Gert-Fredrik Malt

Associate Professor Emeritus
Image of Gert-Fredrik Malt
Norwegian version of this page
Phone 47-22850078
Username
Visiting address Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

  • Malt, Gert-Fredrik (2019). Vattl´s System for Subjects in International Law, and the Establishment of Norway as a Nation in 1814. In Stapelbroek, Koen (Eds.), The Legacy of Vattel´s - Droit des gens . Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-23837-7. p. 235–265. doi: 10.1007/978-3-030-23838-4_10.
  • Malt, Gert-Fredrik (2011). Fast eiendom. Utløsing av sameie ved misbruk - Rt. 2011 s. 153. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 18–20.
  • Malt, Gert-Fredrik (2010). Sameierettslige prinsipper. In Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Ed.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. p. 181–199.
  • Malt, Gert-Fredrik (2009). Vigdis Knutsen Magistad: Leie av lokaler. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 149–155.
  • Malt, Gert-Fredrik (2008). Når Høyesterett ikke finner loven. In Bekken, Anne Gunn Berge & Schartum, Dag Wiese (Ed.), Yulex 2008. Unipub forlag. ISSN 9788272261183. p. 145–161.
  • Malt, Gert-Fredrik (2008). Borettslags salg av nye leiligheter etter rehabilitering: uriktig opplysning om fellesgjeld. avhl. § 3-8. - Høyesteretts dom 25. juni 2008 (HR-2008-1138-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 10(1), p. 12–15.
  • Malt, Gert-Fredrik (2008). Kommunal forkjøpsrett ved overføring av andel i leiegårdsselskap - hjemmel og begrunnelseskrav - Høyesteretts kjennelse 18/1-2008 (HR-2008-88-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 10(2), p. 8–10.
  • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 7–10.
  • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Husleie: Leietakers tilbakehold og deponering av omtvistet leie. Husleiel. § 2-15 og § 3-8. Litispendens. Rt. 2005 s. 1399. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 11–12.
  • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Husleietvistutvalget erstatter forliksrådene ved husleietvister i Oslo og Akershus. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
  • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Boligaksjeselskaper: Nye regler om rettsvern ved pant i aksjer med tilknyttet leierett eller borett. Pantel. § 4-3 o.a. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 12–13.
  • Malt, Gert-Fredrik (2006). Boligrett. Reglene om rettsregistrering trer antakelig i kraft 1. juli 2006. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
  • Malt, Gert-Fredrik (2005). Tvangsfullbyrdelse mot seksjonssameie ved skyldig pantesikret festeavgift - Eierseksjonsloven (eisl.) § 43 tredje ledd. Rt. 2004 s. 793. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 1–3.
  • Malt, Gert-Fredrik (2005). Boligaksjeselskaper: Omgjøring av aksjekjøp etter styrets nektelse av samtykke til overdragelsen? Rt. 2004 s. 1256. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 8–10.
  • Malt, Gert-Fredrik (2005). Borettslag: Tvangssalg av tildelingskontrakt ved mislighold av innskuddsbetalingsplikt. Tvfl § 5-17. Rt 2004 s. 1785. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 10–11.
  • Malt, Gert-Fredrik (2005). Eierseksjoner: Tilleggsdel som egen boenhet? Rt. 2004 s. 1711. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 11–13.
  • Malt, Gert-Fredrik (2005). Husleie: Utleiers plikt til å sikre leiers avtalte bruk. Rt. 2005 s. 16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 8–11.
  • Malt, Gert-Fredrik (2005). Borettslovene endret og delvis i kraft, fra 15/8. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 11–12.
  • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Bestemmelse om at seksjonene i et boligsameie skulle være forbeholdt voksne mennesker uten beboende barn. Eierseksjonsl. 22 og 19 - Høyesteretts dom 4/3-2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 18–19.
  • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Husleie- og eierseksjonsrett. Tolkning av leieavtale til forretningslokaler, om rett til fremleie og om høyeste leiesum for fremleieforholdet - Rt. 2002 s. 1155. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 18–18.
  • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Nye lover om boligbyggelag og borettslag. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 18–20.
  • Malt, Gert-Fredrik (2003). Boligrett. Nye borettslover; nærmere om ikrafttredelse og overgangsregler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 15–16.
  • Malt, Gert-Fredrik (2001). Seksjonssameiers prosessuelle stilling. Rt 2000 s. 1153. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 21–23.
  • Malt, Gert-Fredrik (2001). Husleienemnd, takstnemnd og husleitvistutvalg. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 23–24.
  • Malt, Gert-Fredrik (2001). Rt. 2001 s. 157: Fornyelse av leieforhold til forretningslokaler ved utleiers ønske om egen utnyttelse. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 14–14.
  • Malt, Gert-Fredrik (2000). Kommentarer til eierseksjonsloven. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 412–428.
  • Malt, Gert-Fredrik (2000). Boligrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2000(1), p. 13–14.
  • Malt, Gert-Fredrik (2000). Boligrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2000(2), p. 18–19.
  • Malt, Gert-Fredrik (1997). Notater om forslaget til ny eierseksjonslov 1986. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett). ISSN 1501-0511.
  • Malt, Gert-Fredrik (1995). Dynamic interpretation. Spatial and temporal aspects in interpretation. Jes Bjarup & Mogens Blegvad (Hrsg): Time, Law and Society. ARSP. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie. ISSN 0001-2343. p. 85–100.
  • Malt, Gert-Fredrik (1992). To glemte linjer i tradisjonell rettsfinningslære. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 48–83.
  • Malt, Gert-Fredrik (1990). Juss og Moral 1. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713. p. 15–18.
  • Malt, Gert-Fredrik (1990). Justisdepartementets tinglysingsavgjørelser. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 487–498.
  • Malt, Gert-Fredrik (1987). Med SAIH til Nicaragua - det er bruk for SAIH-tierne. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO. ISSN 0333-2713.
  • Malt, Gert-Fredrik (1987). Types of Norms. A note on the problem. Complex. ISSN 0806-1912. p. 71–110.
  • Malt, Gert-Fredrik (1986). Svake normer. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 167–191.
  • Malt, Gert-Fredrik (1985). On deontic probability. Complex. ISSN 0806-1912. p. 1–34.
  • Malt, Gert-Fredrik (1982). Radikal boligpolitikk i et u-land: Nicaragua. Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. p. 46–52.
  • Malt, Gert-Fredrik (1982). Políticas y organizaciones de producción, mejoramiento y administración de viviendas en la nueva Nicaragua. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett). ISSN 1501-0511. B(1).
  • Malt, Gert-Fredrik (1981). Deontiske systemer - Begreper og kritikk. Complex. ISSN 0806-1912. p. 5–37.
  • Malt, Gert-Fredrik (1980). Rett og urett i undertrykkelse av indianere i Syd-Amerika. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett). ISSN 1501-0511.
  • Malt, Gert-Fredrik (1978). Kritisk rettsteori i Norge. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. p. 39–57.

View all works in Cristin

  • Malt, Gert-Fredrik (2019). Vattel´s System for Subjects in International Law, and the Establishment of Norway as a Nation in 1814. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-23837-7. 31 p.

View all works in Cristin

  • Malt, Gert-Fredrik (2016). Bokanmeldelse. Hans Petter Graver: Dommernes krig. Den tyske okkupasjonen 1940-45 og den norske rettsstaten. Oslo (Pax) 2015. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 129(2-3), p. 307–329.
  • Malt, Gert-Fredrik (2015). Hans Petter Graver: Judges against Justice. On Judges when the Rule of Law is under Attack. Berlin 2015. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 128(3-4), p. 394–401.
  • Malt, Gert-Fredrik (2007). Folke Grauers: Nyttjanderätt. Hyra, bostedsrätt, arrende och tomträtt. 12 Uppl. Juristförlaget, Lund 2005. 292 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 272–276.
  • Malt, Gert-Fredrik (2006). Bokanmeldelse. Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller og Morten Aagenæs: Kommentarutgave til borettslovene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
  • Malt, Gert-Fredrik (2006). Grunnrett til bolig i Norge. Kommentar til Helenelunds artikkel om "Den subjektiva rätten til boende i det finländska grundrättighetssystemet". Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 23, p. 168–171.
  • Malt, Gert-Fredrik (2000). Christian Fr. Wyller: Boligrett (bokanmeldelse). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 2000(10), p. 650–652.
  • Malt, Gert-Fredrik (2000). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller: Boligrett 4. utgave. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 650–652.
  • Malt, Gert-Fredrik (1993). Minnetale for Torstein Eckhoff, 27de april 1993. Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. p. 1–5.
  • Malt, Gert-Fredrik (1992). Spørsmål til innføring i rettsstudiet og rettskildelære. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett). ISSN 1501-0511.
  • Malt, Gert-Fredrik (1987). Lettere for Miskitoene i Nicaragua. Mennesker og Rettigheter. ISSN 0800-0735. p. 18–22.
  • Malt, Gert-Fredrik (1987). Menneskerettigheter og politikk: Nicaragua. Mennesker og Rettigheter. ISSN 0800-0735. p. 22–25.
  • Malt, Gert-Fredrik (1986). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller (red.): Boligrett 2. utgave. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 302–305.
  • Malt, Gert-Fredrik (1986). Bokanmeldelse. Bent Liisberg: Husleieregulerling. 1984. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 305–307.
  • Malt, Gert-Fredrik (1986). Tale til Torstein Eckhoff. Jussens venner. ISSN 0022-6971. p. 325–327.
  • Malt, Gert-Fredrik (1985). Anmeldelse. Retfærd - et nordisk tidsskrift. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 537–538.
  • Malt, Gert-Fredrik (1984). Grini og Lilleholt: Borettslovene. 1983. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 637–640.
  • Malt, Gert-Fredrik (1983). Boliglovsamlingen 1982. Juristkontakt. ISSN 0332-7590.
  • Malt, Gert-Fredrik (1983). Tugurios - de fattiges boliger i Nicaragua. BO. p. 20–23.
  • Malt, Gert-Fredrik (1977). Bokanmeldelse: Ny Rett og samfunn (T. Mathiesen). Rett og Samfunn 2. utgave. Hefte for kritisk juss. ISSN 0800-4099. p. 28–30.
  • Malt, Gert-Fredrik (1977). Systemteori og Rettsvitenskap: Systemåpenhet og delåpenhet, særlig om Niklas Luhmanns funksjonal-strukturelle systemteori.
  • Malt, Gert-Fredrik (1978). Noen institusjonelle forutsetninger for rettsvesen og rettsvitenskap i Forbundsrepublikken Tyskland. Institutt for offentlig rett. ISSN 0803-2106.
  • Malt, Gert-Fredrik (1978). Noen forutsetninger og tendenser i Vest-tysk rettsteoretisk forskning. Institutt for offentlig rett. ISSN 0803-2106.
  • Malt, Gert-Fredrik (1977). Tvilsom rettferdighet: En tilnærmelse til Hegels rettsfilosofi. Institutt for offentlig rett. ISSN 0803-2106.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 11:21 AM - Last modified Dec. 18, 2019 2:33 PM