John Asland

Head of Department - Institutt for privatrett
Image of John Asland
Norwegian version of this page
Phone +47 22859775
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Background

Born 1976. Cand. jur. 2002. Asland has previously worked as an associate in the law firm BA-HR, temporarily appointed appellate court judge in Borgarting lagmannsrett (Oslo) and adviser in the Ministry of Justice, Legislation Department. He was awarded his ph.d. in 2008 on the thesis ’Uskifte’. As from 2010 Asland is associate professor at the Department of Private Law. Professor from 2012. Head of Department of Private Law from 2019. He is teacher in charge of Law of Succession at the Faculty of Law, University of Oslo.

Asland is also professor II at Inland Norway University of Applied Sciences,co-editor of Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (Journal of Law of Succession, Family Law and Child Welfare Law), chairman of the Appeals Committee at BI Norwegian  Business School and member of the Executive Council of the International Society of Family Law (ISFL). Asland is also a member of the board of Family- Inheritance- and Probate-Law at the Center for Continuing Legal Education (Juristenes utdanningssenter).

He has previous held positions as vice chairman of the Board of Directors of The University of Oslo Library, business manager of Det juridiske fakultets lovsamlingsfond (the Statute Book Foundation of the Faculty of Law), member of the board of NIR (Norwegian Association of Industrial Property Protection) and Norwegian department of AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property), secretary of the Inheritance Act Commission, assistant editor of the journal Lov og Rett, and as a legally trained member of the Norwegian Industrial Property Office’s Board of Appeal.

Asland has wide experience in teaching both as a university teacher and in courses for lawyers. He is the author of the comments to The Inheritance Act in Norsk Lovkommentar (commented statute book) and editor of Store norske leksikon (Great Norwegian Encyclopedia).


Special fields

• Family law
• Law of succession
• Trademark Law

 

Publications

View all works in Cristin

 • Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup & Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir [Show all 7 contributors for this article] (2022). Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202669690. 430 p. Full text in Research Archive
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2021). Oversikt over arveretten, 10. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202688325. 99 p.
 • Asland, John & Unneberg, Inge (2021). Arveloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-54858-9. 1102 p.
 • Asland, John (2021). Arverett. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-54679-0. 766 p.
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205524491. 421 p.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2019). Oversikt over arveretten 9. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59344-5. 100 p.
 • Lødrup, Peter; Asland, John & Askeland, Bjarte (2018). Oversikt over erstatningsretten. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-50260-7. 133 p.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2018). Arverett, 7. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-50718-0. 441 p.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2016). Oversikt over arveretten, 8. utgvave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-50259-1. 124 p.

View all works in Cristin

 • Asland, John & Bull, Kirsti Strøm (2022). Om tolkning og fullbyrdelse av testamenter.
 • Asland, John (2021). Nordisk familierett 100 år. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 19(3/4), p. 181–181. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2021-03-04-02.
 • Asland, John (2021). Vi har kunnet velge fra øverste hylle. [Internet]. Rett24.
 • Asland, John (2021). Ny lovgivning og praksis.
 • Asland, John (2021). “Securing Economically Vulnerable Relatives in Succession Law”.
 • Asland, John (2021). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2021). Tvister under offentlig skifte - særlig om partskonstellasjonene.
 • Asland, John (2021). Ny arvelov: Slik sikrer du at pengene dine havner der du ønsker. [Internet]. Nettavisen.
 • Asland, John (2021). Nordisk arverett - the road not taken.
 • Asland, John (2021). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2021). Hva er nytt i ny lov om arv og dødsboskifte. Juridika Innsikt.
 • Asland, John; Tørum, Amund; Christoffersen, Margrethe Buskerud & Sund, Eirik Wold (2021). Gratulerer med dagen, Trygve! Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 26(1), p. 3–5. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2021-01-01.
 • Asland, John (2021). Ny lov om arv og dødsboskiftee med særlig blikk på forskjellige typer av samliv og familier.
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Gratulerer med dagen! In Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Ed.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. p. 13–16.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte - med særlig vekt på vergemålsmyndighetens oppgaver.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Nylenna, Mathias & Asland, John (2020). Ny arvelov. [Radio]. NRK P1.
 • Asland, John (2020). Ny lovgivning - med fokus på arveloven og ekteskapsloven.
 • Asland, John (2020). Den nye arveloven. [Internet]. Juridika Takk og lov.
 • Asland, John (2020). Det nye testamentet - opprettelse av testament, tilbakekall og lovvalg.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Anderssen, Harald Benestad; Asland, John; Hovde, Kjell-Olav & Wæhle, Espen (2019). Gave (jus). Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Asland, John (2019). Familierett.
 • Asland, John (2019). Arverett.
 • Asland, John (2019). Digitale testamenter - muligheter, men viktige motforestillinger. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 17(4), p. 283–287.
 • Asland, John (2019). Frister i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2019). Digitale testamenter - muligheter og motforestillinger.
 • Asland, John (2019). Nytt i den nye arveloven.
 • Asland, John (2019). Nytt i den nye arveloven.
 • Asland, John; Hambro, Peter; Frantzen, Torstein; Unneberg, Inge & Eeg, Thomas (2019). Digitale testamenter? Nei takk! Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. 130(191), p. 27–27.
 • Asland, John (2019). "Cottage-law" - especially regarding co-ownership amd succession.
 • Asland, John; Lødrup, Peter & Knoph, Ragnar (2019). Arveretten. In Irgens-Jensen, Harald (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. p. 157–178.
 • Asland, John (2019). Omstøtelse av gaver under uskifte -ny lov nye utfordringer.
 • Asland, John (2019). Hva er nytt i den nye arveloven?
 • Asland, John (2019). Ny arvelov - hva betyr deg for deg?
 • Asland, John & Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Overgangsregler for ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2018). Prop. 107 L (2017-2018) Nye skifteregler.
 • Asland, John (2018). Prop. 107 L (2017-2018) Nye skifteregler.
 • Asland, John (2018). Lovvalg og ordre Public i forslag til ny arvelov.
 • Asland, John (2018). Opphavsrett og arv.
 • Asland, John (2018). Opphavsrett og arv.
 • Asland, John (2018). Arvelovas § 58 – Hva er viktig når du oppretter testamenter?
 • Asland, John (2018). Forslag til ny lov om arv og dødsboskifte - 1 . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 20(3), p. 7–8.
 • Asland, John (2018). Hva blir nytt med ny arvelov?
 • Asland, John (2018). Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner med særlig fokus på samboeravtaler og avtaler mellom ektefeller.
 • Asland, John (2018). Foreldelse og passivitet i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2018). Skifte av uskiftet bo - illustrert med praktiske eksempler.
 • Asland, John; Sverdrup, Tone & Syse, Aslak (2018). Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen! Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(2-3), p. 103–105.
 • Asland, John (2018). Farskap og morskap.
 • Asland, John (2018). Nyheter fra Norge.
 • Asland, John (2018). Fordeling av midler til etterlatte - sammenligning mellom arv, forsikring og pensjon.
 • Asland, John (2018). Ugrunnet vinning i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2017). Avkortning i arv - avkortningsbeløpets størrelse.
 • Asland, John (2017). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). Arv og uskifte for samboere.
 • Asland, John (2017). Omstøtelse av gaver etter arveloven § 19 – med særlig fokus på spørsmål om god tro.
 • Asland, John (2017). Arveforskudd, gaver og arveoppgjør fra personer under vergemål.
 • Asland, John (2017). Nytt i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2017). Arv og uskifte for samboere.
 • Asland, John (2017). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). NOU 2014:1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). Avkortning i arv - avkortingsbeløpets størrelse.
 • Asland, John (2016). Foreldelse og passivitet i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2016). Terskelen for å få tilsidesatt ektepakter og skifteavtaler.
 • Asland, John (2016). I april kjøpte den tidligere politiadvokaten villa av enke (76) PRIS: 2,5. [Newspaper]. VG.
 • Asland, John (2016). Kampen om lik arverett mellom menn og kvinner.
 • Asland, John (2016). Når må et krav om at en disposisjon er ugyldig som dødsdisposisjon fremsettes?
 • Asland, John (2016). Tverrfaglig forskning - muligheter og utfordringer. Kampen for lik arverett mellom kvinner og menn.
 • Asland, John (2016). Geir Kjell Andersland (red.): De Castbergske barnelover 1915-2015. Tidsskrift for familie- og arveret. ISSN 1397-4599. p. 5–7.
 • Asland, John (2016). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2016). Samboeres arverettslige stilling.
 • Asland, John (2016). Gavebegrepet i arveretten med særlig fokus på verdsettelse av bruksretter.
 • Asland, John (2016). Kollisjon mellom arverettslige disposisjoner og offentligrettslig regelverk.
 • Asland, John (2016). Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner - med vekt på avtaler mellom ektefeller og samboere.

View all works in Cristin

Published Apr. 27, 2011 2:57 PM - Last modified Feb. 28, 2019 3:23 PM