Johannes Hygen Meyer

Postdoctoral Fellow - Department of Private Law
Image of Johannes Hygen Meyer
Norwegian version of this page
Phone +47 22859733
Username
Visiting address Domus Academica 2. etg. Karl Johans gt. 47
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Academic interests

 • Tort Law
 • Contract law
 • EU/EEA Law
 • Intellectual property Law
 • Legal theory

Background

Meyer is a postdoctoral research fellow at the Department of private law from August 2022.

Meyer graduated with a master of law from the University of Oslo in 2010, with an LL.M. from the University of Cambridge in 2011 and a ph.d. from the University of Oslo in 2021.

He has previously worked for the city solicitor for the municipality of Oslo, as a deputy judge at the Drammen city court, and as an associate in the commercial law firm Thommessen.

Tags: Tort Law, Contract Law, European Law, intellectual property, legal theory

Publications

 • ‘Three categories of causation in tort law’ University of Western Australia Law Review 49 (2022) 1 s. 87-112
 • Erstatningsrettens årsakskrav (Universitetsforlaget 2021)
 • ‘Avtaler med offentlige tjenestevirksomheter om forskning, utvikling og «innovasjon» Tidsskrift for forretningsjus 26 (2020) 1-2 s. 148-185
 • ‘Sameie i oppfinnelser etter norsk rett’ Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 2/2013 s. 152-180
 • Meyer, Johannes Hygen (2022). Three categories of causation in tort law. University of Western Australia Law Review (UWA Law Review). ISSN 0042-0328. 49(1), p. 87–112. Full text in Research Archive
 • Meyer, Johannes Hygen (2020). Avtaler med offentlige tjenestevirksomheter om forskning, utvikling og "innovasjon". Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 26(1-2), p. 148–185. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2020-01-02-0.
 • Meyer, Johannes Hygen (2013). Sameie i oppfinnelser etter norsk rett (Co-ownership of patents in Norwegian law). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. p. 152–180.
 • Meyer, Johannes Hygen (2011). Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner? (Who is to be regarded as inventor or co-inventor?). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. p. 1–18.

View all works in Cristin

 • Meyer, Johannes Hygen (2021). Erstatningsrettens årsakskrav. Universitetsforlaget. ISBN 9788215053868. 384 p.

View all works in Cristin

 • Meyer, Johannes Hygen (2022). Årsakssammenheng og adekvans.
 • Meyer, Johannes Hygen (2022). Har årsakskravet en 'rettslig' side?
 • Meyer, Johannes Hygen (2022). Three categories of causation in tort law.
 • Meyer, Johannes Hygen (2020). Ikke erstatning for ugyldig omgjøringsvedtak om deltakeradgang til fiskeri. Høyesteretts dom 19. desember 2019 (HR-2019-2396-A) Frøybas. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 22(1), p. 1–3.
 • Meyer, Johannes Hygen (2018). Erstatning ved leiringsskade og «uoppklarte årsaksforhold» etter passkl. § 3, jf. HR-2018-1056-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2018). Erstatning for positiv kontraktsinteresse ved offentlige anskaffelser – EFTA-domstolens avgjørelse 31. oktober 2017 i sak E-16/16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2018). Erstatning for særlig stor eller uventet skade, som ikke skyldes svikt i behandlingen, jf. pasientskadeerstatningsloven § 2 tredje ledd – Høyesteretts dom 30. november 2017 (HR-2017-2270-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2018). Interessevern.
 • Meyer, Johannes Hygen (2017). HR-2017-1977-A – Regress og spørsmål om grov uaktsomhet. Bruk av hårføner til å tine frossent vannrør. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2017). HR-2017-1834-A – Erstatningsansvar for brudd på plikter etter plan- og bygningsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2017). Forsknings- og utviklingsavtaler med offentlige virksomheter.
 • Meyer, Johannes Hygen (2017). Le lien de causalité en droit de la responsabilité délictuel Norvégien.
 • Meyer, Johannes Hygen (2016). Litteratur: Morten Kjelland: Erstatningsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Meyer, Johannes Hygen (2015). Upresist om BITs. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.

View all works in Cristin

Published Aug. 17, 2022 3:05 PM - Last modified Aug. 24, 2022 11:30 AM