Kåre Lilleholt

Professor Emeritus
Image of Kåre Lilleholt
Norwegian version of this page
Phone +47 9971 5468
Username
Postal address Drogsetmoen Nord 4 7334 Storås

Background

Candidatus juris, University of Oslo 1979
Doctor juris, University of Bergen 1986
Professor, Faculty of Law, University of Bergen 1987–1989 and 1997–2006
Professor, Law Department, Norwegian School of Economics and Business Administration 1993–1996
Professor, Faculty of Law, University of Oslo, 2006–
Own law firm 1990–2006

Dr. juris honoris causa Stockholm (2005) Tartu (2018)

Special fields

 • Property law
 • Contract law
 • Comparative law
 • Housing law

Ongoing and planned research projects at Department of Private Law

 • Consumer Credit (in cooperation with University of Tartu)

CV

Selected publications

 

Publications

 • Lilleholt, Kåre (2019). A Half-built House? The New Consumer Sales Directive Assessed as Contract Law. Juridica International.  ISSN 1406-1082. . doi: 10.12697/ji.2019.28.01 Full text in Research Archive.
 • Lilleholt, Kåre (2018). Digitale omsetningsgjeldsbrev?, I:  Festskrift til Mads Bryde Andersen.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 9788757441130.  Kap. 3.
 • Lilleholt, Kåre (2018). Human rights aspects of consumer protection under EU law, In  Legal Pluralism - cui bono?.  Tartu University Press.  ISBN 9789949778409.  Del 3.
 • Lilleholt, Kåre (2018). Norwegian Supreme Court: The Law of the Assignor's Home Country is Applicable to Third-Party Effects of Assignments of Claims. IPRax : Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts.  ISSN 0720-6585.  38(5), s 539- 541
 • Lilleholt, Kåre (2016). Krav til praktiske juridiske oppgåvetekstar. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  s 61- 67 . doi: 10.18261/issn.1504-3126-2016-01-02
 • Lilleholt, Kåre (2016). Lovspråket og nynorsken, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 333 - 340
 • Lilleholt, Kåre (2016). Tilsetjingsforholdet som kontrakt – «den almindelige Civilrets Vanmagt»?, I: Bernhard Johan Mulder (red.),  Sui Generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Kapittel.  s 411 - 419
 • Lilleholt, Kåre (2016). Verknader av brot på lovfastsette informasjonsplikter i forbrukarforhold, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 291 - 305
 • Lilleholt, Kåre & Volens, Urmas (2016). Consumer Insolvency Law in Estonia and Norway: Comparative Aspects. European Review of Private Law.  ISSN 0928-9801.  (5), s 759- 790
 • Lilleholt, Kåre (2015). Grenser for kontraktsfridommen, I: Mads Bryde Andersen (red.),  Aftaleloven 100 år.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-3321-0.  Kapittel.  s 259 - 278
 • Lilleholt, Kåre (2015). Ny straffelov og det siviliserte samfunnet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 444- 445
 • Lilleholt, Kåre (2015). Oppgjer ved eigedomskjøp utan usikra kreditt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(1), s 39- 57
 • Lilleholt, Kåre (2015). The Influence of Human Rights and Basic Rights in Norway, In Verica Trstenjak & Petra Weingerl (ed.),  The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law.  Springer.  ISBN 978-3-319-25335-0.  Chapter 15.  s 473 - 482
 • Lilleholt, Kåre; Kalamees, Piia & Sein, Karin (2015). Responsible Lending in Estonian and Norwegian Law. EuCML (Munich).  ISSN 2364-4710.  s 29- 38
 • Lilleholt, Kåre (2014). A European Property Law?, In Guido Alpa (ed.),  Studi in onore di Giovanni Iudica.  Egea.  ISBN 9788883502262.  Kapittel.  s 791 - 800
 • Lilleholt, Kåre (2014). Alminnelig formuerett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  Kapittel.  s 165 - 198
 • Lilleholt, Kåre (2014). Fast eiendoms rettsforhold, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  Kapittel.  s 199 - 209
 • Lilleholt, Kåre (2014). Kontraktsrett og obligasjonsrett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  Kapittel.  s 210 - 276
 • Lilleholt, Kåre (2014). Norway: Non-secured Instant Loans to Consumers. Juridica International.  ISSN 1406-1082.  22, s 51- 56 . doi: 10.12697/ji.2014.22.06
 • Lilleholt, Kåre & Kalamees, Piia (2014). Early Termination of Consumer Contracts for the Leasing of Cars under Estonian and Norwegian Laws. European Review of Private Law.  ISSN 0928-9801.  (4), s 545- 558
 • Lilleholt, Kåre & Sein, Karin (2014). Enforcement of Security Rights in Residential Immovable Property and Consumer Protection: An Assessment of Estonian and Norwegian Law. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  1(1), s 20- 46 . doi: 10.5617/oslaw978
 • Lilleholt, Kåre (2013). Application of General Principles in Private Law in the Nordic Countries. Juridica International.  ISSN 1406-1082.  (20), s 12- 19
 • Lilleholt, Kåre (2013). Ny norsk kjøpsrett? Om utkastet til forordning om sams europeisk kjøpsrett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 51- 66
 • Lilleholt, Kåre (2013). Nye trendar i formueretten, I: Asbjørn Kjønstad (red.),  Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-45075-2.  Del 7.  s 140 - 145
 • Lilleholt, Kåre (2013). Revitalisering av generalklausulen?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  126(4-5), s 550- 566
 • Lilleholt, Kåre (2013). The right to housing and its impact on contract law, In Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (ed.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Kapittel.  s 363 - 373
 • Andenæs, Mads & Lilleholt, Kåre (2012). Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law, with introduction by the editors (Andenas and Lilleholt). European Business Law Review.  ISSN 0959-6941.  23(6), s 861- 912 Show summary
 • Lilleholt, Kåre (2012). Wind Power, Ownership, and Neighbours. Norwegian Supreme Court Case 27 May 2011. European Review of Private Law.  ISSN 0928-9801.  20(4), s 1139- 1147
 • Andenæs, Mads & Lilleholt, Kåre (2011). Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law. Introduction. Social Science Research Network (SSRN).  ISSN 1556-5068. . doi: 10.2139/ssrn.1916592
 • Lilleholt, Kåre (2011). Bustadjussen gjennom førti år, I: Olaf Halvorsen Rønning (red.),  Med loven mot makta. Juss-Buss førti år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-648-3.  Bidrag.  s 355 - 363
 • Lilleholt, Kåre (2011). European Private Law: Unification, Harmonisation or Coordination?, In Roger Brownsword; Hans-W. Micklitz; Leone Niglia & Stephen Weatherill (ed.),  The Foundations of European Private Law.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-84946-065-1.  Kapittel 21.  s 353 - 361
 • Lilleholt, Kåre (2011). Fast eiendom. Rt. 2011 s. 509 U. Utlegg i festerett omfattar hus som seinare festar fører opp. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 12- 12
 • Lilleholt, Kåre (2011). Forbrukarvernets framtid i Norden, I: Kristina Ståhl (red.),  Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011.  Den svenska styrelsen.  Korreferat.  s 457 - 458
 • Lilleholt, Kåre (2011). Passing of Risk and the Risk of Mystification: Some Drafting Issues. European Review of Private Law.  ISSN 0928-9801.  (6), s 921- 929
 • Lilleholt, Kåre (2011). Universitetsjuristen gjennom femti år. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  50(1-2), s 78- 88
 • Lilleholt, Kåre (2010). Avhending av pengekrav i strid med avtala forbod, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Kapittel.  s 171 - 180
 • Lilleholt, Kåre (2010). Case: CJEU – Quelle. European Review of Contract Law (ERCL).  ISSN 1614-9920.  6(2), s 192- 196
 • Lilleholt, Kåre (2010). Case: CJEU – Sturgeon and others. European Review of Contract Law (ERCL).  ISSN 1614-9920.  6(2), s 184- 191
 • Lilleholt, Kåre (2010). Kontraktsrett. Justering av avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova - Høgsteretts dommar 24. september 2010 (HR 2010-1597-A og HR 2010-1598-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 12- 13
 • Lilleholt, Kåre (2010). Krav om å nytte forkjøpsrett må som regel vera utan atterhald - Rt. 2009 s. 1299. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  12(1), s 28- 29
 • Lilleholt, Kåre (2010). Lovval og jurisdiksjon for fast eigedom – nokre spørsmål om eigedomsrett og rettsvern. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  45(6), s 369- 383
 • Lilleholt, Kåre (2010). Ownership of Goods in the Draft Common Frame of Reference, In  Festskrift till Torgny Håstad.  Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-759-5.  Artikkel.  s 447 - 454
 • Lilleholt, Kåre (2009). Alminnelig formuerett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  Kapittel.  s 167 - 205
 • Lilleholt, Kåre (2009). Apartment ownership law - European model rules?, In Ronnie Eklund; Richard Hager & Jan Kleineman (ed.),  Skrifter till Anders Victorins minne.  Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-716-8.  Kapittel.  s 345 - 356
 • Lilleholt, Kåre (2009). Fast eiendoms rettsforhold, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  Kapittel.  s 206 - 217
 • Lilleholt, Kåre (2009). Notes on the Proposal for a New Directive on Consumer Rights. European Review of Private Law.  ISSN 0928-9801.  17(3), s 335- 344
 • Lilleholt, Kåre (2009). The Consumer's Direct Claims against Parties to Previous Contracts and the Seller's Right of Redress in Norway, In Martin Ebers; André Janssen & Olaf Meyer (ed.),  European Perspectives on Producers' Liability.  Sellier.  ISBN 978-3-86653-055-3.  Kapittel.  s 461 - 474
 • Lilleholt, Kåre; Ajani, Gianmaria; Micklitz, Hans-W.; Morin, Ariane; Rott, Peter; Møgelvang-Hansen, Peter; Capilli, Giovanna; Irelli, Vittorio Cerulli; Cipollone, Valeria; Kantor, Tadeusz; Portmann, Urs; Rogowski, Marcin; Schüller, Bastian; Torga, Maarja; Wiedemann, Julia; Søndergaard, Mette Ohm; Donna, Luca Di & Pellegrini, Cécile (2009). Report from Oslo Workshops on Consumer Contracts 2007 and 2008. European Business Law Review.  ISSN 0959-6941.  20(1), s 199- 242
 • Lilleholt, Kåre & Mikelsen, Anders Bernhard (2009). The DCFR Rules on Unexpected Difficulties in Performance. European Review of Private Law.  ISSN 0928-9801.  17(4), s 573- 580
 • Lilleholt, Kåre (2008). A European Law of Lease?, In Antoni Vaquer (ed.),  European Private Law Beyond the Common Frame of Reference. Essays in Honour of Reinhard Zimmermann.  Europa Law Publishing.  ISBN 9789076871936.  Chapter 6.  s 57 - 64
 • Lilleholt, Kåre (2008). Leige og forbrukarvern, I: Eva Lindell-Franz (red.),  Festskrift til Lars Gorton.  Juristförlaget, Lund.  ISBN 978-91-544-0362-2.  Kapittel.  s 317 - 327
 • Lilleholt, Kåre (2008). Stillingsfullmakter i entrepriseretten. Erhversjuridisk Tidsskrift.  ISSN 1901-3612.  (1), s 27- 33
 • Lilleholt, Kåre (2008). The Draft Common Frame of Reference and "Cancellation" of Contracts. Juridica International.  ISSN 1406-1082.  XIV(1), s 111- 117
 • Lilleholt, Kåre (2007). Familierett. Finst det reelle ekteskap? Refleksjonar på bakgrunn av Rt. 2006 s. 1657. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 12- 12
 • Lilleholt, Kåre (2007). Husleierett. Verkeområdet for husleigelova og faren med legal-definisjonar - Rt. 2007 s. 1090. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 12- 13
 • Lilleholt, Kåre (2007). Kvifor norsk rett ikkje er case law, I: Torstein Frantzen; Johan Giertsen & Giuditta Cordero Moss (red.),  Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37592-5.  Artikkel.  s 522 - 530

View all works in Cristin

 • Selvig, Erling & Lilleholt, Kåre (2019). Kjøpsrett til studiebruk. 6. utgave.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03414-0.  443 s.
 • Lilleholt, Kåre & Wyller, Christian Fr. (2018). Borettslovene. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205514515.  806 s.
 • Lilleholt, Kåre (2017). Kontraktsrett og obligasjonsrett. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55808-6.  706 s.
 • Selvig, Erling & Lilleholt, Kåre (2015). Kjøpsrett til studiebruk. 5. utg.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-025445.  423 s.
 • Lilleholt, Kåre (red.) (2014). Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  737 s.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (red.) (2013). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  703 s.
 • Lilleholt, Kåre (2012). Allmenn formuerett. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215019819.  357 s.
 • Hæreid, Gunnar O; Lilleholt, Kåre; Skeie, Ingvild Risnes & Tollefsen, Merete (red.) (2010). Mål og Rett - Juristmållaget 75 år. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-7236-207-1.  175 s.
 • Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (red.) (2009). Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  685 s.
 • Lilleholt, Kåre (red.) (2009). Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  876 s.
 • Lilleholt, Kåre; Hagen, Ørnulf & Wyller, Christian Fr. (2008). Eierseksjonsloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01246-9.  405 s.
 • Lilleholt, Kåre; Victorin, Anders; Fötschl, Andreas; Konow, Berte-Elen R.; Meidell, Andreas & Tørum, Amund Bjøranger (2007). Principles of European Law Lease of Goods. sellier.european law publishers.  ISBN 978-3-935808-64-4.  404 s.
 • Lilleholt, Kåre; Wyller, Christian Fr. & Aagenæs, Morten (2006). Borettslovkommentaren. Christian Fr. Wyller.  ISBN 82-991251-9-7.  734 s.

View all works in Cristin

 • Irgens-Jensen, Harald & Lilleholt, Kåre (2016). Digitalt indre marknad - framlegg til nye EU-reglar.
 • Lilleholt, Kåre (2015). Medarbeidar for norsk rett., In Cornelius van der Merwe (ed.),  European Condominium Law.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-09389-8.  Medarbeidar.
 • Lilleholt, Kåre (2015). Solid punktum for soga om Høgsterett. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Lilleholt, Kåre (2014). Geneviève Helleringer and Kai Purnhagen (eds), Towards a European Legal Culture (Baden-Baden/München/Oxford: C.H. Beck/Hart/Nomos, 2014). European Review of Private Law.  ISSN 0928-9801.  (4), s 597- 600
 • Lilleholt, Kåre (2014). Omtale av Elisabeth Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag. Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser (Jure Förlag, Stockholm 2013). Juridisk Tidskrift.  ISSN 1100-7761.  2014-15(1), s 198- 200
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  kapittel.  s 13 - 16
 • Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Innledning.  s 13 - 16
 • Lilleholt, Kåre (2011). Fast eiendom. Litteratur. Bokomtale. Line A. Parelius og Sverre Bragde-Ellenes: Husleieavtaler, 2. utgave, Fagbokforlaget, Oslo 2010. 328 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 18
 • Lilleholt, Kåre (2011). Omtale av Hans Fredrik Marthinussen, Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet, Oslo 2010. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  50(4), s 251- 252
 • Lilleholt, Kåre (2011). Omtale av Ingunn Elise Myklebust, Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø, Oslo 2010. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  50(3), s 186- 188
 • Lilleholt, Kåre (2010). Datalagring, kontroll, tilsyn og innsyn. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  49(10), s 577- 578
 • Lilleholt, Kåre (2010). Der ingenting er .... Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  49(7), s 369- 370
 • Lilleholt, Kåre (2010). Lov og Rett 2010. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  49(1), s 1- 2
 • Lilleholt, Kåre (2010). Lovvalg og jurisdiksjon for fast eigedom : nokre spørsmål om eigedomsrett og rettsvern. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  45(6), s 369- 383
 • Lilleholt, Kåre (2010). Målform i lover, I: Gunnar O Hæreid; Kåre Lilleholt; Ingvild Risnes Skeie & Merete Tollefsen (red.),  Mål og Rett - Juristmållaget 75 år.  Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-7236-207-1.  Artikkel.  s 103 - 106
 • Lilleholt, Kåre (2010). Nytt i den europeiske privatretten. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  12(2), s 1- 2
 • Lilleholt, Kåre (2010). Omtale av Geraint Howells og Reiner Schultze (red.), Modernising and Harmonising Consumer Contract Law. Sellier European Law Publishers, München 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  123(1), s 152- 154
 • Lilleholt, Kåre & Hæreid, Gunnar O (2010). Juristmållaget gjennom 75 år - nokre tilskot til ei soge som ikkje er skriven, I: Gunnar O Hæreid; Kåre Lilleholt; Ingvild Risnes Skeie & Merete Tollefsen (red.),  Mål og Rett - Juristmållaget 75 år.  Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-7236-207-1.  Artikkel.  s 15 - 26
 • Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (2009). Henning Jakhelln - 70 år, I: Helga Aune; Ole Kristian Fauchald; Kåre Lilleholt & Dag Michalsen (red.),  Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  Forord.  s 13 - 16
 • Lilleholt, Kåre (2009). Forbrukarvern i endring. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  48(9), s 513- 514
 • Lilleholt, Kåre (2009). Kirsti Strøm Bull og Nicolay K. Winge: Fast eiendoms rettsforhold. Kort og godt. Oslo 2009. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  11(3), s 23- 24
 • Lilleholt, Kåre (2009). Publication Review. Mads Andenas et al., Liber Amicorum Guido Alpa. Private law beyond the national systems. International and Comparative Law Quarterly.  ISSN 0020-5893.  58(2), s 488- 489
 • Lilleholt, Kåre (2008). Bokmelding Reiner Schulze (red.), Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law (Munich 2008). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(9), s 574- 576
 • Lilleholt, Kåre (2008). Kommentar til burettslagslova (brl.) Burettslagslova 6. juni 2003 nr. 39, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Bind 3.  s 3557 - 3583
 • Lilleholt, Kåre (2008). Kommentar til bustadoppføringslova, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  lov.
 • Lilleholt, Kåre (2008). Kommentar til bustadsbyggjelagslova (bbl.) Bustadsbuggjelagslova 6. juni 2003 nr. 38, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Bind 3.  s 3542 - 3557
 • Lilleholt, Kåre (2008). Kommentar til lov om eiendomsmegling 1938. 24. juni 1938 nr. 13, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Bind 1.  s 432 - 432
 • Lilleholt, Kåre & Mestad, Ola (2008). Bokmelding av Lars Björne, Den nordiska rättsvetenskapens historia I-IV. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(4), s 237- 248
 • Lilleholt, Kåre (2007). Bokmelding av Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen mfl., NS 8405. Kommentarutgave til Norsk Standard 8405, Norsk bygge- og anleggskontrakt, 2. utgave, Oslo 2006. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  120(5), s 843- 845
 • Lilleholt, Kåre (2007). Reform av bygningsjussen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (1), s 1- 2
 • Lilleholt, Kåre (2006). Farleg fridom?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  45(1-2), s 1- 2

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 9:35 AM - Last modified Mar. 16, 2020 3:31 PM

Research groups