Erik Røsæg

Image of Erik Røsæg
Norwegian version of this page
Phone +47 22859752
Mobile phone +47 48002979
Room 229 DMV
Username
Visiting address Domus Media Vest Karl Johans gate 47 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

I have no particular student consultation time. You are welcome to contact me at any time.

 

For more information, please check out my home page.

Tags: Third Party Interests in Private Law, Maritime Law, Law of the Sea, Arctic

Publications

 • Ringbom, Henrik; Røsæg, Erik & Solvang, Trond (2021). Introduction, In Erik Røsæg; Henrik Ringbom & Trond Solvang (ed.),  Autonomous Ships and the Law.  Routledge.  ISBN 9780367467104.  Kapitel 1.
 • Røsæg, Erik (2021). Diabolus ex machina. When an autonomous ship does the unexpected, In Erik Røsæg; Henrik Ringbom & Trond Solvang (ed.),  Autonomous Ships and the Law.  Routledge.  ISBN 9780367467104.  Chapter 8.
 • Røsæg, Erik (2021). Luftfart og skipsfart i det internasjonale klimaarbeidet, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  Kapittel 8.
 • Røsæg, Erik (2021). Norway: Playing it Safe, In Justyna Navrot & Zuzanna Peplowska-Dabrowska (ed.),  Maritime Safety in Europe.  Routledge.  ISBN 978-0-367-46584-1.  Chapter 13.  s 206 - 213
 • Røsæg, Erik (2020). Electric signatures in shipping practice, In Baris Soyer & Andrew Tettenborn (ed.),  New technologies, artificial intelligence and shipping law in the 21st century..  Informa Law.  ISBN 978-0-367-13917-9.  Kapittel.  s 36 - 46
 • Røsæg, Erik (2020). Framework legislation for commercial activities in the area, In Catherine Banet (ed.),  The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources..  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-39156-7.  Chapter 8.  s 163 - 184
 • Røsæg, Erik (2020). Rettsvern for faktoringpant ved forhåndsnotifikasjon (HR-2020-837-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Røsæg, Erik (2020). The duty to rescue refugees and migrants at sea. Border Criminologies Blog.
 • Røsæg, Erik (2020). Unification of maritime law - a failed strategy?, In Justyna Nawrot & Peplowska-Dabrowska Zuzanna (ed.),  Codification of maritime law. Challenges, possibilities and experience.  Informa Law.  ISBN 978-0-367-34361-3.  Chapter 3.  s 17 - 33
 • Røsæg, Erik (2019). En sak om stansingsrett - HR-2019-231-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2)
 • Røsæg, Erik (2019). La loi applicable aux activités menées dans les fonds marins, I: Patrick Chaumette (red.),  Transforming the ocean law by requirement of the marine environment conservation. Le droit de l´océan transformé par l´exigence de conservation de l´environnement marin.  Marciel Pons.  ISBN 9788491236351.  Chapter 16.  s 295 - 312
 • Røsæg, Erik (2019). Marine pollution preparedness, response and cooperation in the Arctic high seas, In Robert C. Beckman; Millicent McCreath; J. Ashley Roach & Zhen Sun (ed.),  High seas governance. Gaps and challenges.  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-37331-0.  Chapter 9.  s 273 - 299
 • Røsæg, Erik (2019). Measures for the sustainable shipping of goods, In Ellen J. Eftestøl-Wilhelmsson; Suvi Sankari & Anu H. Bask (ed.),  Sustainable and efficient transport. Incentives for promoting a green transport market.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788119276.  Kapittel.  s 19 - 33
 • Røsæg, Erik (2019). Norway and The Polar Code. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  s 461- 469
 • Røsæg, Erik (2019). The international regime of oil spill contingency planning and response, In Günther Handl & Christoffer Svendsen (ed.),  Managing the risk of offshore oil and gas accidents. The international legal dimension.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78643-673-3.  Chapter 3.  s 104 - 125
 • Røsæg, Erik (2017). Liability issues in respect of FIO and other part performance of international carriage by cargo, In Simone Lamont-Black & D. Rhidian Thomas (ed.),  Current issues in freight forwarding: Law and logistics.  Lawtext Publishing.  ISBN 9780953940356.  Chapter 6.  s 113 - 136
 • Røsæg, Erik (2017). Liens and mortgages on the ship - their relation to the charterer´s Equipment on board, In Olga Fotinopoulou Basurko & José Manuel Martín Osante (ed.),  New trends in maritime Law. Maritime liens, arrest of ships, Mortgages and forced sale.  Forlaget Thomson.  ISBN 9788491527732.  Chapter 17.  s 339 - 373
 • Røsæg, Erik (2017). Norwegian law relating to ship mortgages, liens and third party property rights. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  (2), s 119- 135 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (ed.) (2021). Autonomous Ships and the Law. Routledge.  ISBN 9780367467104.  318 s.

View all works in Cristin

 • Røsæg, Erik (2021). A Basis for a Business Model for VERDE Certificates.
 • Røsæg, Erik (2021). I. The Rotterdam Rules -- is there still a hope for unification of law of carriage; II. The duty to rescue refugees and others at Law of Sea.
 • Røsæg, Erik (2021, 06. februar). Smittevernoverlege i Sør-Varanger: – Det holder på å rakne.  Morgenbladet.
 • Røsæg, Erik (2021). Verification for Decarbonization (VERDE-prosjektet).
 • Røsæg, Erik (2020, 04. august). – Å gå om bord på et cruiseskip er like farlig som å reise til de røde områdene i Sverige. [Internett].  NRK.
 • Røsæg, Erik (2020, 06. august). Ap mener uklarheter i regelverket leder til smitterisiko til sjøs. [Internett].  VG Nett.
 • Røsæg, Erik (2020). Bergen Bunkers-dommen.
 • Røsæg, Erik (2020). Comment: Polar Code implementation in the Arctic Five: has harmonisation of national legislation recommended by AMSA been achieved?.
 • Røsæg, Erik (2020, 04. august). Conronareglene til sjøs er for dårlige. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Røsæg, Erik (2020). Det er på tide å vurdere BankID ut fra kundenes interesser. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2020). Er gammel juss robust nok til å takle ny teknologi?.
 • Røsæg, Erik (2020). Er utkastets bestemmelser om konsekvensanalyser hensiktsmessige?.
 • Røsæg, Erik (2020). Ja til BankID, selvsagt. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2020, 04. august). Liability for Covid-19 on board ships. [TV].  RT News.
 • Røsæg, Erik (2020, 15. august). Mener Hurtigruten kan ha brutt loven – hadde lege og sykepleiere uten norsk autorisasjon. [Internett].  NRK Troms og Finnmark.
 • Røsæg, Erik (2020). Min bankIDentitetskrise. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2020, 03. august). Nye regler om covid-19-beskyttelse i cruisefarten. [TV].  Dagsrevyen.
 • Røsæg, Erik (2020, 04. august). Sjørettsekspert mener koronaregelverket til sjøs er for slapt.  Agderposten.
 • Røsæg, Erik (2020, 07. juli). Slik slår du arbeidsgiver konkurs. [Tidsskrift].  Dine Penger.
 • Røsæg, Erik (2020, 13. januar). Staten vil ha meir pengar igjen etter KNM «Helge Ingstad»-ulykka.  Bergens Tidende.
 • Røsæg, Erik (2020, 07. juli). Straff for redning av båtlflyktninger. [TV].  NRK.
 • Røsæg, Erik (2020, 23. november). Usikkert om Norwegian i Norge er beskyttet mot konkurs. [Internett].  E24.
 • Røsæg, Erik & Ringbom, Henrik (2020, 29. september). Dokumenterte hittil ukjent skade på «Estonia»-vraket – risikerer to års fengsel.  VG.
 • Pozdnakova, Alla; Røsæg, Erik & Ringbom, Henrik Mikael (2019). Legal Issues Related To The Agreement On Cooperation On Marine Oil Pollution Preparedness And Response In The Arctic (MOSPA) Summary Report. Show summary
 • Røsæg, Erik (2019, 26. mars). Ansvar for kostnadene ved redning av passasjerene på Viking Sky. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Røsæg, Erik (2019). Blockchains på forskjellige formuerettslige rettsområder.
 • Røsæg, Erik (2019, 16. august). Båtflykninger i Middelhavet. [TV].  Nyhetsmorgen.
 • Røsæg, Erik (2019). Det finnes «bedre» digital svindel enn falske testamenter. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2019, 03. juni). Dette har de berørte krav på.  Fædrelandsvennen.
 • Røsæg, Erik (2019). Diabolus ex machina - liability issues related to artificial intelligence in autonomous vessels.
 • Røsæg, Erik (2019). Drukning med mening i Middelhavet?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. . doi: https://www.dn.no/innlegg/middelhavet/flyktninger/immigranter/drukning-med-mening-i-middelhavet/2-1-647969
 • Røsæg, Erik (2019). Drukning som virkemiddel. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. . doi: https://www.dn.no/innlegg/flyktninger/flyktningkrisen/middelhavet/drukning-som-virkemiddel/2-1-661949
 • Røsæg, Erik (2019). Evaluation Report of the MOSPA.
 • Røsæg, Erik (2019). Folkerettens grenser i Middelhavet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. . doi: https://www.dn.no/innlegg/flyktninger/jus/menneskerettigheter/folkerettens-grenser-i-middelhavet/2-1-639680
 • Røsæg, Erik (2019). Forholdet mellom veileder og veiledet - faglig kompatibilitet.
 • Røsæg, Erik (2019). Framework Legislation for Commercial Activities in the Area.
 • Røsæg, Erik (2019). Hva sier det juridiske rammeverket om ansvar for søk- og redning på havet?.
 • Røsæg, Erik (2019). Høyesteretts snøkrabbedom HR-2019-282-S - betydningen for Norge, EU folkeretten og naturen.
 • Røsæg, Erik (2019). Individualisering i panteretten.
 • Røsæg, Erik (2019, 16. august). Jusprofessor om «Ocean Viking»: Norge plikter å sørge for trygghet. [Internett].  https://www.nrk.no/urix/jusprofessor-om-_ocean-viking__-norg.
 • Røsæg, Erik (2019, 03. mars). Karantene-passasjerene har vært i land i Haugesund. [Internett].  NRK Rogaland.
 • Røsæg, Erik (2019, 25. november). Konkurs- og panterett gjeninnføres ved UiO. [Internett].  Rett24.
 • Røsæg, Erik (2019). La rederen betale. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Røsæg, Erik (2019). Legal challenges in relation to operational measures to reduce climate effects of shipping.
 • Røsæg, Erik (2019). Legimacy without competence. The standpoints of international courts concerning relevant legal issues other than the main issue.
 • Røsæg, Erik (2019). Maritime Law Update. Show summary
 • Røsæg, Erik (2019). Maritime Rescue operations in the Medeiterranean.
 • Røsæg, Erik (2019). Maritime surveillance, control and assistance according to Norwegian Legislation.
 • Røsæg, Erik (2019, 12. juli). Norsk skip til middelhavet. [TV].  Dagsrevyen.
 • Røsæg, Erik (2019). Panterett - utvalgte emner.
 • Røsæg, Erik (2019). Responsibility for rescued refugees.
 • Røsæg, Erik (2019). Slutt på panterett og konkursrett ved UiO - ansvarssvikt. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2019). The language of legislation and the language of treaties.
 • Røsæg, Erik (2019). VERDE business analysis.
 • Røsæg, Erik (2019, 12. juli). Vil sende norskeid skip for å redde migranter i Middelhavet. [Internett].  NRK.
 • Røsæg, Erik & Pozdnakova, Alla (2019). Resolving snow crab controversies – from dispute settlement to comprehensive solutions.
 • Røsæg, Erik; Solvang, Trond & Scheel, Georg (2019). Rettslige aspekter ved Helge Ingstads forlis.
 • Røsæg, Erik (2018). Athens Convention on Carriage of Passengers by Sea.
 • Røsæg, Erik (2018). Categorization of Legal Arguments in International Courts.
 • Røsæg, Erik (2018). Choice of law for Insurance Contracts.
 • Røsæg, Erik (2018). Circumpolar safety, search and rescue collaboration.
 • Røsæg, Erik (2018). Creeping jurisdiction over snow crabs in the Loophole and around Svalbard. Conflict Resolution.
 • Røsæg, Erik (2018). Den svenske utredningen om Rotterdamreglene.
 • Røsæg, Erik (2018). Digital Signatures and Consumers.
 • Røsæg, Erik (2018). Electronic Signatures in Shipping.
 • Røsæg, Erik (2018). Environmental obligations in insolvency procedures To which extent is the seizing creditors in a bankruptcy estate, etc., responsible for the environmental obligations of the debtor, and how can such obligations be secured?.
 • Røsæg, Erik (2018). Fordelingen av sjørettslig begrensningsfond - HR-2018-1260-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(4), s 27- 28
 • Røsæg, Erik (2018). Gruvedrift på havbunnen.
 • Røsæg, Erik (2018). Harmonization of Maritime Law at a Crossroads.
 • Røsæg, Erik (2018). Issues Relating to the Revision of the Estonian Maritime Code.
 • Røsæg, Erik (2018). Jurisdiksjon over skip som arbeider med mineralutvinning på havbunnen.
 • Røsæg, Erik (2018). Liability and Compensation for Transboundary Petroleum Damage from Offshore Installations.
 • Røsæg, Erik (2018). Liability for Autonomous Ships.
 • Røsæg, Erik (2018, 15. mai). Mineralutvinning på havbunnen. [Radio].  NRK.
 • Røsæg, Erik (2018). Nordområdene.
 • Røsæg, Erik (2018). Progress on the Governance of Climate Change Regulation in Shipping - a comment.
 • Røsæg, Erik (2018). Review of the Chinese Maritime Code.
 • Røsæg, Erik (2018). Seabed jurisdiction.
 • Røsæg, Erik (2018). Svalbard and the Law of the Sea.
 • Røsæg, Erik & Moen, Jøran Idar (2017). Vi trenger romværs-Yr. Nordlys.  ISSN 0805-5440. Show summary
 • Nesvik, Marie & Røsæg, Erik (2016). Internasjonale transportarbeiderforhold: Jurisdiksjon, lovvalg og EU-frihetene.

View all works in Cristin

Published Feb. 2, 2021 9:12 AM - Last modified Mar. 4, 2021 9:42 AM

Projects