • Lilleholt, Kåre (2009). Forbrukarvern i endring. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 48(9), p. 513–514.
 • Lilleholt, Kåre (2009). Publication Review. Mads Andenas et al., Liber Amicorum Guido Alpa. Private law beyond the national systems. International and Comparative Law Quarterly. ISSN 0020-5893. 58(2), p. 488–489.
 • Lilleholt, Kåre (2009). Kirsti Strøm Bull og Nicolay K. Winge: Fast eiendoms rettsforhold. Kort og godt. Oslo 2009. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 11(3), p. 23–24.
 • Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (2009). Henning Jakhelln - 70 år. In Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (Ed.), Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30235-1. p. 13–16.
 • Lilleholt, Kåre (2008). Kommentar til burettslagslova (brl.) Burettslagslova 6. juni 2003 nr. 39. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 3557–3583.
 • Lilleholt, Kåre (2008). Kommentar til lov om eiendomsmegling 1938. 24. juni 1938 nr. 13. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 432–432.
 • Lilleholt, Kåre (2008). Kommentar til bustadsbyggjelagslova (bbl.) Bustadsbuggjelagslova 6. juni 2003 nr. 38. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 3542–3557.
 • Lilleholt, Kåre & Mestad, Ola (2008). Bokmelding av Lars Björne, Den nordiska rättsvetenskapens historia I-IV. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 47(4), p. 237–248.
 • Lilleholt, Kåre (2008). Bokmelding Reiner Schulze (red.), Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law (Munich 2008). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 47(9), p. 574–576.
 • Lilleholt, Kåre (2008). Kommentar til bustadoppføringslova. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.
 • Lilleholt, Kåre (2007). Reform av bygningsjussen. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 1–2.
 • Lilleholt, Kåre (2007). Bokmelding av Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen mfl., NS 8405. Kommentarutgave til Norsk Standard 8405, Norsk bygge- og anleggskontrakt, 2. utgave, Oslo 2006. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 120(5), p. 843–845.
 • Lilleholt, Kåre (2006). Farleg fridom? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 45(1-2), p. 1–2.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 9:35 AM - Last modified Mar. 16, 2020 3:31 PM

Research groups