Anders Bernhard Mikelsen

Associate Professor - Institutt for privatrett
Image of Anders Bernhard Mikelsen
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 46401466
Room 209
Username
Visiting address Domus Media Vest Karl Johans gate 47
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Background

Anders Mikelsen works primarily with tax law, and is responsible for the tax law project «Skatterett @JUS, UiO».

He has background as a lawyer, deputy judge, clerk in the Supreme Court and associate professor at BI Norwegian Business School. Mikelsen became a Ph.D. in 2010 on the dissertation "Hindringsfritak. Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27”. He has, in collaboration with others, published a number of books within VAT law, and been editor of several anthologies. Mikelsen has extensive teaching experience in VAT law and Contract law.

Mikelsen's scientific production is in VAT law and Contract law.

Teaching

Mikelsen is responsible for two elective courses in tax law, and supervises master and PhD students.

Tags: Tax law, Contract Law

Publications

 • Mikelsen, Anders (2020). Fradragsrett for inngående merverdiavgift ved avviklings- og overgangskostnader. In Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (Ed.), Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202675592. p. 551–568.
 • Mikelsen, Anders (2019). Avgiftsrettens tilknytningskrav - omsetning i og utenfor virksomhet. Skatterett. ISSN 0333-2810. 3, p. 230–238. doi: 10.18261/issn.1504-310X-2019-03-05. Full text in Research Archive
 • Mikelsen, Anders (2018). Merverdiavgift ved utleie av varer mellom norsk og dansk virksomhet. Skatterett. ISSN 0333-2810. 37(1-2), p. 98–114. doi: 10.18261/issn.1504-310X-2018-01-02-06.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene? In Elgaard, Karina Kim Egholm; Ramsdahl, Dennis & Stensgaard, Henrik (Ed.), Momsloven 50 år: Festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov. Ex Tuto Publishing. ISSN 9788742000090. p. 349–371.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Omsetning i Norge eller til Norge: Forholdet mellom reglene for omsetningsmerverdiavgift og innførselsmerverdiavgift. In Mikelsen, Anders Bernhard & Dyrnes, Cecilie (Ed.), Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-50324-3. p. 61–77.
 • Bruserud, Herman; Tørum, Amund; Mikelsen, Anders Bernhard; Håstad, Torgny; Jónsson, Eirikur & Gunnarsson, Eyvindur (2016). Breach of contract and remedies. In Lando, Ole; Holle, Marie-Louise; Håstad, Torgny; Konow, Berte-Elen R; Møgelvang-Hansen, Peter; Nystén-Haarala, Soili; Olafsdottir, Åsa & Zackariasson, Laila (Ed.), Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-3328-9. p. 251–304.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2016). Avtalt pris og tillegg for merverdiavgift. In Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (Ed.), Moderne Forretningsjus III. Fagbokforlaget. ISSN 9788245020465. p. 279–289. doi: 10.18261/issn.1504-310x-2018-01-02-06.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2016). En generell omgåelsesnorm for skatt og merverdiavgift - noen kritiske bemerkninger til NOU 2016:5. Skatterett. ISSN 0333-2810. 2, p. 171–177. doi: 10.18261/issn.1504-310X-2016-02-05.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2016). Kan krav på svart betaling inndrives? In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 337–347.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2015). Seksuelle tjenester. In Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (Ed.), Aktuell merverdiavgiftsrett. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48423-8. p. 19–34.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2013). Krav til reklamasjoners innhold - Rt. 2012 s. 17790. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1(1), p. 20–22.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2010). Ordrebekreftelsens rettslige funksjon. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 2-3(2-3), p. 130–146.
 • Lilleholt, Kåre & Mikelsen, Anders Bernhard (2009). The DCFR Rules on Unexpected Difficulties in Performance. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. 17(4), p. 573–580.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2008). Henvisning til engelsk rett i kontrakter underlagt norsk rett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 532–560.

View all works in Cristin

 • Gjems-Onstad, Ole; Mikelsen, Anders Bernhard; Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (2021). Merverdiavgift - spørsmål og svar. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-52404-0. 244 p.
 • Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (2020). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202675592. 777 p.
 • Gjems-Onstad, Ole; Mikelsen, Anders & Dyrnes, Cecilie Aasprong (2018). Merverdiavgift i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-50185-0. 158 p.
 • Mikelsen, Anders Bernhard; Gjems-Onstad, Ole; Dyrnes, Cecilie & Kildal, Tor S. (2017). Merverdiavgift-spørsmål og svar (7. utgave). Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-50030-3. 253 p.
 • Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Dyrnes, Cecilie & Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Lærebok i merverdiavgift. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-50028-0. 353 p.
 • Mikelsen, Anders Bernhard & Dyrnes, Cecilie (2017). Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-50324-3. 208 p.
 • Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Dyrnes, Cecilie Aasprong; Kristensen, Roy K & Mikelsen, Anders Bernhard (2016). MVA-kommentaren, 5. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-46702-6. 950 p.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2011). Hindringsfritak - Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205415270. 302 p.

View all works in Cristin

 • Mikelsen, Anders (2019). VAT Grouping - A Scandinavian perspective.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Fire nye avgiftsdommer.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene?
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene?
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Import and supply in Norway of goods to private persons by non-Norwegian suppliers.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Telecom and electronic services supplied from the EU to Norwegian businesses and consumers.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Norwegian VAT and the EU directive.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). OECDs retningslinjer for MVA.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2016). Omgåelseslovforslaget - kommentarer til Zimmers motkritikk. Skatterett. ISSN 0333-2810. 4, p. 379–380.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2015). Er avtaler om svart omsetning gyldige?
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2015). Merverdiavgiftslovens anvendelsesområdet ved internasjonal handel.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2014). Merverdiavgift og kontraktsrettslige problemstillinger.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2014). Ugyldighetsvirkninger ved avtaler om svart omsetning.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2014). Fast driftssted.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2014). Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2007). Vilkårene for hindringsfritak.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2007). Tolkning av kontrakter på engelsk.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2006). Force majeure clauses.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2010). Vilkårene for hindringsfritak i kjøpsforhold (kontrollansvaret). Det juridiske fakultet - Universitetet i Oslo. ISSN 1890-2375.

View all works in Cristin

Published Jan. 4, 2022 12:37 PM - Last modified Jan. 6, 2022 3:04 PM