Trygve Bergsåker

Professor emeritus
Bilde av Trygve Bergsåker
English version of this page
Telefon +47-22859703
Rom 270 B
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

CV

Publikasjoner

Emneord: Kontraktsrett

Publikasjoner

 • Bergsåker, Trygve (2011). Kontraktsrett. Kjøp av fast eiendom. Heving og erstatning pga. betalingsmislighold. Høyesteretts dom 18. oktober 2011( HR-2011-1947-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 27–27.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Obligasjonsrett. Er eiendomsmegleren ansvarlig for hevingsoppgjør ved kjøp av bolig? Rt. 2011 s. 137. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 23–24.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Obligasjonsrett. Manglende opplysning om tidligere drap i boligen ga kjøperen rett til heving - Borgarting lagmannsrett 28. februar 2011 (LB-2010-53470). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Kontraktsrett. Utmåling av prisavslag ved kjøp av fast eiendom - Rt. 2010 s. 1395. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 24–26.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Kontraktsrett. Angrerett ved kjøp av bil pr e-post? - Høyesteretts dom 21. desember 2010 (HR-2010-2191-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 23–24.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Hva er foreldelse? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 3-4, s. 351–442.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Conditio indebiti og annen tilbakesøking: Vindikasjon eller obligatorisk krav? I Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. s. 15–20.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Regress og foreldelse ved salg av fast eiendom gjennom to ledd - Høyesteretts dom 1. juni 2010 (HR-2010-940-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 3, s. 16–17.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Kontraktsrett. Høyesteretts dom om avhandlingsloven - Rt 2010 s. 103. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 17–18.
 • Bergsåker, Trygve (2008). Kjøpsrett. Kjøp av fast eiendom - Høyesteretts dom 8. november 2007 (HR-2007-01874-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 12–14.
 • Bergsåker, Trygve (2008). Kjøpsrett. Kjøp av boligeiendom. Rotteplager - Høyesteretts dom 25. juni 2008 (HR-2008-1138A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 27–27.
 • Viken, Monica; Ericson, Ingvild B & Bergsåker, Trygve (2007). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. I Bergsåker, Trygve (Red.), Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. rettspraksis.no. ISSN 978-82-303-0850-9. s. 13–108.
 • Bergsåker, Trygve; Ericson, Ingvild & Viken, Monica (2007). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. I Bergsåker, Trygve (Red.), Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. rettspraksis.no. ISSN 978-82-303-0850-9.
 • Bergsåker, Trygve (2006). Obliglasjonsrett. Tidsbegrenset bankgaranti. Høyesteretts dom 3. november 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 20–21.
 • Bergsåker, Trygve (2006). Boligrett. Eiendomsmeglers krav på provisjon. Høyesteretts dom 16. februar 2006. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Bergsåker, Trygve (2005). Erstatningsrett. Forholdet mellom megleransvar og selgeransvar - Høyesteretts dom 29. juni 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–11.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Innendørs arealmangel ved kjøp av bolig. Høyesterettsdom 14. mai 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 2–3.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Selgers ansvar for offentligrettslige krav til utleieleilighet. Høyesteretts dom 8. oktober 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–2.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Tilbakebetaling av investeringsavgift - renter. Høyesteretts dom 9. oktober 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 2–2.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Høyesterett og avhendingsloven. Juristkontakt. ISSN 0332-7590. s. 41–43.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Selgers ansvar for offentligrettslige krav. Høyesteretts dom 8. oktober 2003: Salg av hus med hybelleilighet. Eiendomsmegleren. ISSN 0803-7345. s. 32–33.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Kjøp av eierseksjon. Selgerens ansvar for mangler ved fellesarealer. Høyesterettsdom 27. mars 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–2.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Erstatning ved avbestilling etter bustadoppføringslova. Høyesterettsdom 25. april 2003, Rt. 2003 s. 486. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 3–4.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Kontraktsrett. Pengekravsrett. Renter uten hjemmel. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–2.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Kontraktsrett. Condictio indebiti? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 2–2.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Ny lov om forbrukerkjøp. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 1–2.
 • Bergsåker, Trygve (2001). Lærebok i pengekravsrett. I Bergsåker, Trygve (Red.), Lærebok i pengekravsrett. Bergsåker, Trygve. ISSN 82-993597-6-7.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Selgerens ansvar for offentligrettslige krav. Juristkontakt. ISSN 0332-7590. s. 32–33.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Pengekravsrett - kommentar til finansavtaleloven 1.juli 2000 kap. VI. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 3–5.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsåker, Trygve (2015). Pengekravsrett, 3. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-46258-8. 413 s.
 • Bergsåker, Trygve (2013). Kjøp av fast eiendom. Norges Eiendomsmeglerforbund. ISBN 978-82-993597-9-5. 534 s.
 • Bergsåker, Trygve (2013). Kjøp av fast eiendom - med kommentarer til avhendingsloven. Femte utgave. Norges Eiendomsmeglerforbund. ISBN 9788299359795. 534 s.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Pengekravsrett. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205412064. 397 s.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk. Med et spesiealstudium av salg ved budgivningskonkurranse. Norsk Eiendomsmeglerforbund. ISBN 978-82-993597-8-8. 441 s.
 • Bergsåker, Trygve (2007). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. rettspraksis.no. ISBN 978-82-303-0850-9. 297 s.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingslova. Fjerde utgave. Eget forlag. ISBN 82-993597-7-5. 428 s.
 • Bergsåker, Trygve (2001). Lærebok i pengekravsrett. Bergsåker, Trygve. ISBN 82-993597-6-7.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven. Eget forlag. ISBN 82-993597-4-0. 404 s.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Kjøp av ny bolig med kommentarer til bustadoppføringslova. Eget forlag. ISBN 82-993597-5-9. 126 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsåker, Trygve (2018). Erstatningsrett. Erstatningsansvar for eiendomsmegler? - HR-2018-1234-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 20(3), s. 10–12.
 • Bergsåker, Trygve (2018). Kontraktsrett. Salg av bruktbil mellom privatpersoner - kjøpers direkte krav mot verksted som har utført arbeid på bilen etter avtale med selgeren - HR-2018-648-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 20(2).
 • Bergsåker, Trygve (2018). Erstatningsrett. Foreldelse av krav mot forsikringsselskap - HR-2018-1612-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 20(4), s. 13–14.
 • Bergsåker, Trygve (2018). Overdragelse av fordringer: Avtalte overdragelsesforbud i norsk rett. I Kleineman, Jan (Red.), Nordiska förmögenhetsrättsdagarna. Jure Förlag AB. ISSN 978-91-7223-706-3. s. 27–37.
 • Bergsåker, Trygve (2015). Foreldelse - Rt.2015 s.678. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(3), s. 23–26.
 • Bergsåker, Trygve (2012). Eiendomsmeglerens ansvar for sikkert oppgjør - Rt. 2012 s. 335. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–11.
 • Bergsåker, Trygve (2012). Tilbakebetaling av trygdeytelser - foreldelse og renter. Rt. 2012 s. 1444. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–5.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Ny rettspraksis om avhendingsloven og nye regler i bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Direkte krav.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avhendingsloven, ny rettspraksis.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avbestilling etter bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avhjelp av mangler etter forbrukerkjøjpsloven og håndverkertjenesteloven.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Litteratur. Anne Cathrine Røed: Foreldelse av fordringer, 3. utgave, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2010, 1032 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 17–17.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Kjøpsrettslige emner.
 • Bergsåker, Trygve (2010). 1/Avhendingsloven 2/Eiendomsmegling og advokatvirksomhet.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Eierskifteforsikring.
 • Bergsåker, Trygve (2010). 1/Hverm har ansvaret for salg av bolig? 2/Kontrollansvaret i boliglovgivningen. Juristenes utdanningssenter.
 • Bergsåker, Trygve (2008). Litteratur. Eiendomsmegling. Karl Rosén og Dag Henden Torsteinsen: Eiendomsmegling - rettslige spørsmål. 2. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2008, 627 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–4.
 • Bergsåker, Trygve (2005). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2005). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Foreldelsesloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Avhendingslova.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 11:03 - Sist endret 24. sep. 2021 14:37