Gert-Fredrik Malt

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Gert-Fredrik Malt
English version of this page
Telefon 22850078
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postadresse Institutt for privatrett Pb. 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Født 1947. Cand.jur. 1975. Universitetslektor 1975-79, universitetsstipendiat 1980-84, universitetslektor/amanuensis fra 1985.

Forskningsopphold i Tyskland, Spania og Colombia.

Faglige kompetanseområder

 • Husromsrett (boligrett; husleie-, boligsamvirke-, eierseksjonsrett)
 • Alminnelig rettslære (rettskildelære, rettsfilosof
Emneord: Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Tingsrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Malt, Gert-Fredrik (2019). Vattel´s System for Subjects in International Law, and the Establishment of Norway as a Nation in 1814. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-23837-7.  31 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Malt, Gert-Fredrik (2016). Bokanmeldelse. Hans Petter Graver: Dommernes krig. Den tyske okkupasjonen 1940-45 og den norske rettsstaten. Oslo (Pax) 2015. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  129(2-3), s 307- 329
 • Malt, Gert-Fredrik (2015). Hans Petter Graver: Judges against Justice. On Judges when the Rule of Law is under Attack. Berlin 2015. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  128(3-4), s 394- 401
 • Malt, Gert-Fredrik (2007). Folke Grauers: Nyttjanderätt. Hyra, bostedsrätt, arrende och tomträtt. 12 Uppl. Juristförlaget, Lund 2005. 292 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 272- 276
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Bokanmeldelse. Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller og Morten Aagenæs: Kommentarutgave til borettslovene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 13
 • Malt, Gert-Fredrik (2006). Grunnrett til bolig i Norge. Kommentar til Helenelunds artikkel om "Den subjektiva rätten til boende i det finländska grundrättighetssystemet". Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  23, s 168- 171
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller: Boligrett 4. utgave. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 650- 652
 • Malt, Gert-Fredrik (2000). Christian Fr. Wyller: Boligrett (bokanmeldelse). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  2000(10), s 650- 652
 • Malt, Gert-Fredrik (1993). Minnetale for Torstein Eckhoff, 27de april 1993. Hefte for kritisk juss.  ISSN 0800-4099.  (1), s 1- 5
 • Malt, Gert-Fredrik (1992). Spørsmål til innføring i rettsstudiet og rettskildelære. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett).  ISSN 1501-0511.  (138)
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Lettere for Miskitoene i Nicaragua. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  (4), s 18- 22
 • Malt, Gert-Fredrik (1987). Menneskerettigheter og politikk: Nicaragua. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  (4), s 22- 25
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Bokanmeldelse. Bent Liisberg: Husleieregulerling. 1984. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 305- 307
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller (red.): Boligrett 2. utgave. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 302- 305
 • Malt, Gert-Fredrik (1986). Tale til Torstein Eckhoff. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (9), s 325- 327
 • Malt, Gert-Fredrik (1985). Anmeldelse. Retfærd - et nordisk tidsskrift. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (9), s 537- 538
 • Malt, Gert-Fredrik (1984). Grini og Lilleholt: Borettslovene. 1983. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 637- 640
 • Malt, Gert-Fredrik (1983). Boliglovsamlingen 1982. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.
 • Malt, Gert-Fredrik (1983). Tugurios - de fattiges boliger i Nicaragua. BO.  (1), s 20- 23
 • Malt, Gert-Fredrik (1978). Noen forutsetninger og tendenser i Vest-tysk rettsteoretisk forskning. Institutt for offentlig retts skriftserie. 23.
 • Malt, Gert-Fredrik (1978). Noen institusjonelle forutsetninger for rettsvesen og rettsvitenskap i Forbundsrepublikken Tyskland. Institutt for offentlig retts skriftserie. 22.
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Bokanmeldelse: Ny Rett og samfunn (T. Mathiesen). Rett og Samfunn 2. utgave. Hefte for kritisk juss.  ISSN 0800-4099.  (2), s 28- 30
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Systemteori og Rettsvitenskap: Systemåpenhet og delåpenhet, særlig om Niklas Luhmanns funksjonal-strukturelle systemteori.
 • Malt, Gert-Fredrik (1977). Tvilsom rettferdighet: En tilnærmelse til Hegels rettsfilosofi. Institutt for offentlig retts skriftserie. 15.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 11:20 - Sist endret 18. des. 2019 14:32