Gert-Fredrik Malt

Associate Professor Emeritus
Image of Gert-Fredrik Malt
Norwegian version of this page
Phone 47-22850078
Username
Visiting address Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

View all works in Cristin

 • Malt, Gert-Fredrik (2019). Vattel´s System for Subjects in International Law, and the Establishment of Norway as a Nation in 1814. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-23837-7.  31 s.

View all works in Cristin

 • Malt, Gert-Fredrik (2016). Bokanmeldelse. Hans Petter Graver: Dommernes krig. Den tyske okkupasjonen 1940-45 og den norske rettsstaten. Oslo (Pax) 2015. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  129(2-3), s 307- 329
 • Malt, Gert-Fredrik (2015). Hans Petter Graver: Judges against Justice. On Judges when the Rule of Law is under Attack. Berlin 2015. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  128(3-4), s 394- 401
 • Malt, Gert-Fredrik (2007). Folke Grauers: Nyttjanderätt. Hyra, bostedsrätt, arrende och tomträtt. 12 Uppl. Juristförlaget, Lund 2005. 292 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 272- 276
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Bokanmeldelse. Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller og Morten Aagenæs: Kommentarutgave til borettslovene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 13
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Grunnrett til bolig i Norge. Kommentar til Helenelunds artikkel om "Den subjektiva rätten til boende i det finländska grundrättighetssystemet". Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  23, s 168- 171
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller: Boligrett 4. utgave. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 650- 652
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Christian Fr. Wyller: Boligrett (bokanmeldelse). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  2000(10), s 650- 652
 • Malt, Gert-Fredrik (1993). Minnetale for Torstein Eckhoff, 27de april 1993. Hefte for kritisk juss.  ISSN 0800-4099.  (1), s 1- 5
 • Malt, Gert-Fredrik (1992). Spørsmål til innføring i rettsstudiet og rettskildelære. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett).  ISSN 1501-0511.  (138)
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Lettere for Miskitoene i Nicaragua. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  (4), s 18- 22
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Menneskerettigheter og politikk: Nicaragua. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  (4), s 22- 25
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Bokanmeldelse. Bent Liisberg: Husleieregulerling. 1984. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 305- 307
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller (red.): Boligrett 2. utgave. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 302- 305
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Tale til Torstein Eckhoff. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (9), s 325- 327
 • Malt, Gert-Fredrik (1985). Anmeldelse. Retfærd - et nordisk tidsskrift. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (9), s 537- 538
 • Malt, Gert-Fredrik (1984). Grini og Lilleholt: Borettslovene. 1983. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 637- 640
 • Malt, Gert-Fredrik (1983). Boliglovsamlingen 1982. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.
 • Malt, Gert-Fredrik (1983). Tugurios - de fattiges boliger i Nicaragua. BO.  (1), s 20- 23
 • Malt, Gert-Fredrik (1978). Noen forutsetninger og tendenser i Vest-tysk rettsteoretisk forskning. Institutt for offentlig retts skriftserie. 23.
 • Malt, Gert-Fredrik (1978). Noen institusjonelle forutsetninger for rettsvesen og rettsvitenskap i Forbundsrepublikken Tyskland. Institutt for offentlig retts skriftserie. 22.
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Bokanmeldelse: Ny Rett og samfunn (T. Mathiesen). Rett og Samfunn 2. utgave. Hefte for kritisk juss.  ISSN 0800-4099.  (2), s 28- 30
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Systemteori og Rettsvitenskap: Systemåpenhet og delåpenhet, særlig om Niklas Luhmanns funksjonal-strukturelle systemteori.
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Tvilsom rettferdighet: En tilnærmelse til Hegels rettsfilosofi. Institutt for offentlig retts skriftserie. 15.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 11:21 AM - Last modified Dec. 18, 2019 2:33 PM