Erik Røsæg

Bilde av Erik Røsæg
English version of this page
Telefon +47 22859752
Mobiltelefon +47 48002979
Rom 229 DMV
Treffetider Ta kontakt når som helst.
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Dynamisk formuerett (pant, konkurs, tingsrett, eiendomsrett)
 • Sjørett
 • Havrett
 • Arktis
 • Antarktis

Se ellers min egen nettside.

Emneord: dynamisk formuerett, konkurs, eiendomsrett, pant, tingsrett, sjørett, havrett, Arktis, Antarktis

Publikasjoner

 • Røsæg, Erik (2022). Enkelt pantedokument som tvangsgrunnlag for tvangssalg. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Røsæg, Erik (2021). The aviation and shipping exemptions in the Paris Agreement on climate change. Journal of International Maritime Law. ISSN 1478-8586. 27, s. 55–64.
 • Røsæg, Erik (2021). Luftfart og skipsfart i det internasjonale klimaarbeidet. I Bugge, Hans Christian (Red.), Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Universitetsforlaget. ISSN 9788215043425.
 • Røsæg, Erik (2021). Diabolus ex machina. When an autonomous ship does the unexpected. I Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (Red.), Autonomous Ships and the Law. Routledge. ISSN 9780367467104.
 • Røsæg, Erik (2021). Norway: Playing it Safe. I Navrot, Justyna & Peplowska-Dabrowska, Zuzanna (Red.), Maritime Safety in Europe. Routledge. ISSN 978-0-367-46584-1. s. 206–213.
 • Ringbom, Henrik; Røsæg, Erik & Solvang, Trond (2021). Introduction. I Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (Red.), Autonomous Ships and the Law. Routledge. ISSN 9780367467104.
 • Røsæg, Erik (2020). Rettsvern for faktoringpant ved forhåndsnotifikasjon (HR-2020-837-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Røsæg, Erik (2020). The duty to rescue refugees and migrants at sea. Border Criminologies Blog.
 • Røsæg, Erik (2020). Framework legislation for commercial activities in the area. I Banet, Catherine (Red.), The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources.. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-39156-7. s. 163–184. doi: 10.1163/9789004391567_010.
 • Røsæg, Erik (2020). Unification of maritime law - a failed strategy? I Nawrot, Justyna & Zuzanna, Peplowska-Dabrowska (Red.), Codification of maritime law. Challenges, possibilities and experience. Informa Law. ISSN 978-0-367-34361-3. s. 17–33.
 • Røsæg, Erik (2020). Electric signatures in shipping practice. I Soyer, Baris & Tettenborn, Andrew (Red.), New technologies, artificial intelligence and shipping law in the 21st century.. Informa Law. ISSN 978-0-367-13917-9. s. 36–46.
 • Røsæg, Erik (2019). Measures for the sustainable shipping of goods. I Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J.; Sankari, Suvi & Bask, Anu H. (Red.), Sustainable and efficient transport. Incentives for promoting a green transport market. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781788119276. s. 19–33. doi: 10.4337/9781788119283.00011.
 • Røsæg, Erik (2019). The international regime of oil spill contingency planning and response. I Handl, Günther & Svendsen, Christoffer (Red.), Managing the risk of offshore oil and gas accidents. The international legal dimension. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78643-673-3. s. 104–125. doi: 10.4337/9781786436740.00011.
 • Røsæg, Erik (2019). En sak om stansingsrett - HR-2019-231-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Røsæg, Erik (2019). La loi applicable aux activités menées dans les fonds marins. I Chaumette, Patrick (Red.), Transforming the ocean law by requirement of the marine environment conservation. Le droit de l´océan transformé par l´exigence de conservation de l´environnement marin. Marciel Pons. ISSN 9788491236351. s. 295–312.
 • Røsæg, Erik (2019). Norway and The Polar Code. Journal of International Maritime Law. ISSN 1478-8586. s. 461–469.
 • Røsæg, Erik (2019). Marine pollution preparedness, response and cooperation in the Arctic high seas. I Beckman, Robert C.; McCreath, Millicent; Roach, J. Ashley & Sun, Zhen (Red.), High seas governance. Gaps and challenges. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-37331-0. s. 273–299. doi: 10.1163/9789004373303_010.

Se alle arbeider i Cristin

 • Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (2021). Autonomous Ships and the Law. Routledge. ISBN 9780367467104. 318 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Røsæg, Erik (2022). Wenche måtte til retten for å rette feilen: – Kommunens elendige saksbehandling gjør meg forbannet. [Avis]. Haugesunds avis.
 • Røsæg, Erik (2022). Hva ligger i kravet til sponsorstatens «effektive kontroll»? Rettslig innhold og mulige praktiske utfordringer.
 • Røsæg, Erik (2022). Let the Robots Pay! Liability for physical damage caused by artificial intelligence.
 • Røsæg, Erik (2022). Den komplexa traditionsprincipen.
 • Røsæg, Erik (2021). Norske lønns-og arbeidsvilkår til sjøs. [TV]. NRK TV og NRK P2.
 • Røsæg, Erik (2021). Etter pandemien: Fremtiden for hjemmeeksamen. Rett24.no.
 • Røsæg, Erik (2021). The duty of VTSs under international law to instigate a rescue operation in relation to refugees.
 • Røsæg, Erik (2021). Interview with Professor Erik Røsæg. [Internett]. UCL Autonomous Shipping Blog.
 • Røsæg, Erik (2021). Behandlingen av skipsfart og luftfart i Parisavtalen – et godt grep? .
 • Røsæg, Erik (2021). A Basis for a Business Model for VERDE Certificates.
 • Røsæg, Erik (2021). I. The Rotterdam Rules -- is there still a hope for unification of law of carriage; II. The duty to rescue refugees and others at Law of Sea.
 • Røsæg, Erik (2021). Verification for Decarbonization (VERDE-prosjektet) .
 • Røsæg, Erik (2021). Smittevernoverlege i Sør-Varanger: – Det holder på å rakne . [Avis]. Morgenbladet.
 • Røsæg, Erik (2020). Comment: Polar Code implementation in the Arctic Five: has harmonisation of national legislation recommended by AMSA been achieved?
 • Røsæg, Erik (2020). Usikkert om Norwegian i Norge er beskyttet mot konkurs. [Internett]. E24.
 • Røsæg, Erik (2020). Ja til BankID, selvsagt. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2020). Det er på tide å vurdere BankID ut fra kundenes interesser. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2020). Min bankIDentitetskrise. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2020). Mener Hurtigruten kan ha brutt loven – hadde lege og sykepleiere uten norsk autorisasjon. [Internett]. NRK Troms og Finnmark.
 • Røsæg, Erik (2020). Ap mener uklarheter i regelverket leder til smitterisiko til sjøs. [Internett]. VG Nett.
 • Røsæg, Erik (2020). Liability for Covid-19 on board ships. [TV]. RT News .
 • Røsæg, Erik (2020). Sjørettsekspert mener koronaregelverket til sjøs er for slapt. [Avis]. Agderposten.
 • Røsæg, Erik (2020). Conronareglene til sjøs er for dårlige. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Røsæg, Erik (2020). Nye regler om covid-19-beskyttelse i cruisefarten. [TV]. Dagsrevyen.
 • Røsæg, Erik (2020). Slik slår du arbeidsgiver konkurs . [Tidsskrift]. Dine Penger.
 • Røsæg, Erik (2020). Straff for redning av båtlflyktninger. [TV]. NRK.
 • Røsæg, Erik (2020). Bergen Bunkers-dommen.
 • Røsæg, Erik (2020). Er utkastets bestemmelser om konsekvensanalyser hensiktsmessige?
 • Røsæg, Erik (2020). Staten vil ha meir pengar igjen etter KNM «Helge Ingstad»-ulykka . [Avis]. Bergens Tidende.
 • Røsæg, Erik (2020). Er gammel juss robust nok til å takle ny teknologi?
 • Røsæg, Erik (2019). Karantene-passasjerene har vært i land i Haugesund . [Internett]. NRK Rogaland.
 • Røsæg, Erik (2019). VERDE business analysis.
 • Røsæg, Erik (2019). Evaluation Report of the MOSPA.
 • Røsæg, Erik (2019). Hva sier det juridiske rammeverket om ansvar for søk- og redning på havet?
 • Røsæg, Erik (2019). Konkurs- og panterett gjeninnføres ved UiO. [Internett]. Rett24.
 • Røsæg, Erik (2019). The language of legislation and the language of treaties.
 • Røsæg, Erik & Pozdnakova, Alla (2019). Resolving snow crab controversies – from dispute settlement to comprehensive solutions.
 • Røsæg, Erik (2019). Legal challenges in relation to operational measures to reduce climate effects of shipping.
 • Røsæg, Erik (2019). Drukning som virkemiddel. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2019). Det finnes «bedre» digital svindel enn falske testamenter. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2019). Jusprofessor om «Ocean Viking»: Norge plikter å sørge for trygghet. [Internett]. https://www.nrk.no/urix/jusprofessor-om-_ocean-viking__-norg.
 • Røsæg, Erik (2019). Båtflykninger i Middelhavet. [TV]. Nyhetsmorgen.
 • Røsæg, Erik (2019). Drukning med mening i Middelhavet? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2019). Folkerettens grenser i Middelhavet. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2019). Vil sende norskeid skip for å redde migranter i Middelhavet. [Internett]. NRK.
 • Røsæg, Erik (2019). Norsk skip til middelhavet. [TV]. Dagsrevyen.
 • Røsæg, Erik (2019). Legimacy without competence. The standpoints of international courts concerning relevant legal issues other than the main issue.
 • Røsæg, Erik (2019). Maritime surveillance, control and assistance according to Norwegian Legislation .
 • Røsæg, Erik (2019). Forholdet mellom veileder og veiledet - faglig kompatibilitet.
 • Røsæg, Erik (2019). Høyesteretts snøkrabbedom HR-2019-282-S - betydningen for Norge, EU folkeretten og naturen.
 • Røsæg, Erik (2019). Diabolus ex machina - liability issues related to artificial intelligence in autonomous vessels.
 • Røsæg, Erik (2019). Individualisering i panteretten.
 • Røsæg, Erik (2019). Blockchains på forskjellige formuerettslige rettsområder.
 • Røsæg, Erik (2019). Dette har de berørte krav på. [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Røsæg, Erik (2019). Framework Legislation for Commercial Activities in the Area.
 • Røsæg, Erik (2019). Panterett - utvalgte emner.
 • Røsæg, Erik (2019). La rederen betale. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Røsæg, Erik (2019). Ansvar for kostnadene ved redning av passasjerene på Viking Sky. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Røsæg, Erik; Solvang, Trond & Scheel, Georg (2019). Rettslige aspekter ved Helge Ingstads forlis.
 • Røsæg, Erik (2019). Maritime Law Update.
 • Røsæg, Erik (2019). Responsibility for rescued refugees.
 • Røsæg, Erik (2019). Slutt på panterett og konkursrett ved UiO - ansvarssvikt. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Røsæg, Erik (2018). Jurisdiksjon over skip som arbeider med mineralutvinning på havbunnen.
 • Røsæg, Erik (2018). Categorization of Legal Arguments in International Courts.
 • Røsæg, Erik (2018). Mineralutvinning på havbunnen. [Radio]. NRK.
 • Røsæg, Erik (2018). Gruvedrift på havbunnen.
 • Røsæg, Erik (2018). Athens Convention on Carriage of Passengers by Sea .
 • Røsæg, Erik (2018). Den svenske utredningen om Rotterdamreglene.
 • Røsæg, Erik (2018). Liability for Autonomous Ships.
 • Røsæg, Erik (2018). Seabed jurisdiction .
 • Røsæg, Erik (2018). Harmonization of Maritime Law at a Crossroads.
 • Røsæg, Erik (2018). Electronic Signatures in Shipping.
 • Røsæg, Erik (2018). Review of the Chinese Maritime Code.
 • Røsæg, Erik (2018). Nordområdene.
 • Røsæg, Erik (2018). Issues Relating to the Revision of the Estonian Maritime Code.
 • Røsæg, Erik (2018). Digital Signatures and Consumers.
 • Røsæg, Erik (2019). Maritime Rescue operations in the Medeiterranean. PluriCourts web.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. feb. 2021 09:00 - Sist endret 9. mai 2022 15:03

Prosjekter

Forskergrupper