Anders Bernhard Mikelsen

Førsteamanuensis - Institutt for privatrett
Bilde av Anders Bernhard Mikelsen
English version of this page
Mobiltelefon 46401466
Rom 209
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Anders Mikelsen arbeider primært med skatte- og avgiftsrett, og har ansvaret for skatterettsprosjektet «Skatterett @JUS, UiO».

Han har bakgrunn som advokat, dommerfullmektig, utreder i Høyesterett og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Mikelsen ble Ph.D. i 2010 på avhandlingen "Hindringsfritak. Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27». Han har, i samarbeid med andre, utgitt en rekke bøker innen merverdiavgiftsrett, og vært redaktør for flere antologier. Mikelsen har omfattende undervisningserfaring innen merverdiavgiftsrett og kontraktsrett.

Mikelsens rettsvitenskapelige produksjon er hovedsakelig innen merverdiavgiftsrett og kontraktsrett.

Undervisning

Mikelsen har fagansvar for to valgkurs i skatterett, og veileder studenter og doktorander innen skatte- og avgiftsrett.

Emneord: Skatterett, Kontraktsrett

Publikasjoner

 • Mikelsen, Anders (2020). Fradragsrett for inngående merverdiavgift ved avviklings- og overgangskostnader. I Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (Red.), Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202675592. s. 551–568.
 • Mikelsen, Anders (2019). Avgiftsrettens tilknytningskrav - omsetning i og utenfor virksomhet. Skatterett. ISSN 0333-2810. 3, s. 230–238. doi: 10.18261/issn.1504-310X-2019-03-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mikelsen, Anders (2018). Merverdiavgift ved utleie av varer mellom norsk og dansk virksomhet. Skatterett. ISSN 0333-2810. 37(1-2), s. 98–114. doi: 10.18261/issn.1504-310X-2018-01-02-06.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene? I Elgaard, Karina Kim Egholm; Ramsdahl, Dennis & Stensgaard, Henrik (Red.), Momsloven 50 år: Festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov. Ex Tuto Publishing. ISSN 9788742000090. s. 349–371.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Omsetning i Norge eller til Norge: Forholdet mellom reglene for omsetningsmerverdiavgift og innførselsmerverdiavgift. I Mikelsen, Anders Bernhard & Dyrnes, Cecilie (Red.), Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-50324-3. s. 61–77.
 • Bruserud, Herman; Tørum, Amund; Mikelsen, Anders Bernhard; Håstad, Torgny; Jónsson, Eirikur & Gunnarsson, Eyvindur (2016). Breach of contract and remedies. I Lando, Ole; Holle, Marie-Louise; Håstad, Torgny; Konow, Berte-Elen R; Møgelvang-Hansen, Peter; Nystén-Haarala, Soili; Olafsdottir, Åsa & Zackariasson, Laila (Red.), Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-3328-9. s. 251–304.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2016). Avtalt pris og tillegg for merverdiavgift. I Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (Red.), Moderne Forretningsjus III. Fagbokforlaget. ISSN 9788245020465. s. 279–289. doi: 10.18261/issn.1504-310x-2018-01-02-06.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2016). En generell omgåelsesnorm for skatt og merverdiavgift - noen kritiske bemerkninger til NOU 2016:5. Skatterett. ISSN 0333-2810. 2, s. 171–177. doi: 10.18261/issn.1504-310X-2016-02-05.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2016). Kan krav på svart betaling inndrives? I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 337–347.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2015). Seksuelle tjenester. I Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (Red.), Aktuell merverdiavgiftsrett. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48423-8. s. 19–34.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2013). Krav til reklamasjoners innhold - Rt. 2012 s. 17790. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1(1), s. 20–22.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2010). Ordrebekreftelsens rettslige funksjon. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 2-3(2-3), s. 130–146.
 • Lilleholt, Kåre & Mikelsen, Anders Bernhard (2009). The DCFR Rules on Unexpected Difficulties in Performance. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. 17(4), s. 573–580.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2008). Henvisning til engelsk rett i kontrakter underlagt norsk rett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 532–560.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjems-Onstad, Ole; Mikelsen, Anders Bernhard; Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (2021). Merverdiavgift - spørsmål og svar. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-52404-0. 244 s.
 • Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (2020). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202675592. 777 s.
 • Gjems-Onstad, Ole; Mikelsen, Anders & Dyrnes, Cecilie Aasprong (2018). Merverdiavgift i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-50185-0. 158 s.
 • Mikelsen, Anders Bernhard; Gjems-Onstad, Ole; Dyrnes, Cecilie & Kildal, Tor S. (2017). Merverdiavgift-spørsmål og svar (7. utgave). Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-50030-3. 253 s.
 • Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Dyrnes, Cecilie & Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Lærebok i merverdiavgift. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-50028-0. 353 s.
 • Mikelsen, Anders Bernhard & Dyrnes, Cecilie (2017). Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-50324-3. 208 s.
 • Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.; Dyrnes, Cecilie Aasprong; Kristensen, Roy K & Mikelsen, Anders Bernhard (2016). MVA-kommentaren, 5. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-46702-6. 950 s.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2011). Hindringsfritak - Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205415270. 302 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mikelsen, Anders (2019). VAT Grouping - A Scandinavian perspective.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Fire nye avgiftsdommer.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene?
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene?
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Import and supply in Norway of goods to private persons by non-Norwegian suppliers.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Telecom and electronic services supplied from the EU to Norwegian businesses and consumers.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). Norwegian VAT and the EU directive.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2017). OECDs retningslinjer for MVA.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2016). Omgåelseslovforslaget - kommentarer til Zimmers motkritikk. Skatterett. ISSN 0333-2810. 4, s. 379–380.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2015). Er avtaler om svart omsetning gyldige?
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2015). Merverdiavgiftslovens anvendelsesområdet ved internasjonal handel.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2014). Merverdiavgift og kontraktsrettslige problemstillinger.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2014). Ugyldighetsvirkninger ved avtaler om svart omsetning.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2014). Fast driftssted.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2014). Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2007). Vilkårene for hindringsfritak.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2007). Tolkning av kontrakter på engelsk.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2006). Force majeure clauses.
 • Mikelsen, Anders Bernhard (2010). Vilkårene for hindringsfritak i kjøpsforhold (kontrollansvaret). Det juridiske fakultet - Universitetet i Oslo. ISSN 1890-2375.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2022 11:01 - Sist endret 6. jan. 2022 15:08

Prosjekter