Trygve Bergsåker

Professor
Bilde av Trygve Bergsåker
English version of this page
Telefon +47-22859703
Rom 270 B
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

CV

Publikasjoner

Emneord: Kontraktsrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsåker, Trygve (2015). Pengekravsrett, 3. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-46258-8.  413 s.
 • Bergsåker, Trygve (2013). Kjøp av fast eiendom. Norges Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 978-82-993597-9-5.  534 s.
 • Bergsåker, Trygve (2013). Kjøp av fast eiendom - med kommentarer til avhendingsloven. Femte utgave. Norges Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 9788299359795.  534 s.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Pengekravsrett. 2. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205412064.  397 s.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk. Med et spesiealstudium av salg ved budgivningskonkurranse. Norsk Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 978-82-993597-8-8.  441 s.
 • Bergsåker, Trygve (red.) (2007). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. rettspraksis.no.  ISBN 978-82-303-0850-9.  297 s.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingslova. Fjerde utgave. Eget forlag.  ISBN 82-993597-7-5.  428 s.
 • Bergsåker, Trygve (red.) (2001). Lærebok i pengekravsrett. Bergsåker, Trygve.  ISBN 82-993597-6-7.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven. Eget forlag.  ISBN 82-993597-4-0.  404 s.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Kjøp av ny bolig med kommentarer til bustadoppføringslova. Eget forlag.  ISBN 82-993597-5-9.  126 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsåker, Trygve (2018). Erstatningsrett. Erstatningsansvar for eiendomsmegler? - HR-2018-1234-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(3), s 10- 12
 • Bergsåker, Trygve (2018). Erstatningsrett. Foreldelse av krav mot forsikringsselskap - HR-2018-1612-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(4), s 13- 14
 • Bergsåker, Trygve (2018). Kontraktsrett. Salg av bruktbil mellom privatpersoner - kjøpers direkte krav mot verksted som har utført arbeid på bilen etter avtale med selgeren - HR-2018-648-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(2), s 15
 • Bergsåker, Trygve (2018). Overdragelse av fordringer: Avtalte overdragelsesforbud i norsk rett, I: Jan Kleineman (red.),  Nordiska förmögenhetsrättsdagarna.  Jure Förlag AB.  ISBN 978-91-7223-706-3.  kapittel.  s 27 - 37
 • Bergsåker, Trygve (2015). Foreldelse - Rt.2015 s.678. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(3), s 23- 26
 • Bergsåker, Trygve (2012). Eiendomsmeglerens ansvar for sikkert oppgjør - Rt. 2012 s. 335. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 10- 11
 • Bergsåker, Trygve (2012). Tilbakebetaling av trygdeytelser - foreldelse og renter. Rt. 2012 s. 1444. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 4- 5
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avbestilling etter bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avhendingsloven, ny rettspraksis.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avhjelp av mangler etter forbrukerkjøjpsloven og håndverkertjenesteloven.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Direkte krav.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Ny rettspraksis om avhendingsloven og nye regler i bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2010). 1/Avhendingsloven 2/Eiendomsmegling og advokatvirksomhet.
 • Bergsåker, Trygve (2010). 1/Hverm har ansvaret for salg av bolig? 2/Kontrollansvaret i boliglovgivningen. Juristenes utdanningssenter.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Eierskifteforsikring.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Kjøpsrettslige emner.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Litteratur. Anne Cathrine Røed: Foreldelse av fordringer, 3. utgave, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2010, 1032 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 17- 17
 • Bergsåker, Trygve (2008). Litteratur. Eiendomsmegling. Karl Rosén og Dag Henden Torsteinsen: Eiendomsmegling - rettslige spørsmål. 2. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2008, 627 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 4- 4
 • Bergsåker, Trygve (2005). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2005). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Avhendingslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Foreldelsesloven.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 11:03 - Sist endret 8. jan. 2019 13:05