Gert-Fredrik Malt

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Gert-Fredrik Malt
English version of this page
Telefon 22850078
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postadresse Institutt for privatrett Pb. 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Født 1947. Cand.jur. 1975. Universitetslektor 1975-79, universitetsstipendiat 1980-84, universitetslektor/amanuensis fra 1985.

Forskningsopphold i Tyskland, Spania og Colombia.

Faglige kompetanseområder

  • Husromsrett (boligrett; husleie-, boligsamvirke-, eierseksjonsrett)
  • Alminnelig rettslære (rettskildelære, rettsfilosof
Emneord: Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Tingsrett
Publisert 26. mars 2008 11:20 - Sist endret 18. des. 2019 14:32