Endre Stavang

Professor
Image of Endre Stavang
Norwegian version of this page
Phone +47-22859719
Username
Visiting address Karl Johans gt. 47 0162 Oslo
Postal address Departement of Private law PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Research interests

 • Property
 • Environment
 • Torts
 • Economic analysis of law

Teaching and supervision

 • Property in land
 • Economic analysis of law
 • Legal methods and ethics

Background

 • University of Oslo (1993-1999 and 2003-)
 • Legal counsel at Norsk Hydro (1999-2003)
 • Appellate court judge (Borgarting (2003-2004)

See also: CV


Selected publications

Downloadable articles

Publications

 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2016). Konstitusjonell kontroll med tomtefesteloven - tre tilfeller, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  19.  s 443 - 453
 • Stavang, Endre & Parchomovsky, Gideon (2015). The Green Option. Minnesota law review.  ISSN 0026-5535.  99(3), s 967- 1015
 • Stavang, Endre (2014). Some thougths on economic reasoning in appellate courts and legal scholarship : with Norwegian illustrations in three legal dimensions, In Klaus Mathis (ed.),  Law and economics in Europe : foundations and applications.  Springer.  ISBN 978-94-007-7109-3.  Kapittel.  s 125 - 148
 • Stavang, Endre; Parchomovsky, Gideon & Helman, Lital (2014). Dynamic Regulation and Technological Competition: A New Legal Approach to Carbon Capture and Storage, In Donald N. Zillman (ed.),  The Law of Energy Underground.  Oxford University Press.  ISBN 9780198703181.  15.  s 295 - 308
 • Stavang, Endre & Parchomovsky, Gideon (2013). Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock Principle and Accident Costs. CREE Working Papers.  ISSN 1892-9680.  2013(14), s 1- 31
 • Stavang, Endre & Parchomovsky, Gideon (2013). The Environmental Option. CREE Working Papers.  ISSN 1892-9680.  2013(3), s 1- 42 . doi: 10.2139/ssrn.2233744
 • Stavang, Endre (2012). Noen tanker om samfunnsøkonomiens forhold til domstoler og rettsvitenskap, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  s 468 - 481
 • Stavang, Endre (2011). Fast eiendom. Eiendomsretten i naboforhold. Den nye vindmøllesaken, Høyesteretts dom 27. mai 2011 (HR-2011-01071-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
 • Stavang, Endre (2010). Ansvarsgrunnlaget når reguleringsplan griper inn i servitutter :. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  70, årg. 103(3), s 182- 193
 • Stavang, Endre (2010). Erstatningsansvar for krenkelser ved "selvtekt" av private rådighetsforbud av typen villaklausuler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  12(3), s 21- 23
 • Stavang, Endre (2010). Nokre Stavang-ord om Einar Stavang, I: Gunnar O Hæreid; Kåre Lilleholt; Ingvild Risnes Skeie & Merete Tollefsen (red.),  Mål og Rett - Juristmållaget 75 år.  Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-7236-207-1.  artikkel.  s 133 - 139
 • Stavang, Endre (2010). Om opphør av servitutter - Til belysning av noen forskningsutfordringer i fast eiendoms rettsforhold ("fastighetsrätt"), I: Margareta Brattström & Peter Strömgren (red.),  Forskningsutmaningar för fastighetsrätten. En antologi.  Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-758-8.  Artikkel/kapittel.  s 169 - 270
 • Stavang, Endre (2010). Some (in)consistencies in environmental and natural resources law, In  Law and Economics.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33611-0.  artikkel.  s 237 - 256
 • Stavang, Endre (2010). Two Challenges for the ECJ when examining the Environmental Liability Directive. Environmental Liability.  ISSN 0966-2030.  (5), s 198- 201
 • Stavang, Endre (2009). Litteratur. Øyvind Ravna: Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder. En undersøkelse med henblikk på jordskiftelovgivningens virkemidler. Oslo 2008. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 30- 30
 • Stavang, Endre (2009). On keeping promises. ISBN 978-82-7553-491-8 (printed) ISBN 978-82-7553-492-5 (online). Norges banks skriftserie.  ISSN 0802-7188.  (39), s 17- 22
 • Stavang, Endre (2008). Forskning knyttet til fast eiendoms rettforhold ved Institutt for privatrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(2), s 1- 2
 • Stavang, Endre (2008). Tingsrett-servitutter-villaklausul: når faller strøkservitutt om eksempelvis villamessig bebyggelse bort som følge av en reguleringsplan? - Høyesteretts dom 11. mars 2008 (HR-2008-484-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  10(2), s 24- 26
 • Stavang, Endre (2007). Tingsrett. Erstatning for risiko for personskade ved overskridelse av grannelova § 2 - Høyesteretts dom 28. mars 2007 (HR-2007-00607-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 19- 20
 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2007). Rettsøkonomiske analyser av tingsrett og beslektede emner. Stensilserie. Serie B.  ISSN 1501-052X.  (40)
 • Stavang, Endre (2006). Bør vi bygge på alminnelige rettsgrunnsetninger? Et kritisk blikk på naturvernloven § 20b, I: Cathrine Hambro (red.),  Praktisk miljørett.  Fagbokforlaget.  ISBN 8245003840.  kapittel 6.  s 151 - 167
 • Stavang, Endre (2006). Det erstatningsrettslige skillet mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  3(3), s 163- 193
 • Stavang, Endre (2005). Eiendomsrett versus fellesressurs?, I: Odd Ivar Biller; Erik Brannsten; Are Brautaset & Olav Hasaas (red.),  Industribygging og rettsutvikling. Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0379-4.  Miljø- og naturressurser.  s 519 - 528
 • Stavang, Endre (2005). Klimakvoter - noen økonomiske betraktninger og rettslige refleksjoner, I: Christian Dahlman (red.),  Studier i rättsekonomi.  Christian Dahlman.  ISBN 91-44-03786-4.  kapittel tolv.  s 207 - 219
 • Stavang, Endre (2005). Property in Emissions? Analysis of the Norwegian GHG ETS with referances also to the UK and the EU. Environmental law and management.  ISSN 1067-6058.  17, s 209- 217
 • Stavang, Endre (2005). Welfare-Based Private Law: The Case of Norwegian Torts. ARSP. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie.  ISSN 0001-2343.  s 103- 116
 • Stavang, Endre (2004). Explaining Welfare-Based Torts. Global Jurist Topics.  ISSN 1535-167X.  4(2)
 • Stavang, Endre (2004). Mangelfull lydisolering av flerfamiliehus, Rt. 2003 side 1312. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 2- 3
 • Stavang, Endre (2004). Økonomisk tap som vilkår for et erstatningskrav. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  1(4), s 243- 260
 • Stavang, Endre (2003). Overveltning av disponeringskostnader knyttet til gassrørledninger på norsk sokkel. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (300), s 1- 18
 • Stavang, Endre (2000). On keeping promises (ISBN 978-82-491-8). Norges banks skriftserie.  ISSN 0802-7188.  (39), s 17- 22

View all works in Cristin

 • Stavang, Endre (red.) (2019). Ekspropriasjon. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202596811.  916 s.
 • Stavang, Endre & Eide, Erling (2018). Rettsøkonomi 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494971.  655 s.
 • Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2016). Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205464568.  316 s.
 • Stavang, Endre (red.) (2015). Ekspropriasjon. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-43820-3.  732 s.
 • Eide, Erling; Lando, Henrik & Stavang, Endre (red.) (2014). Rettsøkonomi i nordiske dommer. Institutt for privatrett.  ISBN 978-82-7236-236-1.
 • Stavang, Endre (2011). Opphør av servitutter. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30816-2.  210 s.
 • Stavang, Endre; Andersen, Ingrid Wang; Eriksen, Johannes A.; Ankerud, Anja Kristin & Johansen, Jan Erik (2010). Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-32949-5.  511 s.
 • Stavang, Endre; Røsæg, Erik & Schäfer, Hans-Bernd (2010). Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33611-0.  309 s.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-24122-3.  615 s.
 • Stavang, Endre (2007). Erstatningsrettslig analyse med særlig vekt på eiendom og miljø. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26692-9.  297 s.
 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2005). Rettsøkonomi I. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-24121-9.  292 s.

View all works in Cristin

 • Eide, Erling & Stavang, Endre (2020). Auksjon av laksekvoter som en slags grunnrenteskatt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(7), s 447- 448
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2020). Naborett i koronaens tid. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  16(1)
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2020). Tingsrett – impulser til og fra Forskergruppe i naturressursrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
 • Stenseth, Geir & Stavang, Endre (2018). Constitutional Property Law.
 • Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre & Stenseth, Geir (2013). "Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 19- 19
 • Stavang, Endre (2013). Ny Jordskiftelov. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 14- 14
 • Stavang, Endre (2013). Rettsøkonomi: Domsseminar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(2), s 25- 26
 • Stenseth, Geir; Stavang, Endre & Hauge, Katrine Broch (2013). Svekkje eigedomsvernet?. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Stavang, Endre (2012). “DVD-Jon” and the relevance of economic analysis of law.
 • Stavang, Endre (2012). Economic Reasoning in Courts and Legal Scholarship -- Norwegian Thoughts and Illustrations.
 • Stavang, Endre (2012). Economic Reasoning in Three Legal Dimensions.
 • Stavang, Endre (2012). Economics in appellate courts and legal scholarship.
 • Stavang, Endre (2012). HRD 26.10.2011 - uthuling av tomtefestelova § 15 på basis av avtaleloven § 36?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 16- 16
 • Stavang, Endre (2012). Some Thoughts on Economic Reasoning in Courts and Legal Scholarship -- with Norwegian Illustrations.
 • Stavang, Endre (2012). The Knock for Knock Principle ("k4k").
 • Stavang, Endre (2012). Tingrettens grense mot obligasjonsrett - eiendomsretten foreldes ikke - Rt. 2012 s.506. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 15- 15
 • Stavang, Endre (2012). Tomtefeste - Lindheim-dommen (EMD) av 12. juni 2012. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 18- 18
 • Stavang, Endre (2012). UNCLOS, the UN Fish Stocks Agreement, and Fisheries Property Rights –Where to Now? (by Reed Watson) -- A Comment.
 • Stavang, Endre (2010). Erling Eide and Economic Analysis of Law, In  Law and Economics.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33611-0.  forord.  s 13 - 20
 • Stavang, Endre (2010). Forord, I:  Ekspropriasjon - noen sentrale emner.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-32949-5.  forord.
 • Stavang, Endre (2010). Introduksjon, I:  Ekspropriasjon - noen sentrale emner.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-32949-5.  Innledning.  s 19 - 21
 • Stavang, Endre (2010). Litteratur. Professor Erling Eide 70 år. Law and Economics og samfunnsøkonomiens stilling ved Det juridiske fakultet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 22- 22
 • Stavang, Endre (2010). Professor Erling Eide - 70 år. "Law and Economics" og samfunnsøkonomiens stilling ved Det juridiske fakultet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  12(4), s 22- 22
 • Stavang, Endre & Reusch, Marianne (2010). Naturmangfold og privatrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  12(2), s 20- 22
 • Røsæg, Erik & Stavang, Endre (2009). Reform av reformene?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 212- 213
 • Stavang, Endre (2009). Bør kommuner rå grunnen alene?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (1), s 1- 2
 • Stavang, Endre (2009). Litteratur. Peter Lødrup, med bistand av Morten Kjelland: Lærrebok i erstatningsrett, 6. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009, 599 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 15- 15
 • Stavang, Endre (2009). Markedsrett. Litteratur. Erling Hjelmeng: Offentlig regulering og konkurranseretten. En analyse av "state compulsion"-forsvaret. Fagbokforlaget, Oslo 2009, 157 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 13- 13
 • Stavang, Endre (2009). Om å holde ord. En juridisk kommentar. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  26(1), s 56- 59
 • Stavang, Endre (2008). Former for konsistens i naturressursretten.
 • Stavang, Endre (2008). Forskningsutfordringer i norsk naturressursrett (servitutter og utmark).
 • Stavang, Endre (2008). Om å holde ord - en juridisk kommentar med eksempler fra naturressursretten.
 • Stavang, Endre (2008). Opphør av servitutter - en tekst til diskusjon.
 • Stavang, Endre (2008). Opphør av servitutter - fremdriftsrapport.
 • Stavang, Endre (2008). Opphør av servitutter - oppstartsseminar.
 • Stavang, Endre (2008). Presentasjon av faggruppen for tingsrett (fast eiendom).
 • Stavang, Endre (2008). Virkemidler i naturressursretten.
 • Stavang, Endre (2006). Anders Hessners naborettslige prosjekt - noen randmerknader.
 • Stavang, Endre (2006). EF-domstolen og miljøansvar.
 • Stavang, Endre (2006). Erstatning for støy og andre ulemper fra Oslo Lufthavn Gardermoen. HR-2006-00731-A (sak nr. 2005/548). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 21- 22
 • Stavang, Endre (2006). Erstatningsvern for redusert bruksnytelse?.
 • Stavang, Endre (2006). Hvorvidt skal et eventuelt norsk pasientregister være personentydig?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 18- 19
 • Stavang, Endre (2006). Privatrettslige og offentligrettslige virkemidler i miljøretten.
 • Stavang, Endre (2006). Rettigheter til bruk av arealer og andre naturressurser - tanker om aktuelle forskningsoppgaver knyttet til erstatningsspørsmålene.
 • Stavang, Endre (2006). The European Court of Justice and Environmental Liability.
 • Stavang, Endre (2005). Bruk av rettsøkonomi i juridisk forskning.
 • Stavang, Endre (2005). Eiendomsrett versus fellesressurs.
 • Stavang, Endre (2005). Eiendomsrett versus fellesressurs.
 • Stavang, Endre (2005). Property in Emissions?.
 • Stavang, Endre (2005). Property in Emissions.
 • Stavang, Endre (2004). Björn Sandvik: Miljøskadeansvar. En skadeståndsrättslig studie med särskild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön. Åbo Akademis förlag, Åbo 2002. 469 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 223- 237
 • Stavang, Endre (2003). Bruk av rettsøkonomi i juridisk forskning, særlig doktorgradsavhandlinger.
 • Stavang, Endre (2003). Jan Darpö: Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (5), s 688- 693
 • Stavang, Endre (2003). Lena Gipperth: Miljøkvalitetsnormer. En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål. Repro Ekonomikum, Uppsala 1999. 272 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3), s 442- 445
 • Stavang, Endre (2003). "Property Rights" in GHG Emission Allowances.
 • Stavang, Endre (2003). Welfare-based Private Law: the case of Norwegian Torts. Show summary
 • Stavang, Endre (2003). Økonomisk tap som vilkår for et erstatningskrav.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 11:27 AM - Last modified Oct. 24, 2014 10:06 AM