Trygve Bergsåker

Professor
Image of Trygve Bergsåker
Norwegian version of this page
Phone +47-22859703
Username
Visiting address Dep. of private law Domus Media Øst Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postal address Dep. of private law PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Publications

View all works in Cristin

 • Bergsåker, Trygve (2015). Pengekravsrett, 3. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-46258-8.  413 s.
 • Bergsåker, Trygve (2013). Kjøp av fast eiendom. Norges Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 978-82-993597-9-5.  534 s.
 • Bergsåker, Trygve (2013). Kjøp av fast eiendom - med kommentarer til avhendingsloven. Femte utgave. Norges Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 9788299359795.  534 s.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Pengekravsrett. 2. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205412064.  397 s.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk. Med et spesiealstudium av salg ved budgivningskonkurranse. Norsk Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 978-82-993597-8-8.  441 s.
 • Bergsåker, Trygve (red.) (2007). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. rettspraksis.no.  ISBN 978-82-303-0850-9.  297 s.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingslova. Fjerde utgave. Eget forlag.  ISBN 82-993597-7-5.  428 s.
 • Bergsåker, Trygve (red.) (2001). Lærebok i pengekravsrett. Bergsåker, Trygve.  ISBN 82-993597-6-7.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven. Eget forlag.  ISBN 82-993597-4-0.  404 s.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Kjøp av ny bolig med kommentarer til bustadoppføringslova. Eget forlag.  ISBN 82-993597-5-9.  126 s.

View all works in Cristin

 • Bergsåker, Trygve (2018). Erstatningsrett. Erstatningsansvar for eiendomsmegler? - HR-2018-1234-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(3), s 10- 12
 • Bergsåker, Trygve (2018). Erstatningsrett. Foreldelse av krav mot forsikringsselskap - HR-2018-1612-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(4), s 13- 14
 • Bergsåker, Trygve (2018). Kontraktsrett. Salg av bruktbil mellom privatpersoner - kjøpers direkte krav mot verksted som har utført arbeid på bilen etter avtale med selgeren - HR-2018-648-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(2), s 15
 • Bergsåker, Trygve (2018). Overdragelse av fordringer: Avtalte overdragelsesforbud i norsk rett, I: Jan Kleineman (red.),  Nordiska förmögenhetsrättsdagarna.  Jure Förlag AB.  ISBN 978-91-7223-706-3.  kapittel.  s 27 - 37
 • Bergsåker, Trygve (2015). Foreldelse - Rt.2015 s.678. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(3), s 23- 26
 • Bergsåker, Trygve (2012). Eiendomsmeglerens ansvar for sikkert oppgjør - Rt. 2012 s. 335. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 10- 11
 • Bergsåker, Trygve (2012). Tilbakebetaling av trygdeytelser - foreldelse og renter. Rt. 2012 s. 1444. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 4- 5
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avbestilling etter bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avhendingsloven, ny rettspraksis.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avhjelp av mangler etter forbrukerkjøjpsloven og håndverkertjenesteloven.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Direkte krav.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Ny rettspraksis om avhendingsloven og nye regler i bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2010). 1/Avhendingsloven 2/Eiendomsmegling og advokatvirksomhet.
 • Bergsåker, Trygve (2010). 1/Hverm har ansvaret for salg av bolig? 2/Kontrollansvaret i boliglovgivningen. Juristenes utdanningssenter.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Eierskifteforsikring.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Kjøpsrettslige emner.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Litteratur. Anne Cathrine Røed: Foreldelse av fordringer, 3. utgave, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2010, 1032 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 17- 17
 • Bergsåker, Trygve (2008). Litteratur. Eiendomsmegling. Karl Rosén og Dag Henden Torsteinsen: Eiendomsmegling - rettslige spørsmål. 2. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2008, 627 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 4- 4
 • Bergsåker, Trygve (2005). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2005). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Avhendingslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Foreldelsesloven.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 11:05 AM - Last modified Sep. 13, 2016 8:44 AM